Finanse i biznes międzynarodowy

Studia na kierunku FINANSE I BIZNES MIĘDZYNARODOWY otwierają szerokie możliwości zatrudnienia w:

 • polskich i zagranicznych przedsiębiorstwach, działających na rynkach międzynarodowych
 • instytucjach sektora finansowego: bankach komercyjnych, funduszach inwestycyjnych, biurach maklerskich
 • organizacjach międzynarodowych (WTO, Rada Europy, Komisja Europejska, Parlament Europejski, Bank Światowy, MFW)
 • międzynarodowych instytucjach consultingowych (Ernst & Young, PricewaterhouseCoopers, J.P. Morgan)
 • administracji państwowej i samorządowej (Narodowy Bank Polski, Ministerstwo Spraw Zagranicznych i inne, Urzędy: Marszałkowskie, Wojewódzkie, Gmin i Powiatów)
 • instytucjach sektora publicznego działających na rynkach międzynarodowych oraz w organizacjach międzynarodowych
 • placówkach naukowo-badawczych, mediach i instytucjach lokalnych.

W ramach kierunku FINANSE I BIZNES MIĘDZYNARODOWY możesz wybrać specjalność, która odpowiada Twoim zainteresowaniom:

 • Finanse międzynarodowe: jeśli chciałbyś zgłębić wiedzę o finansach na rynkach międzynarodowych, dowiedzieć się jak inwestować na rynku światowym i prawidłowo dobierać instrumenty finansowe, nauczyć się przeprowadzać analizy (finansowe, fundamentalne, techniczne), a także budować rożnego rodzaju strategie inwestycyjne i marketingowe, wybierz specjalność Finanse międzynarodowe. Będziesz miał okazję uczestniczyć w zajęciach z Akademii Thomson Reuters, a także przystąpić do prestiżowego egzaminu Thomson Reuters Eikon.
 • Biznes międzynarodowy: jeśli masz ochotę poszerzyć wiedzę dotyczącą zarządzania w biznesie międzynarodowym, w tym korporacjami transnarodowymi; zgłębić finansowe, organizacyjne i marketingowe uwarunkowania prowadzenia biznesu na świecie, nauczyć się w praktyce tworzyć modele biznesowe oraz jak wygrać na rynku międzynarodowym dzięki znajomości tajników współczesnego marketingu, wybierz specjalność Biznes międzynarodowy. To niepowtarzalna okazja nauki na przykładach realnie działających przedsiębiorstw; odkrycia źródeł sukcesu znanych światowych korporacji; poznania mechanizmów i sekretów biznesu, wyzwań dla własnego biznesu.
Dla kogo studia na kierunku Finanse i biznes międzynarodowy

Jesteś ciekawy jak działają przedsiębiorstwa międzynarodowe i jak prowadzić biznes?

Chcesz wiedzieć, skąd się biorą pieniądze w gospodarce światowej i jak nimi zarządzać?

Pragniesz w przyszłości być specjalistą finansowym lub praktykiem biznesowym?

Marzy Ci się praca w firmach inwestycyjnych, consultingowych, bankach, korporacjach transnarodowych?

Jeśli tak, wybierz studia na kierunku Finanse i biznes międzynarodowy.

Program kształcenia studentów na kierunku Finanse i biznes międzynarodowy

Przykładowe zagadnienia omawiana na studiach:

 • Rynki finansowe
 • Zarządzanie międzynarodowe
 • Międzynarodowe rynki finansowe
 • Korporacje transnarodowe
 • Zarządzanie projektami
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
 • Strategie i modele biznesowe
 • Międzynarodowa integracja gospodarcza
 • Finanse przedsiębiorstw
 • Marketing międzynarodowy
 • Handel międzynarodowy
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunek Finanse i biznes międzynarodowy

Warto, abyś na maturze zdawała przedmioty: język angielski, matematyka, geografia, informatyka.

Perspektywy pracy po kierunku Finanse i biznes międzynarodowy

Po ukończeniu studiów absolwent:

 • Może podjąć pracę na stanowiskach operacyjnych i analitycznych oraz menedżerskich średniego i wyższego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach i instytucjach działających na rynkach międzynarodowych.
 • Może się zatrudnić w przedsiębiorstwach działających w sektorze handlowo-usługowym i finansowym.
 • Jest atrakcyjnym pracownikiem dla działów marketingowych, finansowych, HR wielkich międzynarodowych korporacji.
 • Ma umiejętności niezbędne do pracy w funduszach inwestycyjnych i bankach.
 • Jest przygotowany do podjęcia zatrudnienia w instytucjach sektora publicznego działających na rynkach międzynarodowych oraz w organizacjach międzynarodowych.
 • Posiada odpowiednie przygotowanie do założenia i prowadzenia własnej firmy, działającej na rynku krajowym i międzynarodowym.
Kierunki pokrewne do kierunku Finanse i biznes międzynarodowy
Jakie uczelnie oferują kierunek Finanse i biznes międzynarodowy
Total 1 item.
W których miastach można studiować Finanse i biznes międzynarodowy

Łódź

Łódź
Uczelnie: 26
Kierunki: 320
Komentarze (0)
No comments found