Geologia poszukiwawcza

Geologia poszukiwawcza to kierunek z dziedziny nauk o Ziemi i środowisku.

Zagadnienia poruszane w toku studiów dotyczą poszukiwania złóż, ale również odtwarzania dziejów Ziemi. Przybliżają etapy ewolucji kontynentów i oceanów, śwaita roślin i zwierząt. Studenci uzyskują wiedzę na temat powstawania i budowy minerałów i skał, a także na temat organizmów kopalnych i ich skamieniałości. Uczą się wykonywać mapy i przekroje geologiczne oraz dokonywać różnorodnych pomiarów geodezyjnych, geologicznych i geofizycznych.

Program studiów oprócz przedmiotów typowo geologicznych zawiera elementy biologii, chemii, fizyki, geofizyki.

Studia mają charakter praktyczny, stąd wiele zajęc laboratoryjnych, terenowych. Mają one przygotować przyszłych absolwntów do samodzielnego realizowania badań.

3-letnie studia kończą się tytułem licencjata. Jest możliwość kontynuowania kształcenia na magisterskich studiach drugiego stopnia.

Proponowane specjalności:

 • stratygrafia, sedymentologia i paleontologia
 • geologia klimatyczna
 • geochemia, mineralogia, petrologia i geologia złożowa.


Dla kogo studia na kierunku Geologia poszukiwawcza

Studia geologiczne wybierają pasjonaci nauk o Ziemi, środowisku przyrodniczym, naurze.

W przyszłej pracy na pewno przyda się kondycja fizyczna.

Aktywność zawodowa związana z poszukiwaniem złóż, pobieraniem próbek do badań wiąże się z pracą w terenie. To zatem propozycja dla osóļ, które niekoniecznie interesuje praca za biurkiem.

Program kształcenia studentów na kierunku Geologia poszukiwawcza

Wybrane przedmioty w programie kształcenia na kierunku Geologia poszukiwawcza:

 • geologia dynamiczna
 • geologia przestrzenna
 • hydrologia
 • chemia
 • geochemia
 • geodezja
 • paleontologia
 • kurs terenowy geologii ogólnej
 • technologie informatyczne w geologii i podstawy GIS
 • geologia historyczna
 • geologia strukturalna
 • mineralogia
 • matematyka dla geologii poszukiwawczej
 • geologia złóż.
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunek Geologia poszukiwawcza

Kandydaci na geologię poszukiwawczą otrzymują punkty rekrutacyjne za takie przedmioty maturalne jak:

 • język polski
 • matematyka
 • język obcy
 • jeden przedmiot wybrany spośród: geografia, biologia, chemia, fizyka i astronomia/fizyka, informatyka, matematyka (na poziomie rozszerzonym).
Perspektywy pracy po kierunku Geologia poszukiwawcza

Absolwenci Geologii poszukiwawczej przygotowani są do pracy w różnych gałęziach przemysłu i usług związanych z budownictwem, ochroną środowiska, poszukiwaniem wody dla celów pitnych, leczniczych i przemysłowych i ochroną jej zasobów.

Znajdują zatrudnienie w placówkach naukowych i badawczych oraz w państwowej służbie geologicznej, w jednostkach administracji rządowej i samorządowej, a także firmach i przedsiębiorstwach geologicznych zajmujących się poszukiwaniem złóż surowców skalnych i mineralnych, ich wydobyciem i zagospodarowaniem.

Opinie o kierunku Geologia poszukiwawcza

Geologia poszukiwawcza to studia powstały na bazie realizowanego wcześniej kierunku Geologia.

Kierunki pokrewne do kierunku Geologia poszukiwawcza
Jakie uczelnie oferują kierunek Geologia poszukiwawcza
Total 1 item.
W których miastach można studiować Geologia poszukiwawcza

Warszawa

Warszawa
Uczelnie: 73
Kierunki: 607
Komentarze (0)
No comments found