Inżynieria produkcji w przemyśle 4.0

Studia na kierunku Inżynieria produkcji w Przemyśle 4.0 maja za zadanie wykształcenie inżyniera, posiadającego umiejętności o solidnej podbudowie teoretycznej i dobrze przygotowanego do pracy w nowoczesnym przemyśle. Dużym atutem absolwenta będzie doświadczenie praktyczne, zdobyte w trakcie realizowanych praktyk, których zakres został znacząco rozbudowany w porównaniu do klasycznego modelu kształcenia.

Studia trwają 3,5 roku. Każdy słuchacz realizuje staż w wymiarze 12 miesięcy w wybranych przedsiębiorstwach.

Absolwenci kierunku Inżynieria produkcji w Przemyśle 4.0 będą specjalistami z wiedzą z zakresu inżynierii mechanicznej, w szczególności inżynierii produkcji i utrzymania ruchu, posiadającymi roczne doświadczenie zawodowe. Znajdą zatrudnienie w firmach wdrażających nowoczesne rozwiązania, z branży spożywczej, metalowej, motoryzacyjnej w działach produkcyjnych, Lean Management oraz w utrzymaniu ruchu. Zdobyta w trakcie nauki wiedza oraz doświadczenie, pozwala absolwentom bardzo szybko dostosować się do stawianych wymagań zawodowych.

Absolwenci kierunku Inżynieria produkcji w Przemyśle 4.0 są przygotowani do:

 • wykorzystania wiedzy inżynierskiej z zakresu technologii produkcji i wiedzy z zakresu inżynierii produkcji,
 • organizowania i nadzorowania procesów produkcyjnych, wspieranego wiedzą pozyskiwaną w ścisłej kooperacji z Przedsiębiorstwami regionu,
 • pogłębiania wiedzy z zakresu funkcjonowania układów mechatronicznych, systemów sterowania, problemów eksploatacyjnych i związanych z tzw. utrzymaniem ruchu,
 • efektywnego zdobywania wiedzy i umiejętności w zakresie stosowania zaawansowanych systemów informatycznych w sferze zarządzania, gospodarowania zasobami w przedsiębiorstwie zgodnie z koncepcją Lean Management,
 • kierowania zespołami ludzkimi oraz pracy w zespole zorientowanym projektowo,
 • funkcjonowania w realiach działalności produkcyjnej przedsiębiorstw.
Dla kogo studia na kierunku Inżynieria produkcji w przemyśle 4.0

Jeżeli w przyszłości zamierzasz zajmować się zawodowo inżynierią produkcji - to propozycja dla Ciebie.

Program kształcenia studentów na kierunku Inżynieria produkcji w przemyśle 4.0

Przedmioty w programie studiów:

 • Rachunek kosztów dla inżynierów
 • Materiałoznawstwo z wytrzymałością materiałów
 • Podstawy technologii wytwarzania
 • Rysunek techniczny
 • Normowanie i rozliczanie czasu pracy
 • Mechanika
 • Metrologia i systemy pomiarowe
 • Modelowanie i symulacja procesów produkcyjnych
 • Podstawy projektowania inżynierskiego
 • Projektowanie procesów wytwarzania
 • Sterowanie produkcją i jakością
 • Komputerowo wspomagane projektowanie
 • Automatyzacja procesów produkcyjnych
 • Programowanie sterowników PLC
 • Projektowanie układów mechatronicznych
 • Przetwarzanie sygnałów i obrazów
 • Zarządzanie projektami z dofinansowaniem
 • Metody zarządzania produkcją
 • Metody szczupłego zarządzania wykorzystywane w procesie produkcyjnym
 • Projektowanie wyrobów zgodnie z wymaganiami międzynarodowymi
 • Systemy oceny zgodności
 • Pozyskiwanie funduszy europejskich
 • Doradztwo gospodarcze
 • Metody statystyczne w sterowaniu procesami
 • Six Sigma
Perspektywy pracy po kierunku Inżynieria produkcji w przemyśle 4.0

Absolwenci mogą podjąć pracę jako:

 • inżynier produkcji
 • specjalista Lean Management
 • inżynier utrzymania ruchu
 • inżynier jakości
Kierunki pokrewne do kierunku Inżynieria produkcji w przemyśle 4.0
Jakie uczelnie oferują kierunek Inżynieria produkcji w przemyśle 4.0
W których miastach można studiować Inżynieria produkcji w przemyśle 4.0

Szczecin

Szczecin
Uczelnie: 15
Kierunki: 186
Komentarze (0)
No comments found