Kierunek wokalno-aktorski

Kierunek wokalno-aktorski zorientowany jest na wykształcenie wokalisty scen teatralnych i estrady. Ze względu na swoją specyfikę łączenia zawodu wokalisty i aktora, większość elementów kształcenia jest zindywidualizowana. Korzystając z doświadczeń artystycznych zaproszonych do współpracy pedagogów, w odróżnieniu od kierunków wokalnych akademii muzycznych, szczególny nacisk położony jest na rozwijanie warsztatu aktorskiego oraz tanecznego.

Absolwent kierunku wokalno-aktorskiego zdobywa kompetencje społeczne zgodne z wymaganiami Krajowych Ram Kwalifikacji, ukierunkowane na procesy i nurty artystyczne, systemy kulturowe oraz oddziaływanie sztuki na szeroko rozumiane środowisko. Ponadto absolwent kierunku przygotowany jest do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Perspektywy pracy po kierunku wokalno-aktorskim:

 • teatry muzyczne i operowe
 • teatry dramatyczne ze szczególnym uwzględnieniem ról wymagających odpowiedniego przygotowania wokalnego
 • zespoły wokalne i chóry
 • instytucje kultury i środka masowego przekazu
 • instytucje oświatowe
 • praca estradowa w zakresie recitali i koncertów
 • niezależna działalność artystyczna

Wybrane przedmioty z programu studiów:

 • podstawy śpiewu klasycznego
 • śpiew musicalowy
 • piosenka aktorska
 • praca z pianistą
 • elementy gry aktorskiej
 • ruch sceniczny w repertuarze estradowym
 • taniec współczesny
 • dykcja i recytacja
 • impostacja głosu

Jakie uczelnie oferują kierunek Kierunek wokalno-aktorski

W których miastach można studiować Kierunek wokalno-aktorski

Łódź

Uczelnie: 24
Kierunki: 275

Komentarze (0)

No comments found