Pra­wo własności in­telek­tu­al­nej i nowych mediów

Na kierunku Prawo własności intelektualnej i nowych mediów studenci zdobędą wiedzę z wielu dziedzin prawa, w tym prawa cywilnego, gospodarczego, unijnego, międzynarodowego, a także zdobędą podstawy z ekonomii, marketingu i zarządzania. Posiądą specjalistyczną wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie zarządzania własnością intelektualną w tym, interpretowania, stosowania, komercjalizacji i egzekwowania praw własności intelektualnej, transferu technologii. Przyswoją wiedzę i umiejętności z zakresu prawa mediów, marketingu i reklamy, w szczególności w kontekście funkcjonowania Internetu.
Dzięki praktycznemu profilowi kształcenia absolwent będzie potrafił:
  • właściwie identyfikować obszary działań biznesowych, które podlegają lub mogą podlegać regulacjom prawnym z zakresu prawa własności intelektualnej, prawa mediów,
  • stosować profesjonalne narzędzia dla zdobywania informacji (w szczególności bazy patentowe, bazy ofert innowacji),
  • formułować strategie zarządzania własnością intelektualną w przedsiębiorstwie (w szczególności w zakresie znaków towarowych, wynalazków), działalności badawczo-rozwojowej, marketingowo-reklamowej,
  • stosować właściwe przepisy i narzędzia prawne na każdym etapie procesu zarządzania zasobami intelektualnymi – od identyfikacji takich zasobów, poprzez zabezpieczenie ich ochrony, wybór narzędzi komercjalizacji oraz zintegrowania takich strategii ze strategią biznesową przedsiębiorstwa,
  • stosować właściwe przepisy w zakresie legalnego korzystania ze środków masowego przekazu (mediów, Internetu) w działalności gospodarczej, marketingu i reklamie, w tym w szczególności w Internecie.
Program studiów umożliwi studentom wybór kilku ścieżek specjalizacyjnych:
  • w zakresie prawa autorskiego, mającego kluczowe znaczenie w działalności kulturalnej, artystycznej, marketingowej i reklamowej,
  • prawa własności przemysłowej, odgrywającego istotną rolę w działalności innowacyjnej oraz działalności przedsiębiorstw,
  • prawa nowych mediów, znajdującego praktyczne zastosowanie w wielu dziedzinach działalności biznesowej, kulturalnej, promocyjnej i reklamowej;
  • prawa ochrony konkurencji i konsumentów, którego znajomość konieczna jest w prowadzeniu działalności gospodarczej, obrocie umownym z udziałem konsumentów (w tym transakcjach zawieranych z wykorzystaniem Internetu, urządzeń mobilnych).


Jakie uczelnie oferują kierunek Pra­wo własności in­telek­tu­al­nej i nowych mediów
Total 1 item.

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

31-007 Kraków, ul. Gołębia 24
+48 (12) 663 14 01, 663 14 08,
W których miastach można studiować Pra­wo własności in­telek­tu­al­nej i nowych mediów

Kraków

Kraków
Uczelnie: 29
Kierunki: 512
Komentarze (0)
No comments found