​Ekonomia w Toruniu

Studia na ekonomii pozwalają poznać i zrozumieć procesy zachodzące w gospodarce w ujęciu lokalnym i globalnym. Do analizowania tych procesów konieczne są nie tylko twierdzenia matematyczne, ale też ogólna wiedza, np. z zakresu historii powszechnej, filozofii, socjologii. To zatem studia dla analityków, ale też osób z zacięciem humanistycznym.


Co po studiach ekonomicznych?


Kierunek ekonomia przygotowuje specjalistów z dziedziny gospodarki, finansów, bankowości, analityków procesów zachodzących w skali makro, prognostyków sytuacji ekonomicznej. Po ukończeniu studiów na ekonomii można podjąć pracę m.in. w korporacjach, instytucjach finansowych w charakterze doradcy finansowego w bankach i firmach ubezpieczeniowych, czy również w mediach – jako komentatorzy ekonomiczni. Absolwenci ekonomii przygotowani są do prowadzenia własnej działalności.


Gdzie można studiować ekonomię?


Jedyną uczelnią w Toruniu, na której można studiować ekonomię jest:

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.

Uczelnia oferuje tylko studia stacjonarne.

Moduły specjalnościowe realizowane na studiach licencjackich:

  • IT i języki obce
  • menedżerski
  • międzynarodowy
  • analiz rynkowych.

Rekrutacja odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na maturze z języka obcego oraz jednego przedmiotu do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia, wos. Co roku studia na toruńskim uniwersytecie może rozpocząć 180 studentów. Studia I stopnia trwają 3 lata, absolwenci uzyskują dyplom licencjata.

Specjalności do wyboru proponowane na 2 - letnich magisterskich studiach II stopnia:

  • analityka gospodarcza
  • ekonomia menedżerska
  • ekonomia sektora publicznego
  • gospodarka międzynarodowa.


Jak wyglądają studia ekonomiczne w Toruniu?


Wybrane przedmioty w programie nauczania na kierunku ekonomia na UMK to m.in.: matematyka, statystyka, prawo, ekonometria, rachunkowość, zarządzanie, mikroekonomia, międzynarodowe stosunki gospodarcze, analiza ekonomiczna, polityka gospodarcza, gospodarka regionalna, finanse publiczne i rynki finansowe, prognozowanie gospodarcze, demografia i badania społeczne, analiza danych gospodarczych, bankowość międzynarodowa, kryzysy walutowo-finansowe.

To zajęcia wykładowe, ćwiczenia. Studenci odbywają praktyki zawodowe.

Dyplom ukończenia studiów ekonomicznych to oczywiście zasadniczy krok w kierunku dobrej pracy, przyszłej kariery. Niemniej obecnie w cenie są umiejętności i doświadczenia niekoniecznie wyniesione z wykładu czy konsultacji. Warto w trakcie studiów podejmować aktywności, nie zawsze zarobkowe, które podniosą naszą wartość na rynku pracy, pozwolą zaznajomić się z realiami zawodowymi i zdobyć praktyczne doświadczenia.