Bezpieczeństwo wodne

Kierunek studiów Bezpieczeństwo wodne stawia za cel wykształcenie wysokiej klasy specjalistów ds. bezpieczeństwa wodnego. Ta propozycja edukacyjna jest adresowanym do osób przedsiębiorczych, aktywnych, które wiążą swoją przyszłość z gospodarowaniem szeroko rozumianymi zasobami środowiska wodnego.

Studia wyposażają słuchaczy w kompleksową wiedzę stosowaną oraz konkretne umiejętno­ści warsztatowe w czterech obszarach praktycznego przygotowania: ratownictwo wodne, gospodarka wodna, sport i turystyka wodna oraz edukacja dla bezpieczeństwa.

Podczas studiów na kierunku Bezpieczeństwo wodne nauczysz się:

  • opracowywania analiz przestrzennych do celów szacowania ryzyka, oceny zagrożeń i zarządzania kryzysowego,
  • stosowania skutecznych procedur ratowniczych oraz właściwego doboru i optymalnego wykorzystania specjalistycznego sprzętu ratowniczego,
  • planowania i organizacji wielorakich aktywności o charakterze sportowo-rekreacyjnym na obszarach wodnych,
  • prowadzenia zajęć w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa, pierwszej pomocy oraz wybranych sportów wodnych,
  • zarządzania bezpieczeństwem wodnym na poziomie miast, gmin i regionów, podejmowania stosownej współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej.

Jaka praca po studiach - Bezpieczeństwo wodne?

Absolwenci tego kierunku mogą podjąć zatrudnienie w jednostkach systemu ratownictwa wodnego, instytucjach zajmujących się gospodarką wodną, organizacjach i przedsiębiorstwach sektora usług turystycznych, szkołach podstawowych i innych jednostkach edukacyjnych, jednostkach administracji rządowej i samorządowej, podmiotach użyteczności publicznej.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Razem 1 rekord.
70-453 Szczecin , al. Papieża Jana Pawła II 22a
+48 (91) 444 11 60, 91 444 11 64,

Komentarze (0)

Brak komentarzy