Environmental and plant biotechnology

Studia stacjonarne II stopnia na kierunku Environmental and plant biotechnology stanowią oryginalną ofertę dydaktyczną w języku angielskim, przeznaczoną dla studentów zagranicznych i krajowych, chcących uzyskać specjalistyczne wykształcenie z zakresu biotechnologii środowiskowej i roślinnej.

Studia umożliwiają poznanie na poziomie molekularnym, komórkowym i systemowym podstaw procesów życiowych przebiegających w roślinach i mikroorganizmach. Umożliwiają również zdobycie umiejętności użycia drobnoustrojów i roślin w celu korzystania z zasobów przyrody, utrzymania bioróżnorodności ekosystemów oraz oczyszczania środowiska.

Absolwenci będą przygotowani do wykonywania pracy naukowo-badawczej w instytutach i laboratoriach branżowych oraz na uczelniach akademickich o profilu biotechnologicznym, a także do kontynuowania kształcenia w ramach studiów III stopnia na uczelniach zagranicznych. Absolwenci będą posiadali wystarczające kompetencje zawodowe, pozwalające im na rozpoczęcie działalności zawodowej w zakresie ochrony środowiska, gospodarki odpadami, biologicznej remediacji zanieczyszczeń i rekultywacji obszarów zdegradowanych, a także uprawy i doskonalenia roślin rolniczych oraz energetycznych.

Environmental and plant biotechnology (EPB) is a unique master's degree program offered in English for students from around the world who wish to be in the forefront of biotechnological developments and are enthusiastic about learning in an international and multicultural team.
EPB gives the opportunity to get the knowledge in modern methods of environment preservation, reclamation and use. Students gain the experience and skills in analytical and biotechnological ways to monitor environmental changes, act for bioremediation of polluted water and reclamation of contaminated and degraded post-industrial lands, including sewage utilization and waste management.

After completing the EPB study program, graduates have skills to use a range of state-of-the-art analytical and biotechnological methods to monitor and rationally manage environmental quality. Graduates are prepared to work in industrial laboratories and research institutions utilizing biotechnological approaches. They are competent to start up business or to be recruited by administrative units and local governments, workplaces, and other entities. They are also qualified to consult industry, farmers, extension specialists, investors and policy makers in formulating appropriate Environmental Protection packages based on biotechnological methods as elements of the environment-friendly policy.

Program kształcenia studentów na kierunku Environmental and plant biotechnology

Zapraszamy na stronę www Uczelni - tam znajdziecie informacje o programie studiów.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunek Environmental and plant biotechnology

Zasady rekrutacji należy sprawdzać na witrynie internetowej Uczelni.

Perspektywy pracy po kierunku Environmental and plant biotechnology

After completing the EPB study program, graduates have skills to use a range of state-of-the-art analytical and biotechnological methods to monitor and rationally manage environmental quality. Graduates are prepared to work in industrial laboratories and research institutions utilizing biotechnological approaches. They are competent to start up business or to be recruited by administrative units and local governments, workplaces, and other entities. They are also qualified to consult industry, farmers, extension specialists, investors and policy makers in formulating appropriate Environmental Protection packages based on biotechnological methods as elements of the environment-friendly policy

Kierunki pokrewne do kierunku Environmental and plant biotechnology
Jakie uczelnie oferują kierunek Environmental and plant biotechnology
W których miastach można studiować Environmental and plant biotechnology

Kraków

Kraków
Uczelnie: 29
Kierunki: 512
Komentarze (0)
No comments found