Filologia germańska z dodatkowym językiem

Filologia germańska z dodatkowym językiem obcym to studia, na którym można kontynuować naukę języka niemieckiego oraz nauczyć się go od podstaw.

Studenci tego kierunku będą potrafili;

  • posługiwać językiem niemieckim do poziomu min. C1, szczególnie na pierwszym roku studiów oferuje się dużą liczbę zajęć praktycznej nauki języka,
  • interpretować teksty użytkowe (popularnonaukowe, literackie, o charakterze ekonomicznym) w kontekście konkretnych zadań związanych z rynkiem pracy,
  • tłumaczyć wybrane teksty użytkowe na poziomie elementarnym,
  • prowadzić proste rozmowy zawodowe niezbędne do wykonywania przyszłego zawodu,
  • używać drugiego języka obcego oraz zdobędą wiedzę o realiach historyczno-kulturowo-społecznych kraju, w którym ten język jest używany jako ojczysty.

Specjalności:

  • dodatkowy język obcy do wyboru: angielski, chiński, francuski, hiszpański, włoski, rosyjski, szwedzkiPerspektywy pracy po kierunku Filologia germańska z dodatkowym językiem

Absolwenci pracują jako:

  • asystenci tłumaczy i tłumacze w biurach tłumaczeniowych, biurach podróży, instytucjach kultury i innych instytucjach, które utrzymują kontakty z partnerami z Niemiec i innych krajów niemieckojęzycznych,
  • animatorzy przedsięwzięć społecznych, kulturalnych, gospodarczych, politycznych na terenie miasta, regionu, kraju (także w krajach niemieckojęzycznych).

Pracują również w swoich wyuczonych zawodach, wykorzystując znajomość języka niemieckiego i drugiego obcego, efektywnie łączą umiejętności zdobyte na innych kierunkach studiów z kompetencjami zdobytymi na studiach filologicznych (przede wszystkim w zakresie bardzo dobrej znajomości języków obcych).


Kierunki pokrewne do kierunku Filologia germańska z dodatkowym językiem
Jakie uczelnie oferują kierunek Filologia germańska z dodatkowym językiem
Total 1 item.
W których miastach można studiować Filologia germańska z dodatkowym językiem

Szczecin

Szczecin
Uczelnie: 15
Kierunki: 190
Komentarze (0)
No comments found