Finanse, bankowość, ubezpieczenia

Studia na kierunku Finanse, bankowość, ubezpieczenia pozwalają zdobyć wysokie kwalifikacje z zakresu trzech dziedzin: finansów, bankowości oraz ubezpieczeń.

Program nauczania przewiduje zajęcia ze wszystkich wyżej wymienionych obszarów. Podczas studiów słuchacze poznają zagadnienia z zakresu takich dziedzin, jak: podstawy rachunkowości, rachunek prawdopodobieństwa, mikro- i makroekonomia, statystyka, analiza gospodarcza, rynek ubezpieczeń, fundusze inwestycyjne, system emerytalny, itd.

Studenci kierunku Finanse, bankowość, ubezpieczenia poznają podstawy polityki społecznej i gospodarczej, by móc w pełni zrozumieć funkcjonowanie instytucji finansowej na tle międzynarodowym. Uzupełnieniem nauczania teoretycznego będą praktyki zawodowe, organizowane podczas całego toku edukacji.

Podczas procesu rekrutacji na studia zwykle brane są pod uwagę przedmioty: matematyka, informatyka, geografia, WOS, język angielski.

Gdzie i jaka praca po kierunku Finanse, bankowość, ubezpieczenia?

Dzięki zdobytej wiedzy absolwenci będą mogli podjąć pracę jako specjaliści w szeroko rozumianym sektorze ekonomicznym oraz ubezpieczeniowym. Obszar ich kompetencji to: wykonywanie analiz i raportów finansowych, ocena ryzyka ubezpieczeniowego, tworzenie planów inwestycyjnych przedsiębiorstw oraz podmiotów indywidualnych, interpretacja aktualnych zjawisk gospodarczych.

Absolwenci prezentowanych studiów mogą podjąć pracę w:

  • instytucjach zajmujących się doradztwem finansowym
  • biurach analiz ekonomicznych
  • sektorze bankowym i ubezpieczeniowym
  • organizacjach pożytku publicznego
  • w komórkach ds. zarządzania

Jakie uczelnie oferują kierunek Finanse, bankowość, ubezpieczenia

Total 1 item.

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

31-007 Kraków, ul. Gołębia 24
+48 (12) 663 14 01, 663 14 08,

W których miastach można studiować Finanse, bankowość, ubezpieczenia

Kraków

Uczelnie: 28
Kierunki: 471

Komentarze (0)

No comments found