Geofizyka

Program studiów na geofizyce obejmuje dziedziny: geologii, geografii, geodezji, oceanografii, meteorologii i fizyki. Student zapoznaje się z obsługą nowoczesnej aparatury kontrolno - pomiarowej i jest gotowy przystąpić do doświadczeń oraz eksperymentów terenowych.

Kierunek geofizyka tłumaczy zjawiska obserwowane w Ziemi oraz związane z nimi prawa i teorie fizyki. Przygotowuje do badań nad procesami fizycznymi zachodzącymi obecnie oraz w przeszłości w geosferach: litosferze, atmosferze i hydrosferze.

Specjalności oferowane na geofizyce:

  • fizyka atmosfery
  • fizyka środowiska
  • fizyka Ziemi i planet
  • geofizyka stosowana
  • geofizyka środowiska
  • geofizyka poszukiwawcza

Perspektywy pracy po ukończeniu kierunku geofizyka

Absolwent kierunku potrafi projektować i prowadzić prace geofizyczne metodami: sejsmicznymi, magnetycznymi, elektrycznymi, elektromagnetycznymi oraz geofizyki otworowej. Swoją wiedzę geologiczną może wykorzystać do rozpoznawania struktury Ziemi. Zna metody przetwarzania sygnałów geofizycznych oraz podstawowych narzędzi informatycznych, co umożliwia przygotowanie i posługiwanie się geofizycznymi systemami komputerowymi.

Absolwenci kierunku geofizyka mają szansę na zatrudnienie w przedsiębiorstwach badań geofizycznych (np. Geofizyka Toruń, Geofizyka Kraków Sp. z o.o.), działach geologicznych i geofizycznych kopalń, firmach geodezyjnych, instytutach ochrony środowiska, laboratoriach badawczych, szkołach.

Jakie uczelnie oferują kierunek Geofizyka

Total 2 items.

Uniwersytet Śląski w Katowicach

40-007 Katowice, ul. Bankowa 12
+48 (32) 359 18 10,

W których miastach można studiować Geofizyka

Katowice

Uczelnie: 17
Kierunki: 166

Kraków

Uczelnie: 28
Kierunki: 471

Komentarze (0)

No comments found