Nauki o rodzinie

Kierunek nauki o rodzinie umożliwia zintegrowanie wiedzy z zakresu nauk społecznych, humanistycznych, ekonomicznych, prawnych i medycznych, zajmujących się problematyką rodziny.

Studenci nabywają kwalifikacje w zakresie udzielania wstępnej pomocy pedagogicznej i psychologicznej, w celu profilaktyki i prawidłowego rozwoju rodziny oraz diagnozy i terapii pedagogicznej rodziny znajdującej się w sytuacji trudnej lub długotrwałym kryzysie. Są przygotowywani do myślenia o rodzicach i ich dzieciach w sposób twórczy – jak o osobnych jednostkach, a jednocześnie jak o instytucji społecznej.

Przykładowymi przedmiotami na kierunku nauka o rodzinie są: wprowadzenie do pedagogiki, socjologia wychowania, psychologia społeczna, historia rodziny, demografia, podstawy socjologii, propedeutyka filozofii, seksuologia, etyczne problemy życia rodzinnego. Studenci odbywają praktykę zawodową w placówkach oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych i adaptacyjnych, poradniach małżeńsko-rodzinnych, instytucjach pomocy społecznej, które mogą stanowić dla nich przyszłe miejsce pracy.

Specjalności oferowane na kierunku studiów:

  • asystent rodziny
  • diagnoza i terapia problemów rodziny
  • polityka społeczna wobec rodziny
  • nauczyciel przygotowania do życia w rodzinie

Perspektywy pracy po ukończeniu kierunku studiów

Absolwent kierunek nauki o rodzinie jest przygotowany do pracy w charakterze doradcy rodzinnego, specjalisty do spraw rodziny, pracownika w placówkach pomocy i opieki społecznej oraz strukturach społecznych, konsultanta poradni małżeńskich i rodzinnych, a także nauczyciela zajęć edukacyjnych w zakresie przygotowania dzieci i młodzieży do życia małżeńskiego i rodzinnego.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Total 11 items.

Uniwersytet Śląski w Katowicach

40-007 Katowice, ul. Bankowa 12
+48 (32) 359 18 10,

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 2
+48 (89) 524 51 51, 523 38 35,

Uniwersytet Wrocławski

50-137 Wrocław, pl. Uniwersytecki 1
+48 (71) 375 22 37,

Komentarze (0)

No comments found