Prawo w biznesie

Kierunek studiów Prawo w Biznesie ma odpowiedzieć na potrzeby przedsiębiorców poszukujących specjalistów z tego obszaru. Studia na tym kierunku łączą zagadnienia z zakresu prawa i biznesu i przygotowują do pracy w wybranych przez studenta branżach gospodarki.

Oferowane specjalności na kierunku Prawo w Biznesie:

  • Prawo i Ekonomia dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw
  • Prawo w Obrocie Gospodarczym
  • Prawo Zamówień Publicznych
  • Zabezpieczenia i Windykacja w Działalności Gospodarczej

Po ukończeniu kierunku Prawo w Biznesie studenci będą potrafili wykorzystać przepisy prawne z zakresu między innymi: prawa cywilnego, handlowego, administracyjnego i finansowego, prawa pracy i prawa międzynarodowego.

Praca na nich będzie czekać w firmach, zajmujących się pozyskiwaniem funduszy UE dla celów prowadzonej działalności, stosowaniem przepisów prawnych dotyczących prowadzenia rachunkowości w przedsiębiorstwie.

W swej pracy będą potrafili interpretować regulacje prawne dotyczące funkcjonowania przedsiębiorstw, w tym wchodzenia na nowe rynki, ochrony konkurencji i konsumenta, ochrony patentowej, ochrony danych osobowych.

Mogą obsługiwać spółki prawa handlowego i organy tych spółek, takie jak rada nadzorcza, zarząd, zgromadzenie wspólników

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Total 9 items.

Komentarze (0)

No comments found