Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym

Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym to podstawa funkcja organów władzy i administracji publicznej każdego szczebla.

Studia na kierunku Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym przygotowują do kierowania instytucjami bezpieczeństwa narodowego, poprzez poszerzanie i systematyzowanie wiedzy oraz rozwijanie umiejętności w obszarze bezpieczeństwa państwa.

W trakcie studiów słuchacz nabywa umiejętności zarządzania bezpieczeństwem w różnych wymiarach: przestrzennym, organizacyjnym i intelektualnym. Przewidziano ćwiczenia i zajęcia terenowe pozwalające na konfrontację wiedzy teoretycznej z praktyką.

Jaka praca po kierunku Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym?

Absolwent jest przygotowany do pracy w instytucjach związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem narodowym. Potencjalne miejsca pracy to:

  • administracja rządowa, samorządowa, wojewódzka administracja zespolona z podległymi jednostkami (Straż Pożarna, Policja, służby ratownicze, inspekcje państwowe,
  • instytucje i jednostki wojskowe, ogniwa administracji samorządowej,
  • służby ścigania i organy władzy publicznej, działające w obszarze bezpieczeństwa (CBA, Policja, Prokuratura, ABW, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Straż Graniczna, ŻW, Służba Celna, służby kontroli skarbowej).
  • jednostki gospodarcze i administracyjne, zobowiązane do zatrudnienia specjalistów ds. obronności.
Jakie uczelnie oferują kierunek Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym
W których miastach można studiować Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym

Bydgoszcz

Bydgoszcz
Uczelnie: 10
Kierunki: 161
Komentarze (1)
  • kret6

    Na wyzszej szkole bezpieczenstwa polecam to jakos specjalnosc
    10/14/18