Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna

Studia Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna to unikatowy, międzywydziałowy i interdyscyplinarny kierunek wyposażający absolwenta w szeroką wiedzę w zakresie chemii i fizyki, opartą na gruntownej znajomości matematyki oraz umiejętności pracy laboratoryjnej, a także znajomości przepisów prawa określającego stosowanie materiałów radioaktywnych i źródeł promieniowania jonizującego.
Studia na kierunku Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna przygotowują kadrę dla instytucji nadzorujących działalność z wykorzystaniem materiałów jądrowych i źródeł promieniowania jonizującego, monitorujących środowisko oraz warunki pracy w działalności technicznej, przemysłowej i medycznej, a także jednostek zajmujących się ochroną radiologiczną i bezpieczeństwem jądrowym, zwłaszcza w perspektywie uruchomienia energetyki jądrowej w Polsce.
Daje to możliwość zatrudnienia w jednostkach takich jak stacje sanitarno-epidemiologiczne, instytucje i firmy certyfikujące urządzenia stosowane m. in. w placówkach służby zdrowia, przedsiębiorstwach przemysłowych, laboratoriach diagnostycznych oraz kontrolnych.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Razem 1 rekord.
80-309 Gdańsk , ul. Bażyńskiego 8
+48 (58) 523 25 31, 523 25 32,

Komentarze (0)

Brak komentarzy