Bezpieczeństwo morskie państwa

Studia na kierunku Bezpieczeństwo morskie państwa są unikatową propozycją edukacyjną w skali kraju.

Studia będą powadzone w 4 specjalnościach:

  • Bezpieczeństwo morskiej infrastruktury krytycznej - Specjalność przygotowująca absolwenta do pracy na stanowiskach osób odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa obiektów i instalacji morskiej infrastruktury krytycznej. Dla chętnych dodatkowo będą organizowane kursy na oficera ochrony obiektu portowego
  • Bezpieczeństwo w transporcie spedycji i logistyce - W ramach tej specjalności przekazywana będzie wiedza w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności funkcjonowania współczesnych zintegrowanych łańcuchów logistycznych, w tym transportu i magazynowania ładunków niebezpiecznych oraz spedycji. Dla chętnych dodatkowo będą organizowane kursy na doradców i kandydatów na doradców do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych DGSA
  • Bezpieczeństwo w gospodarce morskiej - Specjalność przeznaczona dla osób wiążących swoją przyszłość z pracą w sektorach gospodarki morskiej i zainteresowanych bezpieczeństwem eksploatacji zasobów morskich, transportu morskiego, przeładunków portowych czy turystyki morskiej.
  • Siły morskie współczesnego państwa - Specjalność przeznaczona dla osób wiążących swoją przyszłość z pracą w służbach i instytucjach państwowych odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa na akwenach morskich i bezpieczeństwa morskiego państwa (np. marynarka wojenna, straż graniczna, ratownictwo morskie, służby celne).
Jakie uczelnie oferują kierunek Bezpieczeństwo morskie państwa
W których miastach można studiować Bezpieczeństwo morskie państwa

Gdynia

Gdynia
Uczelnie: 6
Kierunki: 44
Komentarze (0)
No comments found