Ekoenergetyka

Kierunek ekoenergetyka jest odpowiedzią na zapotrzebowanie na ekspertów z obszaru odnawialnych źródeł energii, znających przepisy oraz zasady finansowania inwestycji w tym zakresie.

Studenci zdobywają wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie energetyki słonecznej, wiatrowej, geotermalnej, wodnej i opartej na biomasie. Program studiów obejmuje również aspekty prawne, środowiskowe i społeczne związane z odnawialnymi źródłami energii

Absolwenci będą posiadali wiedzę techniczną, rolniczą, informatyczną oraz umiejętności organizacyjne.

Interdyscyplinarny charakter studiów przygotowuje absolwentów do pracy nie tylko w przemyśle energetycznym, ale także gałęziach produkcji, realizujących zadania związane z sektorem przetwórstwa rolno-spożywczego i leśnictwa, a także w różnych jednostkach gospodarczych.

Dla kogo studia na kierunku Ekoenergetyka

Studia przewidziane są dla osób zainteresowanych zagadnieniami związanymi z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.

Kandydaci powinni mieć zmysł techniczny, zainteresowanie przedmiotami przyrodniczymi. Być osobami otwartymi na nowoczesne technologie.

Program kształcenia studentów na kierunku Ekoenergetyka

Przykładowe przedmioty w programie kształcenia:

 • roślinne surowce energetyczne
 • technologia biopaliw ciekłych, stałych, gazowych
 • efektywność energetyczna
 • ocena jakości biopaliw
 • transport surowców energetycznych
 • eksploatacja urządzeń ekoenergetycznych.
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunek Ekoenergetyka

Przedmioty uwzględniane podczas rekrutacji to:

 • język obcy

jeden przedmiot wybrany spośród:

 • matematyka
 • fizyka i astronomia
 • chemia
 • informatyka
 • biologia
 • geografia.
Perspektywy pracy po kierunku Ekoenergetyka

Absolwenci ekoenergetyki mogą przykładowo pracować w:

 • biogazowniach
 • farmach wiatrowych
 • elektrowniach fotowoltaicznych
 • elektrociepłowniach
 • firmach produkujących biopaliwa
 • instytucjach naukowo-badawczych
 • jednostkach samorządu terytorialnego
 • organizacjach pozarządowych.
Opinie o kierunku Ekoenergetyka

Ekoenergetyka to kierunek realizowany w kilku tyko ośrodkach edukacyjnych.

Rosnąca liczba firm zajmujących się odnawialnymi źródłami energii każe przypuszczać, że zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu ekoenergetyki będzie coraz większe.


Kierunki pokrewne do kierunku Ekoenergetyka
Jakie uczelnie oferują kierunek Ekoenergetyka
W których miastach można studiować Ekoenergetyka

Lublin

Lublin
Uczelnie: 10
Kierunki: 263
Komentarze (1)
 • Paweł

  W sumie sporo jest kierunków z tej tematyki, tylko nieco inaczej się nazywają. Modna tematyka obecnie.
  12/21/19