Ekonomiczno-prawny

Studia na kierunku Ekonomiczno - prawnym łączą zagadnienia gospodarcze i prawne.

Interdyscyplinarne studia zawierają elementy takich kierunków jak prawo, ekonomia, administracja.

Studenci uczą się interpretowania przepisów prawnych, reguł logicznego rozumowania, podejmowania decyzji o charakterze ekonomicznym i prawnym.

Absolwent studiów ekonomiczno - prawnych jest wyposażony w wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy w sektorze publicznym.

Specjalności oferowane na kierunku studiów:

 • sektor publiczny
 • sektor prywatny
 • doradztwo ekonomiczne i prawne
 • doradztwo podatkowe.

Dla kogo studia na kierunku Ekonomiczno-prawny

Kierunek Ekonomiczno-prawny to dobry wybór dla osób, które nie chciałyby ograniczać swojego wykształcenia do konkretnego obszaru, połączyć uzupełniającą się wiedzę z odmiennych, ale ściśle powiązanych w praktyce gospodarczej dziedzin.

Studia są przeznaczone dla kandydatów, którzy w przyszłości będą musieli radzić sobie z problemami z obszarów prawa i ekonomii. Przydadzą się takie predyspozycje jak umiejętności analityczne, dobra pamięć, łatwość logicznego myślenia.

Program kształcenia studentów na kierunku Ekonomiczno-prawny

Przykładowe przedmioty nauczania realizowane na kierunku Ekonomiczno-prawnym:

 • ochrona własności intelektualnej,
 • podstawy prawniczego i ekonomicznego języka angielskiego,
 • wprowadzenie do teorii prawa,
 • ekonomia,
 • prawo prywatne,
 • zarządzanie,
 • rachunkowość,
 • prawo finansowe,
 • prawo administracyjne,
 • zastosowanie ekonomii w prawie,
 • postępowanie podatkowe,
 • polityka gospodarcza,
 • prawo konstytucyjne
 • systemy podatkowe
 • kształtowanie relacji rynkowych
 • wykładnia prawa
 • postępowanie przed sądami administracyjnymi
 • warsztaty podatkowe.
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunek Ekonomiczno-prawny

W procesie rekrutacji uwzględniane są takie przedmioty jak:

 • język polski lub język mniejszości narodowej: białoruski, litewski, ukraiński
 • do wyboru: filozofia, geografia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie
 • język obcy nowożytny.

Sprawdźcie dokładnie, które dotyczą której uczelni. Wymogi kwalifikacyjne mogą się nieco różnić.

Perspektywy pracy po kierunku Ekonomiczno-prawny

Kompetencje uzyskane na kierunku Ekonomiczno-prawnym pozwalają na podjęcie pracy przykładowo w:

 • przedsiębiorstwach handlowych i usługowych,
 • przedsiębiorstwach finansowych i funduszach inwestycyjnych,
 • bankach i domach maklerskich,
 • funduszach inwestycyjnych,
 • firmach ubezpieczeniowych oraz firmach doradztwa ekonomicznego,
 • przedsiębiorstwach transportowych i komunikacyjnych,
 • urzędach skarbowych i kontroli skarbowej,
 • instytucjach sprawujących nadzór nad rynkiem finansowym,
 • urzędach gmin, urzędach miejskich, starostwach powiatowych, urzędach marszał­kowskich, urzędach wojewódzkich, ministerstwach,
 • agencjach państwowych
 • firmach konsultingowych.
Opinie o kierunku Ekonomiczno-prawny

Posłuchajcie więcej na temat kierunku Ekonomiczno-prawnego:


Kierunki pokrewne do kierunku Ekonomiczno-prawny
Jakie uczelnie oferują kierunek Ekonomiczno-prawny
Total 2 items.
W których miastach można studiować Ekonomiczno-prawny

Białystok

Białystok
Uczelnie: 9
Kierunki: 97

Szczecin

Szczecin
Uczelnie: 15
Kierunki: 186
Komentarze (0)
No comments found