Filologia niderlandzka

Studia na kierunku filologia niderlandzka mają charakter kulturoznawczy.

Oprócz obszernego modułu intensywnej nauki języka niderlandzkiego od podstaw (praktyczna znajomość języka, gramatyka opisowa, ćwiczenia tłumaczeniowe itp.), program obejmuje przedmioty dające absolwentom najwyższą kompetencję kulturową i umożliwiające interpretację różnych zjawisk kulturowych z obszaru języka niderlandzkiego, czyli Belgii/Flandrii, Holandii z jej zamorskimi częściami, jak Antyle, oraz z dawnych kolonii holenderskich, jak Surinam, dawna Gujana.

Przykładowe przedmioty nauczania realizowane na filologii niderlandzkiej: praktyczna znajomość języka niderlandzkiego, historia Niderlandów, wstęp do językoznawstwa niderlandzkiego, praktyczna znajomość języka angielskiego/niemieckiego, łacina, historia filozofii, gramatyka opisowa języka niderlandzkiego, historia literatury niderlandzkiej, technologia informacyjna, wiedza o krajach niderlandzkiego obszaru językowego, historia języka niderlandzkiego, historia języków germańskich.

Do pakietu przedmiotów ułatwiających studentom rozumienie współczesnej kultury należą m.in. teoria literatury uwzględniająca najnowsze trendy w badaniach i rozumieniu tekstów czy historia literatury obejmująca zarówno dorobek Holendrów i Flamandów, jak i niderlandzkojęzyczną literaturę kolonialną.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Total 3 items.

Uniwersytet Wrocławski

50-137 Wrocław, pl. Uniwersytecki 1
+48 (71) 375 22 37,

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

61-712 Poznań, ul. Wieniawskiego 1
+48 (61) 829 40 00,

Komentarze (0)

No comments found