Gastronomia i hotelarstwo

Studia na kierunku Gastronomia i hotelarstwo, mają za zadanie wykształcić specjalistów wyposażonych w umiejętności praktyczne, pozwalające im wykonywać zawód gastronoma lub hotelarza na poziomie operacyjnym.

Kończąc tek kierunek absolwent studiów I stopnia gastronomii i hotelarstwa będzie specjalistą o gruntownej wiedzy i wszechstronnym przygotowaniu praktycznym, przygotowany do pracy w gastronomii indywidualnej, systemowej, specjalnej oraz w hotelarstwie. Będzie posiadał umiejętności dotyczące różnych uwarunkowań działania zakładów gastronomicznych i obiektów hotelarskich, w aspekcie wymagań prawnych, społeczno-ekonomicznych i technologicznych.

W szczególności dotyczy to projektowania, organizacji i wyposażenia przedsiębiorstw gastronomicznych i hotelarskich, zarządzania finansami i zasobami ludzkimi, techniki i technologii gastronomicznej, planowania żywienia dostosowanego do indywidualnych potrzeb konsumenta oraz doboru optymalnych strategii marketingowych na rynku usług gastronomicznych i hotelarskich.

Program studiów został skonstruowany tak, by słuchacze zdobyli wiedzę z zakresu biologii, chemii, matematyki, fizyki, ekonomii, prawa, nauk społecznych oraz nauk pokrewnych, dostosowaną do studiowanego kierunku gastronomia i hotelarstwo.

Absolwent kierunku Gastronomia i hotelarstwo będzie dysponował wiedzą z zakresu prawa żywnościowego, gospodarczego, konsumenckiego oraz regulacji prawnych z zakresu usług turystycznych, hotelarskich i gastronomicznych oraz ochrony własności intelektualnej. Będzie znał uwarunkowania ekonomiczno-prawne tworzenia i rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości oraz formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw w zakresie świadczenia usług gastronomicznych i hotelarskich.

Jaka praca po gastronomii i hotelarstwie?

Absolwent kierunku Gastronomia i hotelarstwo może podjąć pracę w:

  • gastronomii indywidualnej, systemowej i specjalnej
  • firmach cateringowych
  • hotelarstwie
  • przedsiębiorstwach zajmujących się zarządzaniem jakością i bezpieczeństwem zdrowotnym żywności i żywienia człowieka
  • firmach projektowych oferujących plany wyposażenia obiektów w gastronomi i hotelarstwie
  • firmach usługowo-handlowych specjalizujących się w sprzedaży urządzeń, maszyn, mebli itp. wyposażenia dla placówek gastronomicznych i hotelarskich
  • może także prowadzić własną działalność gospodarczą.

Jakie uczelnie oferują kierunek Gastronomia i hotelarstwo

Total 3 items.

W których miastach można studiować Gastronomia i hotelarstwo

Katowice

Katowice
Uczelnie: 17
Kierunki: 166

Warszawa

Warszawa
Uczelnie: 72
Kierunki: 591

Komentarze (0)

No comments found