Geoinformacja

Studia na kierunku geoinformacja mają na celu przekazywanie studentom wiedzy i umiejętności z zakresu systemów informacji geograficznej, metod ich tworzenia i zarządzenia, analiz przestrzennych, zarządzania danymi przestrzennymi, podstaw prawnych oraz upowszechniania informacji geograficznej.

Studia dają interdyscyplinarne wykształcanie na poziomie ogólnoakademickim o dużym potencjale wykorzystania go w praktyce. Przygotowują absolwentów do podjęcia pracy zawodowej oraz dalszego kształcenia zarówno w uczelniach polskich, jak i zagranicznych. Podczas studiów słuchacze poznają dwa główne obszary nauki: geograficzny i matematyczno-informatyczny.

Geoinformatyka łączy metody i narzędzia badawcze z zakresu nauk przyrodniczych, ścisłych i społecznych. W programie studiów znajdują się zagadnienia związane z zarządzaniem informacją geograficzną, opisem zjawisk zachodzących w przestrzeni, ich analizą, interpretacją i upowszechnianiem, z wykorzystaniem metod matematycznych i narzędzi informatycznych.

Na kolejnym roku program studiów wprowadzone są przedmioty ogólne, takie jak język obcy i wychowanie fizyczne oraz kierunkowe. Przedmioty kierunkowe mają coraz większy zakres i pogrupowane są w moduły. Równolegle z nimi występują przedmioty spajające wiedzę i umiejętności studentów, takie jak proste analizy przestrzenne i modelowanie.

W programie geoinformatyki studenci maja takie przedmioty, jak; ekonomia, socjologia, geografia fizyczna i społeczno-ekonomiczna, kartografia, teledetekcja, topografia, geodezja, oprogramowanie użytkowe, matematyka, statystyka, geoinformacja, ekofizjografia, topograficzne bazy danych, analiza matematyczna, systemy operacyjne, cyfrowe przetwarzanie obrazów i inne.

Program studiów pozwala, by student miał możliwość wyboru rozwijania się zarówno w geograficznym, jak i matematyczno-informatycznym kierunku zainteresowań. Na ostatnim roku student ma obowiązek odbycia praktyk w instytucjach, w których wykorzystywane są Systemy Informacji Geograficznej.

Jakie uczelnie oferują kierunek Geoinformacja
Total 4 items.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

61-712 Poznań, ul. Wieniawskiego 1
+48 (61) 829 40 00,
W których miastach można studiować Geoinformacja

Kraków

Kraków
Uczelnie: 29
Kierunki: 512

Łódź

Łódź
Uczelnie: 26
Kierunki: 320

Poznań

Poznań
Uczelnie: 25
Kierunki: 341

Toruń

Toruń
Uczelnie: 4
Kierunki: 104
Komentarze (0)
No comments found