Komunikacja europejska

Komunikacja europejska to kierunek, który kształci przyszłych specjalistów ds. komunikowania europejskiego.

Przykładowe obszary, jakie składają się na program studiów to: kultura Internetu, kino europejskie, systemy medialne krajów europejskich, europejska tradycja literacka Wschodu, europejska tradycja literacka Zachodu, historia sztuki europejskiej, językoznawstwo.

Studenci zdobywają wiedzę z zakresu komunikacji społecznej i kulturowej. Poznają kulturowe i społecznościowe konteksty integracji europejskiej. Poszerzają wiedzę na temat prawa międzynarodowego i prawa emigracyjnego. Nabywają biegłość w przygotowywaniu grantów unijnych i korzystaniu z programów pomocowych. Uczą się podstaw komunikacji werbalnej oraz komunikacji medialnej. Zyskują kompetencje w zakresie wykorzystywania mediów audiowizualnych i internetu.

Kandydaci na studia powinni być nacechowani zamiłowaniem do kultury, a także umiejętnością nawiązywania kontaktów z ludźmi.

Specjalności oferowane na komunikacji europejskiej:

  • medioznawstwo,
  • bałkanistyka

Absolwent komunikacji europejskiej posiada kwalifikacje głównie do pracy w instytucjach państwowych, samorządowych, społecznych oraz w agendach Unii Europejskiej. Może również szukać zatrudnienia w przedsiębiorstwach współpracujących z krajami Unii Europejskiej, placówkach kulturalnych, wydawnictwach i środkach masowego przekazu.

Jakie uczelnie oferują kierunek Komunikacja europejska
Total 3 items.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

61-712 Poznań, ul. Wieniawskiego 1
+48 (61) 829 40 00,
W których miastach można studiować Komunikacja europejska

Gniezno

Gniezno
Uczelnie: 3
Kierunki: 16

Poznań

Poznań
Uczelnie: 25
Kierunki: 341
Komentarze (0)
No comments found