Muzykologia

Przedmiotem muzykologii jest muzyka we wszystkich aspektach. Studia obejmują nauczanie z zakresu szeroko pojętych nauk muzykologicznych, podzielonych na trzy zasadnicze grupy: dyscypliny wchodzące w skład muzykologii historycznej, dyscypliny wchodzące w skład muzykologii systematycznej oraz dyscypliny reprezentujące nauki o kulturze.

Przykładowe treści kształcenia to: propedeutyka muzykologii, historia filozofii, harmonia, kontrapunkt, akustyka muzyczną, konstrukcje polifoniczne w okresie renesansu i baroku, analiza muzyczna, historia muzyki powszechnej, historia muzyki polskiej, estetyka muzyczna. Studenci kierunku przyswajają wiedzę z historii i teorii muzyki w aspekcie zjawisk kultury oraz umiejętność analizy dzieł muzycznych oraz dzieł słowno-muzycznych z różnych epok. Mają też możliwość działalności w zespołach muzycznych, chorałowych czy instrumentalnych, a także rozwijania swoich umiejętności w zespołach ogólnouniwersyteckich.

Kandydat na studia powinien posiadać słuch muzyczny, poczucie rytmu oraz wrażliwość na muzykę.

Specjalności oferowane na kierunku studiów:

 • historia muzyki
 • muzykologia teoretyczna
 • muzykologia stosowana
 • etnomuzykologia
 • fizjologia muzyki
 • muzyka liturgiczna
 • muzyka kościelna
 • specjalność nauczycielska
 • edytorstwo muzyczne
 • psychologia muzyki
 • socjologia muzyki
 • instrumentologia
 • instrumentoznawstwo
 • akustyka
 • muzykoterapia

Absolwenci kierunku muzykologia mogą znaleźć pracę w wydawnictwach muzycznych, mediach, fonografii, teatrach muzycznych, domach kultury, salach koncertowych. Stanowiska na jakie mogą aplikować to między innymi: kustosz w muzeach instrumentów muzycznych, edytor muzyczny, redaktor muzyczny lub krytyk muzyczny.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Razem 7 rekordów.
00-927 Warszawa , ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
+48 (22) 552 40 41,
45-040 Opole , pl. Kopernika 11
+48 (77) 541 59 88,

Komentarze (0)

Brak komentarzy