Polityka społeczna

Polityka społeczna to zespół długofalowych działań na rzecz zaspokajania potrzeb i rozwiązywania problemów społecznych.

Składają się na nią między innymi: polityka demograficzna, polityka rodzinna, polityka oświatowa, polityka migracyjna, polityka zatrudnienia.

Program studiów jest skonstruowany tak, aby wskazać zależności pomiędzy celami polityki społecznej, regulacją prawną i jej stosowaniem. Wyraźny akcent kładzie się na kwestie socjologiczno-prawne.

Na kierunku polityka społeczna znajdują się przedmioty z zakresu dziedzin takich: prawo, filozofia, politologia, ekonomia, socjologia, psychologia, logika, statystyka.

Studenci uczą się samodzielnie przygotowywać rozwiązania teoretyczne i praktyczne z zakresu polityki społecznej. Uzyskują podstawową wiedzę o przyczynach i przejawach problemów społecznych, sposobach zapobiegania, rozwiązywania i łagodzenia tych problemów, a także o instrumentach prawnych i finansowych polityki społecznej. Dowiadują się jak udzielać pomocy i wsparcia osobom, rodzinom i grupom wymagającym interwencji.

Specjalności oferowane na kierunku polityka społeczna:

 • lokalna polityka społeczna
 • międzynarodowy wymiar polityki społecznej
 • rynek i zasoby ludzkie
 • społeczeństwo obywatelskie
 • rozwój lokalny
 • rynek pracy
 • ubezpieczenia
 • praca socjalna
 • komunikacja społeczna
 • finanse i zarządzanie usługami społecznymi
 • zarządzanie organizacjami publicznymi i obywatelskimi

Perspektywy pracy po ukończeniu kierunku studiów

Absolwent kierunku polityka społeczna może znaleźć zatrudnienie w sektorze publicznym, partiach politycznych, organizacjach pozarządowych, instytucjach międzynarodowych.

Jakie uczelnie oferują kierunek Polityka społeczna

Total 8 items.

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

31-007 Kraków, ul. Gołębia 24
+48 (12) 663 14 01, 663 14 08,

W których miastach można studiować Polityka społeczna

Kraków

Kraków
Uczelnie: 28
Kierunki: 494

Łódź

Łódź
Uczelnie: 24
Kierunki: 275

Poznań

Poznań
Uczelnie: 24
Kierunki: 326

Warszawa

Warszawa
Uczelnie: 72
Kierunki: 591

Komentarze (0)

No comments found