Prawo europejskie

Prawo europejskie należy do obszaru nauk społecznych.

Kierunek obejmuje zagadnienia z dziedziny nauk prawnych, wybranych nauk społecznych, historycznych, politycznych i kulturowych uwarunkowań integracji europejskiej i funkcjonowania różnych struktur społecznych, organizacyjno-prawnych i gospodarczych.

Studenci zdobywają wiedzę w zakresie prawa i polityk Unii Europejskiej. Mają możliwość opanowania dwóch języków obcych. Nabywają umiejętności analizowania zjawisk i procesów społecznych, poznają sposoby pozyskiwania i przekazywania informacji, pracy w grupie i organizowania zespołu.

Dla kogo studia na kierunku Prawo europejskie

Studia prawnicze są propozycją dla osób o umysłach analitycznych, umiejętności logicznego myślenia.

Od kandydatów oczekuje się rzetelności, dokładności, łatwości zapamiętywania dużych partii materiału, swobody w poruszaniu w przepisach prawa.

Program kształcenia studentów na kierunku Prawo europejskie

Przykładowe przedmioty realizowane w trakcie studiów:

 • Prawoznawstwo
 • Ekonomia i przedsiębiorczość
 • Procesy prawnej integracji Europy
 • Historia polityczna Europy/Historia społeczna i gospodarcza Europy
 • Współczesna myśl społeczna/Współczesna myśl ekonomiczna
 • Prawo międzynarodowe publiczne
 • Europejska kultura prawna – prawo prywatne/Europejska kultura prawna – prawo publiczne
 • Współczesne ideologie polityczne/Państwo w ujęciu klasyków filozofii europejskiej
 • Integracja gospodarcza Europy Prawo konstytucyjne
 • Europejska polityka i prawo konsumenckie Prawo i polityki rynku wewnętrznego
 • Prawo i polityki społeczne Unii Europejskiej
 • Modele demokracji przedstawicielskiej w Europie/Systemy wyborcze w państwach Unii Europejskiej
 • Prawa człowieka i ich ochrona
 • Finanse Unii Europejskiej
 • Europejskie i polskie prawo i postępowanie cywilne
 • Zawieranie i wykonywanie umów w europejskim i polskim prawie cywilnym.
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunek Prawo europejskie

Kandydaci są przyjmowani na podstawie wyników maturalnych z:

 • języka polskiego
 • języka angielskiego
 • jednego przedmiotu wybranego spośród: historia, matematyka, was, język francuski, język niemiecki.
Perspektywy pracy po kierunku Prawo europejskie

Potencjalne miejsca pracy przewidziane dla absolwentów kierunku:

 • administracja rządowa, samorządowa, Unii Europejskiej
 • organizacje międzynarodowe
 • przedsiębiorstwa współpracujące z krajami Unii Europejskiej
 • placówki kulturalne
 • wydawnictwa
 • instytucje naukowe
 • środki masowego przekazu
 • podmioty ubiegające się o fundusze unijne i administrujących programami unijnymi.
Kierunki pokrewne do kierunku Prawo europejskie
Jakie uczelnie oferują kierunek Prawo europejskie
Total 1 item.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

61-712 Poznań, ul. Wieniawskiego 1
+48 (61) 829 40 00,
W których miastach można studiować Prawo europejskie

Poznań

Poznań
Uczelnie: 25
Kierunki: 341
Komentarze (0)
No comments found