Studia filologiczno-kulturoznawcze (makrokierunek)

Studia filologiczno - kulturoznawcze są połączeniem zagadnień z zakresu literatury, historii i kulturoznawstwa.

Studenci wybierają specjalność związaną z konkretnym obszarem, zgodnie z czym przedmioty kierunkowe powiązane są z państwami anglojęzycznymi, Francją, Hiszpanią, Portugalią, państwami niemieckojęzycznymi lub Włochami.

Studenci zdobywają wiedzę pozwalającą na rozumienie i interpretację poszczególnych zjawisk kultury. Uczą się dostrzegać i opisywać związki istniejące między różnymi obszarami kultury. Dzięki studiom absolwenci posiadają ponadpodstawową wiedzę z zakresu wiadomości o języku, literaturze, kulturze nie mniej niż dwóch obszarów językowych.

Na program nauczania składają się aż trzy języki obce. Przykładowe przedmioty na studiach filologiczno-językowych: literatura angielska, literatura amerykańska, historia literatury francuskiej XIX-XX wieku, literatura w kulturze hiszpańskiej, historia kultury Portugalii, kultur Brazylii i krajów luzoafrykańskich, historia Niemiec, geografia z elementami wiedzy o krajach danego obszaru językowego, filozofia, wiedza o sztuce, gramatyka opisowa.

Specjalności oferowane na kierunku studiów:

  • literatura i kultura Wielkiej Brytanii i Commonwealth
  • literatura i kultura Stanów Zjednoczonych wraz z Kanadą anglojęzyczną
  • literatura i kultura Francji
  • literatura i kultura Hiszpanii
  • literatura i kultura państw niemieckojęzycznych
  • literatura i kultura Portugalii
  • literatura i kultura Włoch
  • literatura i kultura Hiszpanii

Po ukończeniu studiów filologiczno - kulturoznawczych absolwent może podjąć pracę w charakterze tłumacza oraz pracę w wydawnictwach czy redakcjach oraz w innych miejscach wymagających dobrej znajomości języków i kultur.

Po ukończeniu kursu pedagogicznego może zostać nauczycielem języka obcego.

Jakie uczelnie oferują kierunek Studia filologiczno-kulturoznawcze (makrokierunek)

Total 1 item.

W których miastach można studiować Studia filologiczno-kulturoznawcze (makrokierunek)

Warszawa

Uczelnie: 71
Kierunki: 587

Komentarze (0)

No comments found