UAM Festiwal 2022
UTH im. Chodkowskiej Warszawa
Wybierz i oceń uczelnię?

Opinie, oceny, komentarze, pytania


Opinie (2046)
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, UP KEN Kraków

Natalia
Dzień dobry, jaki jest sposób rekrutacji na studia na kierunku psychologia dla osób posiadających już wykształcenie wyższe z pokrewnych kierunków?czy brane są pod uwagę tylko i wyłącznie punkty zdobyte na maturze?czy posiadanie wykształcenia wyższego jest brane pod uwagę podczas rekrutacji?
24.05.2022
24.05.2022
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
odpowiedź dla Wiktoria z dnia 23.05.2022
Na pedagogikę specjalną na studia niestacjonarne przyjęliśmy wszystkich kandydatów.
Wiktoria
Hejka czy jest pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na drugim stopniu?
23.05.2022
23.05.2022
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
odpowiedź dla Julia z dnia 21.05.2022
318 punktów.
Wiktoria
Dzień dobry. Jaki jest próg na pedagogikę specjalną na studia niestacjonarne?
23.05.2022
21.05.2022
Julia
Dzień dobry, jaki był ostatnio próg punktowy na psychologię?
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
odpowiedź dla Zuzanna z dnia 19.05.2022
Tak, jest taka możliwość.
20.05.2022
20.05.2022
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
odpowiedź dla Anna z dnia 19.05.2022
W zeszłym roku 108 punktów. W 2020 - to było 105 punktów.
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
odpowiedź dla Emilia z dnia 18.05.2022
108 punktów.
20.05.2022
19.05.2022
Zuzanna
Czy na filologii germańskiej jest możliwość rozpoczęcia nauki języka od podstaw?
Anna
Witam, jak wysokie progi punktowe były na kognitywistykę w ubiegłych latach?
19.05.2022
18.05.2022
Emilia
Dzień dobry, jaki był próg punktowy na kognitywistykę w zeszłym roku?
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
odpowiedź dla Bartek z dnia 17.05.2022
101 punktów.
18.05.2022
18.05.2022
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
odpowiedź dla Ola z dnia 18.05.2022
Średnia wyników egzaminu maturalnego ze wszystkich zdawanych przedmiotów (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna); kandydatom zdającym maturę z informatyki, biologii, fizyki lub matematyki na poziomie rozszerzonym wynik zostanie przemnożony przez współczynnik 2, a zdającym maturę z innych przedmiotów na poziomie rozszerzonym - przez współczynnik 1,5. Jeśli to będzie chemia rozszerzona to współczynnik będzie liczony razy 1,5.
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
odpowiedź dla Martyna z dnia 17.05.2022
Próg na filologię włoską: 174 pkt. filologię hiszpańską: 206 pkt. germańską: 50 pkt.
18.05.2022
18.05.2022
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
odpowiedź dla Anna z dnia 17.05.2022
Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna) oraz historii lub wiedzy o społeczeństwie (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna). W przypadku uzyskania przez kandydatów równej ilości punktów, o kolejności na liście kandydatów decydować będzie kryterium dodatkowe, jakim jest język obcy nowożytny, zdany jako obowiązkowy albo dodatkowy (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna). W kryterium tym uwzględnia się poziom z wynikiem korzystniejszym dla kandydata. Wynik z poziomu rozszerzonego przemnożony zostanie przez współczynnik 1,5.
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
odpowiedź dla Mateusz z dnia 17.05.2022
Panie Mateuszu, szczegółowe informacje dotyczące szkoły doktorskiej znajdzie Pan pod tym linkiem https://www.up.krakow.pl/kandydat/szkola-doktorska/kryteria-kwalifikacyjne-do-szkoly-doktorskiej. Wszystko zależy od kierunku. Powodzenia.
18.05.2022
18.05.2022
Ola
Czy na bioinformatykę do rekrutacji potrzeba 1 czy 2 lub więcej przedmiotów z matury? Czy chemia może być brana pod uwagę? Czy będą to przedmioty wyłącznie z zakresu: matematyki, informatyki, biologii, fizyki?
Bartek
Dzień dobry Jaki był próg punktowy na kierunek administracja ?
17.05.2022
17.05.2022
Mateusz
Witam mam pytanie odnośnie szkoły doktorskiej. Wiem że zajęcia odbywają się wieczorowo żeby móc pogodzić pracę że studiami ale pytanie jest inne. Czy podczas rozmowy kwalifikacyjnej będą poruszane tylko aspekty projektu badawczego (potencjalnej rozprawy doktorskiej) oraz moich publikacji i doświadczenia zawodowego czy jest może jakaś pula pytań z której trzeba się przygotować?
Anna
Jeśli chodzi o kierunek prawo stacjonarne: widzę w odpowiedziach poniżej, że próg to 92,5 pkt. Czyli dobrze rozumiem - osobie, która uzyskała najmniejszy wynik a została przyjęta, wystarczyło mniej niż 70% z jednego przedmiotu rozszerzonego (np polskiego)? Jaki jest wzór na obliczanie punktów na prawo?
17.05.2022
17.05.2022
Martyna
Dzień dobry jaki jest próg punktowy na filologie włoska , hiszpańska i germańska ?
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
odpowiedź dla Kaguya z dnia 17.05.2022
Język angielski, francuski, niemiecki, rosyjski.
17.05.2022
17.05.2022
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
odpowiedź dla Kar z dnia 09.05.2022
Filologia angielska: 100% z rozszerzonej matury pisemnej z języka angielskiego, który zostanie pomnożony przez współczynnik 1,5. Filologia hiszpańska: Wynik egzaminu maturalnego z języka hiszpańskiego lub innego języka obcego nowożytnego (angielskiego, niemieckiego, francuskiego, włoskiego lub rosyjskiego - poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna) oraz wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna). Wynik z poziomu rozszerzonego przemnożony zostanie przez współczynnik 1,5.
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
odpowiedź dla james blind z dnia 07.05.2022
84 to jest wynik ostatniej przyjętej osoby.
17.05.2022
17.05.2022
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
odpowiedź dla Marcin z dnia 08.05.2022
Próg punktowy na filologię angielską to 86 punktów. Limit miejsc w zeszłym roku to 250.
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
odpowiedź dla Martyna z dnia 08.05.2022
40 punktów
17.05.2022
17.05.2022
Uniwersytet P
odpowiedź dla Martyna z dnia 08.05.2022
Próg to 40 punktów.
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
odpowiedź dla Weronika z dnia 08.05.2022
1. Wynik z egzaminu dojrzałości z języka polskiego (część pisemna) 2. Zaświadczenie od logopedy o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu logopedy (zgodne z załączonym wzorem). Podczas badania logopedycznego powinny zostać sprawdzone: - poprawność artykulacyjna, -sprawność narządów artykulacyjnych, - warunki głosowe, - mimika. (Skan zaświadczenia kandydat zobowiązany jest zamieścić w systemie rekrutacyjnym na etapie rejestracji. Niezamieszczenie skanu zaświadczenia dyskwalifikuje kandydata z postępowania rekrutacyjnego). Próg w zeszłym roku to 94,5 pkt. - Nie wszystkie osoby zostały przyjęte.
17.05.2022
17.05.2022
Uniwersytet Pedegogiczny w Krakowie
odpowiedź dla Lau z dnia 11.05.2022
Na ochronę środowiska próg w zeszłym roku to 35,5. Przyjęto wszystkich kandydatów.
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
odpowiedź dla kagaj z dnia 11.05.2022
Próg punktowy na matematykę w zeszłym roku 56 punktów. Nie ma egzaminu. W odniesieniu do „nowej” matury liczba K równa się większej z następujących dwóch liczb: A oraz 1,5·B, gdzie: A – wynik w procentach z matematyki na poziomie podstawowym (część pisemna), B – wynik w procentach z matematyki na poziomie rozszerzonym (część pisemna). Jeżeli kandydat nie zdawał pisemnego egzaminu dojrzałości z matematyki na którymś z wymienionych poziomów, to przyjmuje się odpowiednio A=0 lub B=0 Pomimo braku sekcji różnych dyscyplin Uczelnia może startować w akademickich mistrzostwach danej dyscyplinie - https://azs.up.krakow.pl/sekcje/inne/
17.05.2022
17.05.2022
Uniwersytet Pedgaogiczny w Krakowie
odpowiedź dla Kagaj z dnia 11.05.2022
Czekamy na zgodę Ministerstwa, nie jesteśmy w stanie podać dokładnej informacji kiedy to będzie. Rekrutować można się na dowolną ilość kierunków.
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
odpowiedź dla weronika z dnia 11.05.2022
Próg to 101 punktów.
17.05.2022
17.05.2022
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
odpowiedź dla Prawnik z dnia 12.05.2022
Próg to 92,5 pkt.
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
odpowiedź dla W.W z dnia 12.05.2022
Wynik z poziomu rozszerzonego przemnożony zostanie przez współczynnik 1,5. Jeśli więcej punktów będzie z podstawy niż z rozszerzenia będzie brany pod uwagę lepszy wynik.
17.05.2022
17.05.2022
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
odpowiedź dla Ola z dnia 16.05.2022
Próg punktowy to 39 punktów. Nie posiadamy danych dotyczących średniej.
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
odpowiedź dla Marysia z dnia 14.05.2022
Próg punktowy to 92,5. Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna) oraz historii lub wiedzy o społeczeństwie (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna). W przypadku uzyskania przez kandydatów równej ilości punktów, o kolejności na liście kandydatów decydować będzie kryterium dodatkowe, jakim jest język obcy nowożytny, zdany jako obowiązkowy albo dodatkowy (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna). W kryterium tym uwzględnia się poziom z wynikiem korzystniejszym dla kandydata. Wynik z poziomu rozszerzonego przemnożony zostanie przez współczynnik 1,5.
17.05.2022
17.05.2022
Kaguya
Dzień dobry, jakie są języki obce na matematyce? Są do wyboru?
Ola
Dzień dobry. Bioinformatyka - jaka jest średnia punktów z ostatniej rekrutacji? Jaki był próg punktowy?
16.05.2022
14.05.2022
Marysia
Dzień dobry, jaki był próg punktowy na prawo stacjonarne w tamtym roku, jakie przedmioty są brane pod uwagę i jak obliczać punkty na ten kierunek. Proszę o odpowiedź :)
W.W
Dzień dobry. Czy na kierunek "psychologia i biologia zwierząt", wśród wymienionych wymaganych przedmiotów poza biologią, j. polskim i j. obcym, wystarczy matematyka na poziomie podstawowym, czy musi być na p. rozszerzonym? Pozdrawiam.
12.05.2022
12.05.2022
Prawnik
Jaki próg na PRAWO STACJONARNE w tamtym roku ?
kagaj
czy w zeszłym roku na matematykę zostali przyjęcie wszyscy kandydaci? czy może zostały wolne miejsca? czy na matematykę trzeba zdawać egzamin? Czy Uczelnia bierze udział w akademickich mistrzostwach w tenisie stołowym?
11.05.2022
11.05.2022
Kagaj
Kiedy będzie wiadomo czy kierunek kryminalistyk będzie otwarty oraz na ile kierunków można zrobić rekrutacje
weronika
jak próg punktowy byl na administracje w tamtym roku?
11.05.2022
11.05.2022
Lau
Czy w zeszłym roku na ochrone środowiska zostali przyjęci wszyscy kandydaci? Czy może zostały wolne miejsca? I jaki był próg?
Kar
Dzień dobry, jaki jest MAKSYMALNY wynik możliwych do uzyskania punktów na kierunek filologia angielska? Czy te studia wymagają podejścia do egzaminu wstępnego? Jaki jest MAKSYMALNY wynik możliwych do uzyskania punktów na kierunek filologia hiszpańska i które przedmioty są obecnie brane pod uwagę?
09.05.2022
09.05.2022
Zzz
W jaki sposób przeliczane są procenty uzyskane z danego przedmiotu na maturze na punkty?
Marcin
Jaki był próg punktowy i ile było miejsc na filologię angielską w zeszłym roku?
08.05.2022
08.05.2022
Martyna
Dzień dobry, jaki w tamtym roku był próg punktowy na biologię?
Weronika
Dzień dobry. Jakie przedmioty są brane pod uwagę na logopedie I stopnia stacjonarnie? Tylko polski ( P i R)? Czy w tamtym roku wszystkie chętne osoby zostały przyjęte na ten kierunek?
08.05.2022
07.05.2022
james blind
Czy jeżeli w zeszłym roku próg na informatykę wynosił 84 punkty to był to wynik ostatniej przyjętej osoby?
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
odpowiedź dla W z dnia 02.05.2022
W zeszłym roku na filologię polską przyjęliśmy wszystkich kandydatów.
05.05.2022
05.05.2022
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
odpowiedź dla Abc z dnia 01.05.2022
Próg punktowy na ekonomię społeczną to 86 punktów.
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
odpowiedź dla A z dnia 29.04.2022
Próg punktowy na matematykę to 56 punktów.
05.05.2022
05.05.2022
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
odpowiedź dla X z dnia 30.04.2022
Kryteria przyjęć na turystykę i rekrutację: Średnia wyników egzaminu dojrzałości z 4 przedmiotów: języka polskiego, matematyki, języka angielskiego i geografii (część pisemna i ustna). Nie ma egzaminu sprawnościowego.
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
odpowiedź dla X z dnia 30.04.2022
Kryteria przyjęć na turystykę i rekrutację: Średnia wyników egzaminu dojrzałości z 4 przedmiotów: języka polskiego, matematyki, języka angielskiego i geografii (część pisemna i ustna). Nie ma egzaminu sprawnościowego.
05.05.2022
05.05.2022
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
odpowiedź dla W z dnia 29.04.2022
Wynik egzaminu maturalnego z języka angielskiego (poziom rozszerzony – część pisemna).
W
Dzień dobry, jaki był zeszłoroczny próg punktowy na kierunek filologia polska?
02.05.2022
01.05.2022
Abc
Jaki jest próg punktowy na Ekonomię Społeczną?
X
Czy podczas rekrutacji na turystykę i rekreację są przeprowadzane egzaminy sprawnościowe?
30.04.2022
29.04.2022
W
Jakie przedmioty wymagane są na filologię angielską?
A
Jaki jest próg punktowy na matematykę?
29.04.2022
29.04.2022
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
odpowiedź dla Anna z dnia 28.04.2022
Na filologię angielską II stopnia obowiązuje konkurs dyplomów, dla tego nie mogę podać Pani progów. Studia przewidziane dla osób posiadających dyplom licencjata kierunku filologia angielska. Dla kandydatów na specjalność nauczycielską dodatkowo wymóg posiadania kwalifikacji pedagogicznych. Jeśli na dyplomie brak informacji o nauczycielskiej specjalności ukończonych studiów, kandydat dodatkowo zobowiązany jest złożyć zaświadczenie potwierdzające kwalifikacje pedagogiczne.
Anna
Proszę powiedzieć mi jak liczony jest wynik żeby dostać się na filologię angielską II stopnia? co składa się na ten wynik? oraz jaki próg był w zeszłym roku?
28.04.2022
28.04.2022
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
odpowiedź dla W z dnia 27.04.2022
Nie, w tym roku obowiązują wyniki egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna) oraz języka obcego nowożytnego (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna). Wynik z poziomu rozszerzonego przemnożony zostanie przez współczynnik 1,5
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
odpowiedź dla Ola z dnia 27.04.2022
Próg punktowy na pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną to 176 punktów. Na pedagogikę I stopnia 69 punktów. Obecnie nie ma II stopnia z pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej - te studia są wyłącznie 5 letnie.
28.04.2022
28.04.2022
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
odpowiedź dla Bam z dnia 27.04.2022
Próg punktowy na filologię rosyjską w zeszłym roku to 75 puntków
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
odpowiedź dla gigaszef z dnia 26.04.2022
Próg na informatykę w zeszłym roku to 84 punkty.
28.04.2022
28.04.2022
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
odpowiedź dla Julia z dnia 26.04.2022
Jest możliwość studiowania od podstaw języka hiszpańskiego.
Bam
Dzień dobry, jaki był próg punktowy na filologię rosyjską w zeszłym roku?
27.04.2022
27.04.2022
Ola
Dzień dobry, jaki był próg punktowy w zeszłym roku by dostać się na studia jednolite magisterskie na pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną? A jakie na studia I stopnia na pedagogikę by potem móc pójść na studia II stopnia również na pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną? Dziękuję za odpowiedź
W
Dzień dobry, czy w tym roku na pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną będą przeprowadzane egzaminy wstępne?
27.04.2022
26.04.2022
Julia
Witam, czy filologia hiszpańska jest prowadzona od podstaw, czy trzeba mieć już jakiś poziom?
gigaszef
Witam, jaki był próg na informatykę w zeszłym roku?
26.04.2022
26.04.2022
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
odpowiedź dla PROGI z dnia 25.04.2022
Wszystko jest uzależnione od ilości kandydatów i od tego jak w danym roku popularny jest kierunek. Trzeba brać poprawkę, że progi mogą się różnić +/- 15-20%
PROGI
Dzień dobry, czy progi punktowe mogą się zmienić znacząco z roku na rok?
25.04.2022
25.04.2022
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
odpowiedź dla Kuba z dnia 20.04.2022
W zeszłym roku było 3 osoby na miejsce.
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
odpowiedź dla Pedagogika specjalna z dnia 24.04.2022
Próg w zeszłym roku to 77 punktów.
25.04.2022
25.04.2022
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
odpowiedź dla Ania z dnia 22.04.2022
Próg punktowy na socjologię w zeszłym roku to 40 punktów.
Pedagogika specjalna
Dzień dobry,jaki jest próg punktowy na pedagogikę specjalną?
24.04.2022
22.04.2022
Ania
Dzień dobry,jaki jest próg punktowy na socjologie?
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
odpowiedź dla Socjologia mgr z dnia 20.04.2022
Zapraszamy do zadawania pytań na naszej grupie FB "UP: studencka" www.facebook.com/groups/up.studencka/
22.04.2022
22.04.2022
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
odpowiedź dla Alicja z dnia 20.04.2022
Rekrutacja to: Przegląd portfolio – bez udziału kandydatów. Kandydat przesyła portfolio w wersji elektronicznej, list motywacyjny oraz oświadczenie. Portfolio musi zostać załączone w systemie rekrutacyjnym do 27.06.2022 23:59:00 Portfolio prac artystycznych, projektowych, fotograficznych, szkiców concept art, ewentualnych wystaw i dyplomu art. ze szkoły średniej (jeśli kandydat ukończył szkołę średnią o profilu artystycznym) zamknięte w 20-stronicowym dokumencie PDF zaprojektowanym przez kandydata. Maksymalny rozmiar pliku PDF to 100MB. Ewentualne materiały wideo – w postaci 1 wybranej realizacji (animacja lub wideo) nie dłuższej niż 2 minuty, lub showreel prezentujący fragmenty realizacji kandydata, o czasie również nie przekraczającym 2 minut. Wideo należy udostępnić komisji w postaci linku do internetowego serwisu do udostępniania wideo (np. YouTube.com, Vimeo.com) umieszczonym na wybranej stronie portfolio. Wideo może zostać umieszczone w serwisie najpóźniej w ostatnim dniu rejestracji w systemie rekrutacyjnym. Zmiany w przesłanym materiale po tym terminie będą skutkowały dyskwalifikacją kandydata z dalszego procesu rekrutacji. List motywacyjny o objętości maksymalnie 800 znaków, umieszczony wewnątrz portfolio, który przybliży komisji powód wyboru danego kierunku studiów przez kandydata. Może zawierać odpowiedź na pytania: 1. Dlaczego zdecydowałem się na ten kierunek? 2. Jakie są moje zainteresowania sztuką, literaturą, kulturą? Oświadczenie, które należy umieścić na ostatniej stronie portfolio: “Oświadczam, że jestem autorem/autorką wszystkich prezentowanych w portfolio prac. ………………………………………………. data, imię i nazwisko” Etap II: Rozmowa kwalifikacyjna online. Rozmowa dotyczyć będzie zainteresowań i dokonań twórczych kandydata. O przejściu do drugiego etapu decyduje uzyskanie pozytywnej oceny w I etapie rekrutacji.
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
odpowiedź dla Karolina z dnia 21.04.2022
Próg punktowy z zeszłego roku to 95 punktów.
22.04.2022
21.04.2022
Karolina
Dzień dobry, jaki jest próg punktowy na bezpieczeństwo zdrowotne ?
Alicja
Dzień dobry, jaki jest próg punktowy na digital design/grafikę? Czy w dużej mierze opiera się rekrutacja na portoflio, czy wynikach z matur?
20.04.2022
20.04.2022
Kuba
Dzień dobry, ile w zeszłym roku było osób na jedne miejsce na komunikacji wizerunkowej?
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
odpowiedź dla filologia z dnia 13.04.2022
W zeszłym roku próg na Filologię romańską wynosił 75 punktów.
20.04.2022
20.04.2022
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
odpowiedź dla Robert z dnia 13.04.2022
Filologia włoska: 174 punkty, filologia hiszpańska - 206 punktów. Filologia włoska i hiszpańska: Kryteria to język polski (część pisemna, postawa lub rozszerzony) oraz jeżyk obcy (część pisemna, postawa lub rozszerzony).
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
odpowiedź dla Anna z dnia 13.04.2022
Próg na filologię włoską - 174 punkty, na hiszpańską - 206 punktów. Kryteria filologia hiszpańska: Wynik egzaminu maturalnego z języka hiszpańskiego lub innego języka obcego nowożytnego (angielskiego, niemieckiego, francuskiego, włoskiego lub rosyjskiego - poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna) oraz wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna). Wynik z poziomu rozszerzonego przemnożony zostanie przez współczynnik 1,5. Filologia włoska: Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna) oraz z języka obcego (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego lub włoskiego) (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna). Wynik z poziomu rozszerzonego przemnożony zostanie przez współczynnik 1,5.
20.04.2022
20.04.2022
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
odpowiedź dla Klaudia z dnia 14.04.2022
Próg w zeszłym roku na psychologię to 318 punktów. Rekrutację zaczynamy 1 czerwca.
Socjologia mgr
Dzień dobry, Chciałbym zapytać osoby studiujące lub absolwentów o socjologię na II stopniu (szczególnie zaocznie). Jakie są wasze opinie? Jak oceniacie poziom, ciekawość zajęć? Szczególnie interesuje mnie specjalizacja „socjologia biznesu i zarządzania”.
20.04.2022
14.04.2022
Klaudia
Dzień dobry, jaki jest próg punktowy na psychologię? Oraz kiedy rozpoczyna się rekrutacja na rok 2022/2023?
filologia
Czy z 50 punktami jest szansa na dostanie się na filologię romańską?
13.04.2022
13.04.2022
Robert
Dzień dobry, jaki jest próg punktowy na filologię włoską i hiszpańską I stopnia? Czy do punktacji wlicza się poziom podstawowy z matematyki?
Anna
Dzień dobry, jaki jest próg punktowy na filologię włoską i filologię hiszpańską? Czy mogę ubiegać się o te kierunki po zdaniu rozszerzenia wyłącznie z j.angielskiego?
13.04.2022
13.04.2022
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
odpowiedź dla Emilia z dnia 13.04.2022
Kryminalistyka to nowy kierunek i nie ma jeszcze progów. Dopiero po pierwszej rekrutacji będą one znane.
Emilia
Dzień dobry, jaki będzie ustalony próg punktowy na kryminalistykę I stopnia stacjonarnie?
13.04.2022
12.04.2022
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
odpowiedź dla KacperB z dnia 11.04.2022
Na studiach stacjonarnych próg punktowy w zeszłym roku to 162 punkty, na niestacjonarnych to 99 punktów.
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
odpowiedź dla Julia z dnia 12.04.2022
Próg na bezpieczeństwo państwa to 70 na studia stacjonarne.
12.04.2022
12.04.2022
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
odpowiedź dla Karolina z dnia 12.04.2022
Progi w zeszłym roku na prawo to 92,5 punktów
Karolina
Dzień dobry, jakie były progi punktowe na prawo?
12.04.2022
12.04.2022
Julia
Witam. Jaki był próg w tamtym roku na bezpieczeństwo państwa? :)
KacperB
Dzień dobry, ile wynosił próg punktowy na kierunek kulturoznawstwo i wiedza o mediach zarówno na studiach stacjonarnych jak i niestacjonarnych?
11.04.2022
11.04.2022
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
odpowiedź dla Kasia766 z dnia 09.04.2022
Na filologię polską w zeszłym roku, przyjęliśmy wszystkich kandydatów.
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
odpowiedź dla Oskar z dnia 08.04.2022
Próg punktowy na kognitywistykę w zeszłym roku to 108 punktów.
11.04.2022
09.04.2022
Kasia766
Dzień dobry, jaki był próg na filologię polską w 2021?
Oskar
Dzień dobry, jakie byly progi punktowe na kognitywistyke?
08.04.2022
07.04.2022
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
odpowiedź dla mmbb20 z dnia 06.04.2022
Dziennikarstwo to nowy kierunek, nie było rekrutacji w zeszłym roku, dlatego niestety nie możemy podać progów punktowych.
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
odpowiedź dla ak z dnia 06.04.2022
Na kierunek logopedia próg w zeszłym roku to 95,5 punktu.
07.04.2022
07.04.2022
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
odpowiedź dla Ewa z dnia 06.04.2022
W zeszłym roku było 40 osób, tegoroczne limity pojawią się pod koniec kwietnia, na początku maja.
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
odpowiedź dla Lawa z dnia 06.04.2022
Dziennikarstwo to nowość - nie było rekrutacji w zeszłym roku. Na pedagogikę próg to 69 punktów.
07.04.2022
06.04.2022
Lawa
Dzień dobry, chciaĺam zapytać jaki jest prog punktowy na dziennikarstwo oraz pedagogikę:)
Ewa
Dzień dobry, jaki jest limit miejsc na grafikę I stopnia?
06.04.2022
06.04.2022
ak
Witam, czy ktoś wie jaki był próg na kierunek logopedia? I stopnia, stacjonarne :)
mmbb20
Dzień dobry, jaki był próg punktowy na dziennikarstwo w 2021 roku?
06.04.2022
06.04.2022
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
odpowiedź dla Zainteresowany z dnia 06.04.2022
Zapraszamy do zajrzenia na stronę z harmonogramami zajęć dla biologii na https://www.up.krakow.pl
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
odpowiedź dla Biolog z dnia 06.04.2022
Próg w zeszłym roku to 40 punktów.
06.04.2022
06.04.2022
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
odpowiedź dla Anna z dnia 06.04.2022
W zeszłym roku wszyscy kandydaci zostali przyjęci. :)
Anna
Jaki był próg na bioinformatykę?
06.04.2022
06.04.2022
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
odpowiedź dla Klaudia z dnia 05.04.2022
W zeszłym roku próg na stosunki międzynarodowe to 144 na studia stacjonarne i 68 na niestacjonarne.
Biolog
Jaki jest próg na biologię 1 stopnia?
06.04.2022
06.04.2022
Zainteresowany
Dzień dobry, jak często są zjazdy na kierunku: biologia 1 stopnia, jak wygląda plan godzinowo mniej więcej dla 1 roku?
Klaudia
Dzień dobry, jaki jest próg punktowy na stosunki międzynarodowe?
05.04.2022
05.04.2022
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
odpowiedź dla Maciek z dnia 04.04.2022
Próg na filologię germańską to 50 punktów. Tak, według kryteriów przyjęć: Wynik egzaminu maturalnego z języka niemieckiego lub innego języka obcego nowożytnego (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna). Wynik z poziomu rozszerzonego przemnożony zostanie przez współczynnik 1,5.
Ola
Dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam serdecznie
04.04.2022
04.04.2022
Maciek
Jaki jest próg pi który na filologie germańska i czy mogę dostać się na nią z rozszerzona matura z języka angielskiego?
Kamil
Próg punktowy na psychologię i czy można się dostać z rozszerzonym angielskim i matematyka
04.04.2022
04.04.2022
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
odpowiedź dla Julka z dnia 02.04.2022
Próg punktowy na psychologię i biologię zwierząt na studia stacjonarne to 144, na niestacjonarne to 125.
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
odpowiedź dla Ola z dnia 02.04.2022
Pani Olu, oczywiście, że można :)
04.04.2022
04.04.2022
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
odpowiedź dla Kamil z dnia 03.04.2022
Panie Kamilu w wymogach rekrutacyjnych jest i matematyka i angielski: Wyniki egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna), z języka obcego nowożytnego (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna) oraz jednego z przedmiotów: biologia, historia, matematyka, informatyka (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna). Wynik z poziomu rozszerzonego przemnożony zostanie przez współczynnik 1,5. Próg punktowy na psychologię stacjonarną to 302,5 punktu.
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
odpowiedź dla Karolina z dnia 01.04.2022
Na prawo studia stacjonarne próg to 92,5 punktu.
04.04.2022
04.04.2022
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
odpowiedź dla Kryminalistyka z dnia 01.04.2022
Kryminalistyka to nowy kierunek, nie było rekrutacji w zeszłym roku, dlatego niestety nie możemy podać progów punktowych.
Kamil
Jaki jest próg punktowy na psychologię ? Czy jest szansa na dostanie się na ten kierunek z rozszerzoną matematyka i angielskim
03.04.2022
02.04.2022
Ola
Dzień dobry. Czy można studiować zaocznie dwa kierunki studiów jednocześnie od pierwszego roku? Czy trzeba odczekać rok, zanim zacznie się drugi kierunek? Mam na myśli wydział humanistyczny.
Julka
Dzień dobry, jaki jest próg punktowy na psychologię i biologię zwierząt?
02.04.2022
01.04.2022
Kryminalistyka
Dzień dobry. Jaki jest próg punktowy na kryminalistykę?
Karolina
Dzień dobry. Jaki jest próg punktowy na prawo?
01.04.2022
31.03.2022
Zuzanna S
Dziękuję bardzo za odpowiedź, próbować będę, pozdrawiam
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
odpowiedź dla zuzia z dnia 30.03.2022
Dzień dobry, na filologię angielską stacjonarną próg to 86 punktów, a na niestacjonarną 50.
31.03.2022
31.03.2022
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
odpowiedź dla Zuzanna S z dnia 30.03.2022
Pani Zuzanno, wymagania to: Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony) – część pisemna lub z historii (poziom podstawowy lub rozszerzony) – część pisemna). Wynik z poziomu rozszerzonego przemnożony zostanie przez współczynnik 1,5. Link do katalogu kierunków: https://rekrutacja-studia.up.krakow.pl/1/KatalogKierunkow.aspx Jest to nowy kierunek, nie wiemy jeszcze jakie będzie obłożenie, dlatego warto próbować :) Pozdrawiamy i mamy nadzieję, że do zobaczenia na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie
Zuzanna S
Dzień dobry Państwu Przeczytałam na stronie uczelni, iż zostanie utworzony kierunek o nazwie: "Muzealnictwo oraz biznes w dziedzictwie kulturowym". Momentalnie się zainteresowałam tym kierunkiem w formie zaocznej, w związku z tym mam pytania: Czy są szczególne wymagania? Zaznaczyć muszę, że maturę zdawałam 13 lat temu na poziomie podstawowym i wyniki nie są zachwycające (Pisemne: Język Polski: 52 % Język Obcy: 36% i Wiedza O społeczeństwie: 48% Ustne: Język Polski: 75% i Język Obcy: 60%). Czy wg Państwa warto się zapisać na studia zaoczne z takimi wynikami czy lepiej się nie ośmieszać, bo szans nie mam? Z góry dziękuję za odpowiedź
30.03.2022
30.03.2022
zuzia
Dzień dobry, jaki był próg punktowy na filologię angielską w 2021? Pozdrawiam.
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
odpowiedź dla ania z dnia 29.03.2022
Tak, jest możliwość nauki języka francuskiego od postaw.
30.03.2022
29.03.2022
ania
Witam, czy na filologii romańskiej jest możliwość nauki języka francuskiego od podstaw?
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
odpowiedź dla Ola z dnia 28.03.2022
Na filologię włoską próg w zeszłym roku to 174.
29.03.2022
28.03.2022
Ola
Dzień dobry, jaki był próg punktowy na filologię włoską w 2021?
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
odpowiedź dla O z dnia 06.03.2022
Próg punktowy na socjologię to 84 punkty.
28.03.2022
28.03.2022
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
odpowiedź dla Jola z dnia 06.03.2022
Próg na geografię to 39 punktów
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
odpowiedź dla Mati12 z dnia 08.03.2022
144 punkty to próg z zeszłego roku na stosunki międzynarodowe.
28.03.2022
28.03.2022
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
odpowiedź dla Nista z dnia 10.03.2022
Pięknie dziękujemy za miłe słowa!
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
odpowiedź dla wilczi z dnia 14.03.2022
Próg punktowy to 92,5 punktu.
28.03.2022
28.03.2022
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
odpowiedź dla Paweł z dnia 17.03.2022
Próg na filologię germańską w zeszłym roku to 50 punktów. Filologie cieszą się dużą popularnością :)
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
odpowiedź dla Xyz z dnia 20.03.2022
W zeszłym roku było 60 osób, tegoroczne limity pojawią się pod koniec kwietnia, na początku maja.
28.03.2022
28.03.2022
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
odpowiedź dla fioletowy z dnia 21.03.2022
Wynik egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego lub włoskiego) (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna). Wynik z poziomu rozszerzonego przemnożony zostanie przez współczynnik 1,5. Komisja zawsze bierze pod uwagę lepszy wynik. Więcej informacji: https://www.up.krakow.pl/kandydat/rekrutacja-2022-2023
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
odpowiedź dla Basia z dnia 22.03.2022
Nan studia stacjonarne to 176 punktów na niestacjonarne 121. Kryteria przyjęć: język polski oraz język obcy nowożytny (P lub R). Więcej informacji: https://www.up.krakow.pl/kandydat/rekrutacja-2022-2023
28.03.2022
28.03.2022
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
odpowiedź dla Natalia z dnia 27.03.2022
Próg punktowy na filologię romańską to 75 punktów.
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
odpowiedź dla Etyka z dnia 25.03.2022
Próg punktowy na ten kierunek to 56 punktów.
28.03.2022
28.03.2022
Uniwersytet p
odpowiedź dla Karolina z dnia 25.03.2022
Na studia stacjonarne próg to 40 a na niestacjonarną 30. Chętnych kandydatów było 100 osób.
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
odpowiedź dla Patrycja z dnia 26.03.2022
Pani Patrycjo w zeszłym roku na pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną próg to 176 na stacjonarną i 121 na niestacjonarną. Z ostatnich informacji wynika, że nie będzie egzaminu na ten kierunek.
28.03.2022
27.03.2022
Natalia
Dzień dobry, jaki jest próg punktowy na filologię romańską?
Patrycja
Jaki był próg punktowy na pedagogikę przesłodzona i wczesnoszkolna w 2022r i czy są egzaminy wstępne
26.03.2022
25.03.2022
Etyka
Dzień dobry, jak był próg punktowy na kierunek etyka mediacje i negocjacje?
Karolina
Dzień dobry, jaki był próg punktowy na historię? I ile osób chętnych?
25.03.2022
25.03.2022
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
odpowiedź dla Klaudia z dnia 24.03.2022
W zeszłym roku próg punktowy to 69 punktów na dzienną pedagogikę.
Klaudia
Jaki jest próg punktowy na pedagogikę?
24.03.2022
24.03.2022
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
odpowiedź dla Bartek z dnia 23.03.2022
Próg punktowy to 60 punktów.
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
odpowiedź dla Michał z dnia 23.03.2022
W zeszłym roku próg punktowy na prawo to 92,5.
24.03.2022
23.03.2022
Michał
Jaki jest próg punktowy, aby dostać się na prawo?
Bartek
Jaki jest próg punktowy żeby dostać się na stosunki międzynarodowe stacjonarnie ?
23.03.2022
22.03.2022
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
odpowiedź dla Ewelina z dnia 22.03.2022
Pani Ewelino, w zeszłym roku na kierunek biologia przyjęto wszystkich chętnych.
Ewelina
Jaki jest próg punktowy aby dostać się na kierunek biologii?
22.03.2022
22.03.2022
Basia
Dzień dobry jaki był próg w tamtym roku na pedagogike wczesnoszkolną i jakie są kryteria przyjęć na ten kierunek
fioletowy
Dzień dobry, jakie przedmioty liczą się przy rekrutacji na filologię hiszpańską? Jedynie język obcy nowożytny i język polski? I czy przy przeliczaniu punktów w przypadku gdy zdawaliśmy przedmiot w zakresie podstawowym i rozszerzonym Komisja zawsze wybiera lepszych wyniki? Nawet jeśli 96% * 1 z podstawy nie wychodzi kandydatowi na lepiej w przeliczaniu niż 92% * 1,5 z rozszerzenia?
21.03.2022
20.03.2022
Xyz
Jaki jest limit przyjęć na filologię angielską II stopnia?
Paweł
Jaki był próg w zeszłym roku na filologie niemiecką? Czy to mocno oblegany kierunek?
17.03.2022
14.03.2022
wilczi
Witam, jaki był próg punktowy w roku 2021 na kierunek prawo stacjonarnie?
Nista
Psychologia chociaż jest młodym kierunkiem, otwartym kilka lat temu, ma całkiem przyzwoity poziom. Wiadomo, że dwa lata pandemii osłabiły morale studentów i są lekkie braki kadrowe, ale ogólnie przyzwoicie, każdy i tak się uczy w dzisiejszych czasach sam w domu a uczelnia to tylko baza do dalszego kształcenia. Może to nie UJ, ale nie jest źle.
10.03.2022
08.03.2022
Mati12
Witam, jaki był próg punktowy na kierunek stosunki międzynarodowe ?
O
Jaki próg socjologia?
06.03.2022
06.03.2022
Jola
Jaki był prog na kierunek geografia?
Uniwersytet Pedagogiczn w Krakowie
odpowiedź dla Sylwia22 z dnia 24.02.2022
206 punktów to próg z zeszłego roku. Zapraszamy na Wirtualny Dzień Otwarty już 16 marca! https://dzienotwarty.up.krakow.pl/
28.02.2022
28.02.2022
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
odpowiedź dla 0685885550 z dnia 23.02.2022
Na grafikę obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna w postaci przeglądu prac kandydata - więcej informacji: https://iszd.up.krakow.pl/kandydat/grafika-egzamin-wstepny/
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
odpowiedź dla Dominika22 z dnia 25.02.2022
Próg to 34 punkty. Zapraszamy na Wirtualny Dzień Otwarty już 16 marca! https://dzienotwarty.up.krakow.pl/
28.02.2022
25.02.2022
Dominika22
Witam , Jaki jest próg zdawalności na UP w Krakowie? ( Kierunek Turystyka i rekreacja)
Sylwia22
Ile trzeba mieć punktów żeby się dostać na filologię hiszpańską stacjonarnie?
24.02.2022
23.02.2022
0685885550
Jaka powinna być średnia punktacja certyfikatu, aby wejść do grafiky?
Aleksandra
Witam, jaki był próg na studia niestacjonarne pedagogika wczesnoszkolna w ubiegłym roku? Czy na ten kierunek jest egzamin wstępny?
19.02.2022
17.02.2022
Korti
Na jakiej zasadzie przydzielane są specjalności po I roku? Jakie obowiązuję kryterium?
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
odpowiedź dla Iwet z dnia 16.02.2022
Na psychologię stacjonarną próg to 318 punktów, na niestacjonarną 265 punktów. Zapraszamy na Wirtualny Dzień Otwarty - 16 marca - https://dzienotwarty.up.krakow.pl/
16.02.2022
16.02.2022
Iwet
Jaki był próg punktowy na kierunek psychologia?
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
odpowiedź dla A***** z dnia 08.02.2022
Próg w zeszłym roku na pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną to 176 punktów. Była lista rezerwowa - jeśli ktoś zrezygnował, brano następną osobę z listy.
10.02.2022
10.02.2022
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
odpowiedź dla O** z dnia 09.02.2022
Trudno jest przewidzieć szanse kwalifikacji na poszczególne kierunki czy specjalności. Zainteresowanie kierunkami w każdym roku jest inne, tak samo jak różne są progi punktowe, które zależą od wyników egzaminów maturalnych kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia. Często kandydaci „asekurują się”, składając podania na kilka kierunków, z których potem rezygnują. Dlatego wskaźniki takie jak liczba kandydatów na miejsce, czy próg punktowy są często mylące. Szczególnie dotyczy to dolnego progu punktowego.Próg w zeszłym roku to 176 punktów. Po więcej informacji zapraszamy na Wirtualny Dzień Otwarty - 16 marca.
O**
Witam, chciałabym się dostać na pedagogike przedszkolną i wczesnoszkolną. Jaki jest próg w tym roku? Jeśli mój wynik z rozszerzonego polskiego to 72% a z podstawy 50% to jest szansa?
09.02.2022
08.02.2022
A*****
Ile osób było chętnych na pedagogikę przedszkolna i wczesnoszkolna? Czy wszyscy zostali przyjęci?
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
odpowiedź dla Studentka z dnia 07.02.2022
Szanowna Pani, na filologii angielskiej obowiązuje konkurs dyplomów. Pozdrawiamy!
08.02.2022
08.02.2022
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
odpowiedź dla Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna z dnia 07.02.2022
Próg to 176 punktów. Mam nadzieję, że na więcej pytań będziemy mogli odpowiedzieć podczas Wirtualnego Dnia Otwartego - 16 marca! https://dzienotwarty.up.krakow.pl/
Studentka
Witam, proszę mi powiedzieć jaki był próg punktowy w zeszłym roku na studia II stopnia filologia angielska
07.02.2022
07.02.2022
Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
Jaki był próg punktowy w zeszłym roku na kierunek pedagogika szkolna i przedszkolna stacjonarne ?
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
odpowiedź dla Informatyka z dnia 05.02.2022
W zeszłym roku próg punktowy to 84. Zapraszamy na Wirtualny Dzień Otwarty! 16 marca 2022 r. https://dzienotwarty.up.krakow.pl/
07.02.2022
05.02.2022
Informatyka
Witam, jaki był próg punktowy w zeszłym roku (2021) na kierunek informatyka stacjonarnie?
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
odpowiedź dla Filologia z dnia 04.02.2022
W 2021 próg to 206 punktów, a w 2020 - 234 punkty. Zapraszamy na Wirtualny Dzień Otwarty - już 16 marca 2020 roku.
04.02.2022
04.02.2022
Filologia
Jakie był progi punktowe w 2020 i 2021 na stacjonarną filologie hiszpańską I stopnia?
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
odpowiedź dla Nata z dnia 02.02.2022
W 2021 próg to 56 punktów. Zapraszamy na Wirtualny Dzień Otwarty - 16 marca 2022 r. https://dzienotwarty.up.krakow.pl/
03.02.2022
02.02.2022
Nata
Jaki był próg na matematykę?
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
odpowiedź dla Bioinformatyka z dnia 31.01.2022
Próg w 2021 to 38,10 w 2020 34,20. Zapraszamy na Wirtualny Dzień Otwarty - 16 marca! https://dzienotwarty.up.krakow.pl/
01.02.2022
31.01.2022
Bioinformatyka
Dzień dobry, jaki był próg wejścia na bioinformatykę w tym roku i w latach poprzednich? Wszyscy kandydaci się dostali?
Uniweresytet Pedagogiczny w Krakowie
odpowiedź dla Sina z dnia 28.01.2022
Próg w zeszłym roku to 39 punktów. Wszyscy kandydaci zostali przyjęci.
31.01.2022
28.01.2022
Sina
Jaki był próg punktowy na kierunku historia w 2021? Ile było osób na jedno miejsce?
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
odpowiedź dla Ang z dnia 26.01.2022
Próg punktowy to 92,5 pkt.
27.01.2022
26.01.2022
Ang
Witam. Jaki był w tym roku (2021/2022) próg punktowy na studia stacjonarne z Prawa? Niestety nie mogę nigdzie znaleść takich informacji.
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
odpowiedź dla An z dnia 24.01.2022
Próg to 86 punktów. Pozdrawiamy i zapraszamy na Wirtualny Dzień Otwarty - 16 marca!
26.01.2022
24.01.2022
An
Jaki był próg punktowy na kierunek filologia angielska?
kandydat
jaki był próg na kierunek filologia hiszpańska?
14.01.2022
21.12.2021
Wojtek
Witam. Jaki był w tym roku (2021/2022) próg punktowy na studia stacjonarne z Prawa? Niestety nie mogę nigdzie znaleść takich informacji.
Aleksandra
Dzień dobry. Jak wygląda lub co trzeba zrobić podczas sprawdzianu predyspozycji muzycznych oraz oceny prawidłowości funkcji głosowych, słuchowych i artykulacyjnych?
10.11.2021
18.10.2021
Ola
Jaki był prog punktowy na bioinformatyke?
Mateusz
Dzień dobry, Ile wynosił próg przyjęcia na kierunek filologia angielska?
14.10.2021
04.10.2021
692660062
Dzień dobry, jaki jest próg dostania się na kierunek pedagogika?
Kacper
Witam, jaki był próg punktowy w tym roku, na kierunku Psychologia ?
29.09.2021
27.09.2021
Karolina
Witam, jaki jest próg punktowy jeśli chodzi o studia historyczne?
Rafał
Witam, czy w tym roku zostanie otworzony kierunkek edukacja techniczno-informatyczna? (stacjonarnie)
25.09.2021
20.09.2021
Piter.
Czy wybiera się ktoś na stosunki międzynarodowe niestacjonarnie?
Aksk
Jaki był próg na informatykę ?
16.09.2021
15.09.2021
Bartek
Jaki był w zeszłym roku próg na Informatykę (niestacjonarne), i ile osób przypada na jedno miejsce?
Ola
Czy zajęcia na studiach I stopnia kierunku pedagogika (stacjonarnych) będą odbywały się wyłącznie w trybie zdalnym?
15.09.2021
11.09.2021
Sylwia P.
Jaki był zeszłoroczny próg na stosunki międzynarodowe niestacjonarnie?
K
Kiedy studenci pierwszego roku dostaną legitymację oraz hasło do konta studenta?
10.09.2021
09.09.2021
Mich4ł
Witam. W ubiegłym roku próg na informatykę niestacjonarnie wynosił 60pkt. W tym roku zanosi się, że próg będzie wyższy? Czy została zwiększona liczba miejsc na ten kierunek? Mam 73pkt i zastanawiam się czy się dostanę.
Szymek
Czy z 78pkt będzie duży problem żeby zostać przyjętym w drugiej turze na turystykę i rekreację, studia dzienne I stopnia?
09.09.2021
09.09.2021
Anka
Dzień dobry, czy aby brać udział w zajęciach na uczelni wymagane jest szczepienie?
xx
ile zostało miejsc i ile jest osób na jedno miejsce na kierunek Geografia?
08.09.2021
07.09.2021
Bella
Czy jest szansa dostać się jeszcze na up jeśli rekrutacja jest zamknięta ? Czy to oznacza ze już definitywnie terminy zakończone?
S.K.
Witam! Czy jest możliwość przeniesienia się na studia stacjonarne z niestacjonarnych I stopnia w pierwszym roku? Czy jak ktoś zrezygnuje to jest taka możliwość?;)
07.09.2021
03.09.2021
Julia N.
Witam! Kiedy będzie podany plan zajęć na 1 rok i w jaki sposób dostanę informację jeśli nie mam jeszcze konta studenta, tylko kandydata?
44kw
Witam! Czy na filologii germańskiej stacjonarnie jest możliwość rozpoczęcia nauki języka od podstaw?
01.09.2021
01.09.2021
k2521
Witam! Czy na filologii romańskiej nauka języka francuskiego jest mozliwa od podstaw czy trzeba mieć juz jakiś poziom jego znajomosci?
Tomek
Witam! Jaki był próg punktowy na studia stacjonarne I stopnia filologia Polska oraz na studia stacjonarne I stopnia zarządzanie w służbach społecznych w poprzednim roku?
29.08.2021
28.08.2021
Maja
Do kiedy należy zapłacić za pierwszy semestr studiów niestacjonarnych na pierwszym roku?
Aleksandra UP
odpowiedź dla Mareck z dnia 25.08.2021
Ubiegłoroczny próg wynosił 97,5. Tegorocznego oczywiście jeszcze nie znamy.
26.08.2021
25.08.2021
-
Czy UP wysyła listy do kandydatów niezakwalifikowanych?
Mareck
Jaki był próg procentowy na filologię romańską?
25.08.2021
24.08.2021
123
Jaki był próg w tamtym roku na kierunek Bezpieczeństwo międzynarodowe I st, stacjonarne?
Aleksandra UP
odpowiedź dla Ryszard z dnia 22.08.2021
Bardzo proszę o kontakt z dziełem rekrutacji. rekrutacja@up.krakow.pl
23.08.2021
22.08.2021
Ryszard
Dzień dobry, dlaczego na kierunku edukacja techniczno-informatyczna mój wynik z matematyki nie jest brany jako 100%? Całościowa liczba punktów ze wszystkich przedmiotów jest niższa niż pojedyńczy wynik uzyskany z matematyki.
Aleksandra UP
odpowiedź dla Bry z dnia 17.08.2021
Niestety nie. Wymogi: Wynik egzaminu maturalnego z języka niemieckiego (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna).
20.08.2021
20.08.2021
Aleksandra UP
odpowiedź dla a2 z dnia 17.08.2021
W ubiegłym roku na ten kierunek zostali przyjęci wszyscy zainteresowani.
Bry
A na filologie germańska niestacjonarnie można bez języka niemieckiego na maturze ?
17.08.2021
17.08.2021
a2
Jaki był próg na filologię polską - stacjonarną w ubiegłym roku?
Aleksandra UP
odpowiedź dla Bry z dnia 12.08.2021
Jak najbardziej jest taka możliwość. wymogi rekrutacyjne na studia stacjonarne I stopnia: wynik egzaminu maturalnego z języka niemieckiego lub innego języka obcego nowożytnego (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna).
17.08.2021
16.08.2021
Karina UP
odpowiedź dla filologia polska z dnia 13.08.2021
Aktualnie nie posiadamy jeszcze pełnych danych statystycznych dotyczących progów punktowych. Informacje będą dostępne po zakończeniu procesu rekrutacji (w tym rekrutacji uzupełniające/wrześniowej). W bieżącym roku kierunek filologia polska cieszył się zainteresowaniem 227 osób
Karina UP
odpowiedź dla Natalia z dnia 15.08.2021
W ubiegłym roku wszystkie zainteresowane osoby zostały przyjęte na bioinformatykę
16.08.2021
16.08.2021
Karina UP
odpowiedź dla A z dnia 16.08.2021
Zajęcia z wychowania fizycznego odbywają się w Centrum Sportu i Rekreacji na ul. Ingardena 4
A
W jakiej lokalizacji najczęściej odbywają się zajęcia wychowania fizycznego i niektóre zajęcia fakultatywne?
16.08.2021
16.08.2021
Karina UP
odpowiedź dla A z dnia 11.08.2021
Siedziba Instytutu Filologii Polskiej mieści się przy ul. Podchorążych 2 i tam odbywa się większość zajęć (z wyjątkiem wychowania fizycznego i niektórych zajęć fakultatywnych). Zajęcia w trybie dziennym są planowane mniej więcej od 7:00 do 20:00.
Natalia
Jaki był próg punktowy na bioinformatykę 2020/21?
15.08.2021
15.08.2021
Karina UP
odpowiedź dla fwgwg z dnia 10.08.2021
Harmonogramy na studia stacjonarne pojawią się po 20 września b.r.
Karina UP
odpowiedź dla Bry z dnia 12.08.2021
Niestety nie. Kryterium przyjęć na studia z filologii germańskiej jest wynik egzaminu maturalnego z języka niemieckiego lub innego języka obcego nowożytnego (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna).
15.08.2021
15.08.2021
Karina UP
odpowiedź dla Qwe z dnia 11.08.2021
Harmonogram studiów stacjonarnych w roku akademickim 2021/2022 pojawi się po 20 września b.r
Karina UP
odpowiedź dla Xjd z dnia 11.08.2021
Aktualnie planujemy nauczanie w trybie hybrydowym z zachowaniem reżimu sanitarnego. Zatem część zajęć będzie realizowana stacjonarnie, a część zdalnie. Cały czas śledzimy sytuację pandemiczną w Polsce i w przypadku rosnącej liczby zachorowań, przejdziemy w tryb nauczania online.
15.08.2021
13.08.2021
filologia polska
Jaki był próg na filologię polską I stopnia w trybie stacjonarnym?
Bry
Czy jest możliwość dostania się na filologie Germańska bez j niemieckiego na maturze ?
12.08.2021
11.08.2021
Xjd
Dlaczego reszta uczelni w Krakowie wraca do nauki zdalnej a UP nie?
Qwe
Kiedy można spodziewać się harmonogramów na kolejny semestr?
11.08.2021
11.08.2021
A
Czy na kierunku filologia polska 1 stopnia stacjonarnym zajęcia odbywają się w jednej lokalizacji? O której zwykle rozpoczynają się i kończą zajęcia?
fwgwg
Kiedy można spodziewać się harmonogramów na kolejny semestr?f
10.08.2021
10.08.2021
Karina UP
odpowiedź dla Angelika z dnia 09.08.2021
Aktualnie nie posiadamy jeszcze danych statystycznych dotyczących tegorocznych progów punktowych. Pełne dane będą dostępne po zakończeniu rekrutacji, czyli z końcem września 2021 r.
Angelika
Jaki był próg punktowy na bezpieczeństwo międzynarodowe uniwersytet pedagogiczny rok 2021/2022 studia 1 stopnia
09.08.2021
09.08.2021
Karina UP
odpowiedź dla M z dnia 08.08.2021
Aktualnie nie posiadamy jeszcze danych statystycznych dotyczących tegorocznych progów punktowych. Pełne dane będą dostępne po zakończeniu rekrutacji, czyli z końcem września 2021 r.
Karina UP
odpowiedź dla zapytanie z dnia 08.08.2021
Zawsze można spróbować się rekrutować, ale proszę wziąć pod uwagę, że komisja będzie sprawdzała wyniki egzaminu maturalnego z biologii, języka polskiego z języka obcego nowożytnego oraz jednego z przedmiotów: chemia, fizyka z astronomią, geografia, historia, matematyka, informatyka (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna). Można skontaktować się bezpośrednio z członkiem komisji rekrutacyjnej i uzyskać pełniejsze informacje https://rekrutacja-studia.up.krakow.pl/1/KatalogKierunkow.aspx
09.08.2021
09.08.2021
Karina UP
odpowiedź dla EMI z dnia 06.08.2021
Tak, rekrutacja na kierunek psychologia została zakończona
Karina UP
odpowiedź dla A z dnia 05.08.2021
Każde studia wymagają zaangażowania ze strony studenta. Im więcej starań, tym większe korzyści, bowiem można otrzymać stypendium naukowe, stypendium rektora. Na kierunku filologia polska realizowane są 3 specjalności: nauczycielską (polonistyczną), komunikację społeczną i medialną oraz edytorstwo. Praktyki realizowane są stosowne do wybranej specjalności m.in: instytucje marketingowe, reklamowe i promocyjne, edukacja, usługi publiczne, wydawnictwa, instytucje kultury, media, przemysł i biznes.
08.08.2021
08.08.2021
M
Jaki jest próg na prawo?
zapytanie
Czy można rekrutować się na psychologię i biologię zwierząt nie pisząc biologii na maturze?
08.08.2021
06.08.2021
EMI
Czy rekrutacja na psychologię już się zakończyła?
A
Czy na kierunku filologia polska jest trudno? Co możecie o tym powiedzieć? Czy są jakieś praktyki?
05.08.2021
05.08.2021
Aleksandra
odpowiedź dla Magda z dnia 04.08.2021
Magdo, rekrutacja na studia w roku akademickim 2021/2022 ciągle trwa. Dlatego nie udostępniamy jeszcze takich danych.
Aleksandra
odpowiedź dla Kasia z dnia 04.08.2021
Kasiu, znajomość języka niemieckiego na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia nie jest wymagana - uczymy również od podstaw. Jeśli chodzi natomiast o studia pierwszego stopnia niestacjonarne to znajomość niemieckiego jest niezbędna (kryterium przyjęć: wynik egzaminu maturalnego z języka niemieckiego - poziom podstawowy lub rozszerzony).
05.08.2021
05.08.2021
Aleksandra
odpowiedź dla Ola z dnia 04.08.2021
Olu, niestety już nie. Ciągle jednak trwa rekrutacja na studia pierwszego, drugiego stopnia, jednolite magisterskie. Aby sprawdzić, na którym spośród 50 kierunków mamy wolne miejsca wystarczy wejść do naszego katalogu kierunków i zaznaczyć opcję: Otwarta rekrutacja.
Ola
Hej, czy będzie jeszcze dodatkowa rekrutacja na architekturę informatyki pierwszego stopnia?
04.08.2021
04.08.2021
Kasia
Czy do realizacji programu studiów - filologia germańska konieczna jest znajomość języka niemieckiego na poziomie B1?
Magda
Jaki był próg punktowy w 2021 roku na psychologie?
04.08.2021
04.08.2021
Aleksandra
odpowiedź dla Ola z dnia 03.08.2021
Olu, w roku akademickim 2020/2021 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia ostatnie na listach przyjętych osób uzyskały 161 i 92 pkt.
Aleksandra
odpowiedź dla Kandydat z dnia 03.08.2021
Kandydacie, od drugiego roku studiów studenci wybierają specjalność: Język francuski stosowany z drugim językiem romańskim lub nauczycielską (utworzenie danej specjalności jest możliwe pod warunkiem zgłoszenia się odpowiedniej liczby kandydatów). Dodatkowo każdego studenta obowiązuje lektorat języka obcego na poziomie co najmniej B2 zgodnie z wymogami Krajowych Ram Kwalifikacji. Wyjątek stanowi kierunek: Turystyka i Rekreacja, którego studenci uczą się dwóch języków obcych, w tym jednego na poziomie B2. Studenci wszystkich kierunków mogą wybrać naukę jednego z n/w języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, włoskiego.
04.08.2021
03.08.2021
Ola
Witam jaki był próg na ekonomię oraz filologię germanska w tamtym roku?
Kandydat
Witam, czy na kierunku filologia romańska można uczyć się również języka angielskiego? Czy tylko można wybrać spośród włoskiego i francuskiego?
03.08.2021
03.08.2021
Aleksandra
odpowiedź dla Adam z dnia 02.08.2021
Adamie, w roku akademickim 2020/2021 ostatnia z przyjętych osób uzyskała 60 pkt.
Aleksandra
odpowiedź dla maviss z dnia 02.08.2021
Maviss, każdego studenta obowiązuje lektorat języka obcego na poziomie co najmniej B2 zgodnie z wymogami Krajowych Ram Kwalifikacji. Wyjątek stanowi kierunek: Turystyka i Rekreacja, którego studenci uczą się dwóch języków obcych, w tym jednego na poziomie B2. Student, który nie spełnia warunków kwalifikujących na poziom B2 ma obowiązek we własnym zakresie przygotować się do uczestnictwa w lektoracie na tym poziomie przed jego rozpoczęciem, tj. w I semestrze I roku.
03.08.2021
03.08.2021
Aleksandra
odpowiedź dla 123A z dnia 02.08.2021
123A, rekrutować się :) Trudno jest przewidzieć szanse kwalifikacji na poszczególne kierunki czy specjalności. Zainteresowanie kierunkami w każdym roku jest inne, tak samo jak różne są progi punktowe, które zależą od wyników egzaminów maturalnych kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia. Często kandydaci „asekurują się”, składając podania na kilka kierunków, z których potem rezygnują. Dlatego wskaźniki takie jak liczba kandydatów na miejsce, czy próg punktowy są często mylące.
Aleksandra
odpowiedź dla Szymon z dnia 01.08.2021
Panie Szymonie, decyzja o formie prowadzonych zajęć leży w gestii dyrektorów instytutów. Proszę o śledzenie stron instytutu, który prowadzi wybrany przez pana kierunek studiów.
03.08.2021
03.08.2021
Aleksandra
odpowiedź dla Norbert z dnia 02.08.2021
Panie Norbercie, komisja rekrutacyjna bierze pod uwagę średnią wyników egzaminu dojrzałości. Matematyka, fizyka, chemia lub informatyka z wagą 100%, pozostałe z wagą 50% (poziom podstawowy x1 lub rozszerzony x1,5 – część pisemna).
Aleksandra
odpowiedź dla martus z dnia 02.08.2021
W roku akademickim 2020/2021 ostatnie z przyjętych osób na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia miały odpowiednio: 92 i 97,5 pkt.
03.08.2021
03.08.2021
Aleksandra
odpowiedź dla Grzegorz z dnia 29.07.2021
Panie Grzegorzu, szczegółowe zasady przeliczania wyników egzaminu maturalnego znajdzie pan tutaj: https://www.up.krakow.pl/kandydat/studia-jednolite-magisterskie/zasady-przeliczania-wynikow-egzaminu-maturalnego-jednolite-magisterskie. Jeśli natomiast chodzi o daty ogłoszenia list zakwalifikowanych do przyjęcia na studia to przedstawiają się one następująco: stosunki międzynarodowe II stopnia stacjonarne – 17.09.2021; stosunki międzynarodowe II stopnia niestacjonarne – 22.09.2021.
Adam
Witam, jakie były progi punktowe na informatyke niestacjonarnie?
02.08.2021
02.08.2021
maviss
Czy na studiach stacjonarnych można wybrać drugi język obcy od poziomu podstawowego ?
123A
jaki był/jest próg punktowy na turystykę i rekreację I stopień? Trwa jeszcze rekrutacja i nie wiem czy rekrutować
02.08.2021
02.08.2021
martus
jaki był próg punktowy bądź ostatni wynik na filologię romańską i germańską w tym roku?
Norbert
Dzień dobry, czy na kierunku edukacja techniczno-informatyczna punktowane są wszystkie przedmioty? Tzn czy wszystkie przedmioty zostaną wliczone do ostatecznej punktacji, czy tylko powinienem uzupełnić matematykę. Pozdrawiam
02.08.2021
01.08.2021
Szymon
Czy zajęcia z filologii dla pierwszego roku bedą od początku odbywać się w trybie zdalnym? Nie wiem czy dobrze rozumiem Zarządzenie.
Karina UP
odpowiedź dla K z dnia 30.07.2021
Studia stacjonarne są bezpłatne
31.07.2021
30.07.2021
K
Dostałam się z listy rezerwowej na pedagogike stacjonarnie i czy na pewno są to bezpłatne studia?
Grzegorz
Dzień dobry, zapisałem się na studia magisterskie na kierunku stosunki międzynarodowe. Nie studiowałem wcześniej na UP. Wypełniłem wszystkie wymagane pola, przesłałem skany dokumentów, wniosłem opłatę rekrutacyjną. Ile maksymalnie można otrzymać punktów z ocen? Kiedy będzie wiadomo, czy zostałem przyjęty na studia? Dopiero we wrześniu?
29.07.2021
29.07.2021
Karina
odpowiedź dla Anita z dnia 27.07.2021
Dzień dobry, proszę się skontaktować bezpośrednio z sekretarzem komisji rekrutacyjnej danego kierunki. Po wybraniu kierunku, na dole znajduje się informacja dot. danych kontaktowych https://rekrutacja-studia.up.krakow.pl/1/KatalogKierunkow.aspx
Anita
Dzień dobry na stronie internetowej przeczytałam że składanie papierów z listy rezerwowej jest 26-27. Nie było tam podanych liter od do. Dopiero teraz wchodząc na e maila zorientowałam się że dzień był przydzielony do litery nazwiska ... Czy jeżeli pojawią się jutro zostanę nadal przyjęta ?
27.07.2021
25.07.2021
Karina
odpowiedź dla asia z dnia 24.07.2021
Wpisy dla kandydatów z listy rezerwowej odbywają się do 26 lipca i po tym terminie będą informacje czy został wypełniony limit na wskazanym kierunku. Jeżeli nie otrzyma Pani żadnej informacji w tym tygodniu, będzie to oznaczało, że rekrutacja została zakończona. W razie pytań proszę się kontaktować z komisją rekrutacyjną rekrutacja.psychologia.st@up.krakow.pl
Karina
odpowiedź dla Ros z dnia 24.07.2021
Aktualnie nie posiadamy jeszcze pełnych danych statystycznych. Na kierunek filologia rosyjska ubiegało się w tym roku 168 kandydatów
25.07.2021
25.07.2021
Karina
odpowiedź dla gosiek z dnia 24.07.2021
Aktualnie nie mamy jeszcze pełnych danych statystycznych. Informacje będą dostępne po zakończeniu rekrutacji
asia
Jeśli rekrutacja dodatkowa według harmonogramu na psychologie stacjonarna sie zakończyła, a na swoim koncie nadal mam napisane, że jestem na liście rezerwowej to jest to jakiś błąd i rekrutacja sie zakończyła czy nadal jest szansa?
24.07.2021
24.07.2021
Ros
Jaki w tym roku był próg na filologię rosyjską
gosiek
Czy możliwa jest taka informacja jaka była ilość punktów ostatniej osoby, która dostała się z listy rezerwowej na psychologię stacjonarną?
24.07.2021
24.07.2021
Karina
odpowiedź dla Kasia z dnia 16.07.2021
Dzień dobry, nie ma wymogu znajomości języka hiszpańskiego. Uczymy również od podstaw.
Karina
odpowiedź dla Coco z dnia 23.07.2021
Proszę skontaktować się bezpośrednio z sekretarzem komisji rekrutacyjnej p. Joanną Jakubik joanna.jakubik2@up.krakow.pl
24.07.2021
24.07.2021
Karina
odpowiedź dla Ww z dnia 23.07.2021
Kierunek psychologia cieszy się niezmiennie od lat popularnością i ma dodatkowej/uzupełniającej rekrutacji.
Karina
odpowiedź dla PS z dnia 22.07.2021
W kwestii przyjęcia na studia decyduje komisja rekrutacyjna, która ma bezpośredni wgląd do wyników poszczególnych kandydatów. Proszę nie tracić nadziei!
24.07.2021
24.07.2021
Karina
odpowiedź dla Kaja z dnia 22.07.2021
Wszystko zależy od kierunku. staramy się, aby zajęcia były realizowane w jednym miejscu, jednak czasami infrastruktura i zaplecze dydaktyczne wymagają zmiany lokalizacji. Tak się np. w przypadku zajęć wychowania fizycznego w Centrum Sportu i Rekreacji, które zlokalizowane jest przy ul. Ingardena (basen oraz zajęcia fitness i inne formy sportu do wyboru).
Karina
odpowiedź dla Ekonomia społeczna z dnia 22.07.2021
Zawsze warto próbować, bowiem co roku próg punktowy kształtuje się inaczej. Wszystko zależy od zainteresowania danym kierunkiem jak również wyników matur.
24.07.2021
24.07.2021
Karina
odpowiedź dla An z dnia 22.07.2021
Kierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna od lat cieszy się dość dużym zainteresowaniem. w tym roku ubiegało się 519 kandydatów. Limit został zwiększony ze 140 na 160
Karina
odpowiedź dla Kasia z dnia 16.07.2021
Dzień dobry, nie ma wymogu znajomości języka hiszpańskiego. Uczymy również od podstaw.
24.07.2021
24.07.2021
Karina
odpowiedź dla Monika z dnia 22.07.2021
Studia przewidziane są dla: absolwentów studiów I stopnia kierunków: kosmetologia, fizjoterapia, kultura fizyczna, rehabilitacja, odnowa biologiczna lub innych pokrewnych (może być również absolwent biologii)
Karina
odpowiedź dla EMI z dnia 22.07.2021
Nauka będzie odbywała się w trybie hybrydowym. Podczas zajęć stacjonarnych będzie zachowany reżim sanitarny
24.07.2021
23.07.2021
Coco
Na stronie instytutu filologii angielskiej jest informacja, że przyjęto wszystkich powyżej Miałam 90 i zgłosiłam chęć udziału w rekrutacji, ale wciąż nie otrzymałam potwierdzenia przyjęcia, a system nie działa. Co mogę zrobić?
Coco
Nie otrzymałam żadnej wiadomości o przyjęciu/ nie przyjęciu na filologię angielską z lity rezerwowej. Miałam 135 p. Dostałam się?
23.07.2021
23.07.2021
Ww
Kiedy odbędzie się II tura na psychologie stacjonarna? Czy będzie w ogóle?
PS
Czy mając 310,5pkt jest szansa na psychologię stacjonarną?
22.07.2021
22.07.2021
Kaja
Czy zajęcia odbywają się w jednym budynku czy są to różne lokalizacje na terenie całego miasta?
Ekonomia społeczna
Mam szansę się dostać na ekonomię społeczną z wynikiem 150pkt?
22.07.2021
22.07.2021
An
Ilu było chętnych na pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną w tym roku? Jest jakaś szansa na zwiększenie limitu miejsc?
EMI
Czy już jest decyzja że nauka będzie zdalna
22.07.2021
22.07.2021
Monika
Czy na odnowę biologiczną przyjęci zostają tylko absolwenci kierunków kosmetycznych, tj. np. Kosmetologia. Czy rekrutacje mogą rozpocząć absolwenci, np. biologii.
Aleksandra UP
odpowiedź dla Ola z dnia 21.07.2021
Nie znamy jeszcze próg po pierwszej rekrutacji. W ubiegłym roku prawie wszyscy kandydaci na te kierunki zostali przyjęci.
22.07.2021
22.07.2021
Aleksandra UP
odpowiedź dla Ala z dnia 20.07.2021
Limity nie są zmniejszana mogą być inne w stosunku do roku poprzedniego...
Aleksandra UP
odpowiedź dla Fff z dnia 21.07.2021
Zdarzają się sytuacje, że komisja rekrutacyjna podejmuje decyzje o przyjęciu większej ilości osób niż wskazuje na to limit.
22.07.2021
22.07.2021
Aleksandra UP
odpowiedź dla EMI z dnia 20.07.2021
Psychologia jest od kilku lat niezmiennie na pierwszym miejscu. Rejestracja trwała do 18 lipca 2021 roku. Zgłosiło się 1872 kandydatów, którzy po zarejestrowaniu się w systemie wnieśli opłaty rekrutacyjne.
Aleksandra UP
odpowiedź dla legitymacja z dnia 21.07.2021
Legitymacje będę wydane na początku roku.
22.07.2021
22.07.2021
Aleksandra UP
odpowiedź dla Eryk z dnia 21.07.2021
Najważniejsze jest bezpieczeństwo. Bardzo ważne jest wczesne podanie wiadomości o trybie zajęć, w szczególności dla osób, które muszą się przeprowadzić do Krakowa, szukać mieszkania, pracy.
Eryk
Dlaczego znów mamy uczyć się zdalnie? Wszystko jest otwarte a prorektor juz wie ze mamy uczyć się w domach? Co to za studia?
21.07.2021
21.07.2021
legitymacja
Dzień dobry, mam pytanie co do legitymacji studenckiej. Czy ona będzie wydana wraz z rozpoczęciem roku akademickiego czy trzeba wcześniej się po nią zgłosić?
Aleksandra UP
odpowiedź dla 111 z dnia 20.07.2021
Studia II stopnia z pedagogiki przewidziane są dla absolwentów studiów zawodowych z dyplomem licencjata kierunku pedagogika – różnych specjalności. W celu większej ilości informacji proszę o kontakt z Instytutem.
21.07.2021
21.07.2021
Fff
Dlaczego limit miejsc na psychologię niestecjonarna wynosi 60 osób a zostało przyjętych 120 osób?
Ola
Jaki jest próg na filologię polską stacjonarnie i niestacjonarnie?
21.07.2021
20.07.2021
Ala
Czy to prawda ,że liczba miejsc na psychologię została zmniejszona?
111
Czy jest szansa, że po ukończeniu studiów I stopnia z filologii angielskiej dostanę się na kierunek pedagogika?
20.07.2021
20.07.2021
Zzz
Witam proszę o informację jakie były progi punktowe w 2020r. na filologię wloska II stopnia
EMI
Ile było chętnych na psychologię bo na rachunku 770 czy jest szansa jaka kolwiek?
20.07.2021
20.07.2021
Aleksandra UP
odpowiedź dla Ola z dnia 16.07.2021
Odpowiedź na to pytanie pojawi się po 27.07.2021, czyli po terminie wpisów dla osób przyjętych z listy rezerwowej.
Aleksandra UP
odpowiedź dla Kasia z dnia 16.07.2021
Brak znajomości j. hiszpańskiego nie stanowi problemu. Studia można rozpocząć od A1.
20.07.2021
20.07.2021
Aleksandra UP
odpowiedź dla Klaudia z dnia 16.07.2021
Odpowiedź na to pytanie pojawi się po terminie wpisów dla osób przyjętych z listy rezerwowej. Terminy dostępne tutaj: https://rekrutacja-studia.up.krakow.pl/1/KatalogKierunkow.aspx
Aleksandra UP
odpowiedź dla kandydat z dnia 16.07.2021
Nie znamy jeszcze próg. Trwają wpisy, przyjęcia z listy rezerwowej. Dopiero po tym terminie będziemy wiedzieli jaki jaki był próg po pierwszej rekrutacji. szczegółowe terminy: https://rekrutacja-studia.up.krakow.pl/1/KatalogKierunkow.aspx
20.07.2021
20.07.2021
Aleksandra UP
odpowiedź dla Abc z dnia 16.07.2021
Znam jedynie próg końcowy, 154,5. Końcowy czyli liczba punktów ostatniej osoby przyjętej.
Aleksandra UP
odpowiedź dla Coco z dnia 16.07.2021
W ubiegłym roku próg wynosił 132. W tym roku progu jeszcze nie znamy. Faktycznie na części kierunków zostały zwiększone limity przyjęć.
20.07.2021
20.07.2021
Aleksandra UP
odpowiedź dla EMI z dnia 16.07.2021
Nie. Lista rezerwowa to lista przypięta jeszcze do pierwszej rekrutacji. Druga rekrutacja będzie uruchomiona dopiero jeśli osoby z listy rezerwowej nie wyczerpią miejsc na kierunku.
Aleksandra UP
odpowiedź dla olaxx z dnia 16.07.2021
142.
20.07.2021
20.07.2021
Aleksandra UP
odpowiedź dla nick z dnia 17.07.2021
Od kilku lat nie mam już indeksów w formie tradycyjnej. Oceny są wpisywane do systemu elektronicznego.
Aleksandra UP
odpowiedź dla Mat z dnia 16.07.2021
Ciężko wyrokować. Trwają jeszcze zapisy na studia, przed nami jeszcze przyjęcia z listy rezerwowej.
20.07.2021
20.07.2021
Aleksandra UP
odpowiedź dla ang z dnia 16.07.2021
Nie znam takiego progu. Na filologię ang., na studia stacjonarne I stopnia próg wynosił 132. Próg to wynik ostatniej osoby przyjętej na kierunek w danym roku.
Aleksandra UP
odpowiedź dla Piotrek z dnia 16.07.2021
We wrześniu zostanie uruchomiona druga rekrutacja, na wybrane kierunku. Zachęcam jak najbardziej do udziału w niej.
20.07.2021
20.07.2021
Aleksandra UP
odpowiedź dla Natalia z dnia 16.07.2021
Jeśli tylko będzie druga rekrutacja to oczywiście może Pani wziąć w niej udział. Ubiegłoroczny próg wynosił 161. Tegoroczny jest jeszcze nieznany.
Aleksandra UP
odpowiedź dla Oliwia z dnia 16.07.2021
Odpowiedź na to pytanie pojawi się po 27.07.2021, czyli po terminie wpisów dla osób przyjętych z listy rezerwowej.
20.07.2021
20.07.2021
Aleksandra UP
odpowiedź dla a. z dnia 17.07.2021
239.
Aleksandra UP
odpowiedź dla arek z dnia 18.07.2021
23.07.2021 r. - to termin wpisów dla osób przyjętych z listy rezerwowej, dopiero po tym terminie będzie wiadomo czy zostały miejsca na drugą rekrutację .
20.07.2021
20.07.2021
Aleksandra UP
odpowiedź dla Aga z dnia 19.07.2021
Nigdzie nie znalazłam takiej informacji. Podaję link do opisu kierunku, wymogów rekrutacyjnych itp. https://rekrutacja-studia.up.krakow.pl/1/KatalogKierunkow.aspx
Aleksandra UP
odpowiedź dla Ala z dnia 19.07.2021
W minionych latach bywała II rekrutacja. To jak sytuacja będzie wyglądała w tym roku okaże się w najbliższych dniach, po zakończeniu wpisów z listy rezerwowej - 27.07.2021.
20.07.2021
20.07.2021
Aleksandra UP
odpowiedź dla P*** z dnia 19.07.2021
Naukę języka można zacząć od podstaw.
P***
Czy muszę umieć wybrany język na stosunki międzynarodowe, czy zaczynam od podstaw? Oczywiście nie pytam o angielski.
19.07.2021
19.07.2021
Ala
Czy w ubiegłych latach nie było aż tylu chętnych na filologie rosyjska i otwierano drugą turę? Czy są szanse ze w tym roku będzie?
Aga
Czy na bezpieczeństwo zdrowotne w trybie niestacjonarnym wymagana jest umiejętność pływania?
19.07.2021
19.07.2021
Karina
odpowiedź dla Ola z dnia 16.07.2021
Ogłoszenie wyników osób przyjętych na kierunek prawo odbędzie się 22 lipca. Limit przyjęć na pierwszy rok to 100 osób
Karina
odpowiedź dla Tomek z dnia 16.07.2021
Dzień dobry, aktualnie nie posiadamy jeszcze pełnych danych dotyczących tegorocznych progów punktowych. Informacje będą dostępne z zakończeniem procesu rekrutacji, czyli we wrześniu
19.07.2021
19.07.2021
Karina
odpowiedź dla Klaudia z dnia 16.07.2021
Dzień dobry, aktualnie nie posiadamy jeszcze danych dotyczących tegorocznych progów punktowych. Szersze informacje na ten temat będą znane dopiero po zakończeniu całego procesu rekrutacji, czyli z końcem września b.Filologia hiszpańska cieszyła się zainteresowaniem wśród 492 osób
Karina
odpowiedź dla kandydat z dnia 16.07.2021
Nie posiadamy jeszcze progów punktowych w tegorocznej rekrutacji. Dane statystyczne dęba dopiero po zakończeniu całego procesu rekrutacji, czyli z końcem września b.r.
19.07.2021
19.07.2021
Karina
odpowiedź dla Abc z dnia 16.07.2021
Nie posiadamy jeszcze aktualnych danych. Informacje pojawią się po zakończeniu całego procesu rekrutacji we wrześniu
Karina
odpowiedź dla APG z dnia 16.07.2021
Status oznacza przyjęcie na studia. Kandydat otrzyma w systemie rekrutacyjnym informacje o terminie złożenia dokumentów: Po przyjęciu się na studia – w dniu wpisu konieczne jest złożenie następujących dokumentów: - podanie na studia – wydruk z systemu rekrutacyjnego - kopię świadectwa dojrzałości, oryginał – tylko do wglądu - kopię aneksu do świadectwa dojrzałości, oryginał – tylko do wglądu - kopię dyplomu ukończenia studiów, oryginał do wglądu bądź zaświadczenie o stwierdzające ukończenie studiów zaświadczenie o średniej ocen ze studiów pierwszego stopnia (dotyczy kierunków drugiego stopnia, na których jest wymagane) lub kopia suplementu do dyplomu, jeśli zawiera informację o średniej ze studiów - zaświadczenie potwierdzające posiadane kwalifikacje nauczycielskie (dotyczy kierunków, na których jest wymagane) - zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku (dotyczy kierunków: biologia, bioinformatyka, ochrona środowiska, odnowa biologiczna) - 2 aktualne fotografie (w formacie 35×45 mm) opisane imieniem i nazwiskiem - deklarację wyboru języka (dostępna na stronie w systemie rekrutacyjnym) – nie dotyczy wszystkich form studiów - 2 egzemplarze umowy w sprawie świadczenia usług edukacyjnych (dotyczy studiów niestacjonarnych i obcokrajowców). Informacje o terminie składania dokumentów można uzyskać również na stronie https://rekrutacja-studia.up.krakow.pl/1/KatalogKierunkow.aspx (proszę wybrać kierunek)
19.07.2021
19.07.2021
Karina
odpowiedź dla Coco z dnia 16.07.2021
Na niektóre kierunki zostały zwiększone limity miejsc. Filologia angielska zakładała przyjecie 250 kandydatów https://www.up.krakow.pl/kandydat/studia-i-stopnia/limity-przyjec-na-pierwszy-rok-studiow. O zakwalifikowaniu na studia decyduje komisja rekrutacyjna
Karina
odpowiedź dla EMI z dnia 16.07.2021
Lista rezerwowa ogłoszona została po pierwszej turze. Druga tura tzw. dodatkowa czy uzupełniająca odbędzie się we wrześniu, na kierunki, na których zostały wolne miejsca
19.07.2021
19.07.2021
Karina
odpowiedź dla olaxx z dnia 16.07.2021
Próg punktowy na administrację wynosił 142
Karina
odpowiedź dla Mat z dnia 16.07.2021
Dzień dobry, kierunek może być utworzony już od 25 osób w przypadku dyscyplin ścisłych. Zapraszamy
19.07.2021
19.07.2021
Karina
odpowiedź dla ang z dnia 16.07.2021
Ubiegłoroczny próg punktowy na kierunek filologi angielska wynosił 132. Na ten kierunek nie było dodatkowej, uzupełniającej rekrutacji
Karina
odpowiedź dla Piotrek z dnia 16.07.2021
Dzień dobry, we wrześniu odbędzie się rekrutacja uzupełniająca na kierunki, na których pozostały wolne miejsca. Prosimy śledzić stronę www.up.krakow.pl
19.07.2021
19.07.2021
Karina
odpowiedź dla Natalia z dnia 16.07.2021
Tegorocznych progów punktowych jeszcze nie posiadamy, ponieważ trwa rekrutacja. w ubiegłym roku wynosił on 161. We wrześniu odbędzie się rekrutacja uzupełniająca na kierunki, na których pozostały wolne miejsca. Prosimy śledzić stronę www.up.krakow.pl
Karina
odpowiedź dla Oliwia z dnia 16.07.2021
We wrześniu odbędzie się rekrutacja uzupełniająca na kierunki, na których pozostały wolne miejsca. Proszę śledzić stronę www.up.krakow.pl
19.07.2021
19.07.2021
Karina
odpowiedź dla a. z dnia 17.07.2021
Zeszłoroczny próg punktowy na kierunek psychologia, tryb niestacjonarny wynosił 239
Karina
odpowiedź dla arek z dnia 18.07.2021
Informacje o wolnych miejscach na poszczególne kierunki pojawi się we wrześniu. Proszę śledzić stronę www.up.krakow.pl
19.07.2021
18.07.2021
arek
chciałbym wiedzieć czy zostały jeszcze jakieś wolne miejsca na kierunku bezpieczenstwo zdrowotne?
nick
do kiedy opłaty za index
17.07.2021
17.07.2021
a.
jaki był zeszłoroczny próg na psychologię w trybie niestacjonarnym?
ja
studiował ktoś na up ekonomie? polecacie?
17.07.2021
16.07.2021
Oliwia
Czy możliwa będzie rekrutacja na 2 turę na filologie rosyjska, jeśli się nie zapisało na 1?
Natalia
Dzień dobry. Czy wiadomo jaki próg był na ekomomię społeczną w tym roku (bądź poprzednim)? Oraz czy jeśli nie brałam udziału w rekrutacji w I turze to mogę wziąć udział w II turze? Pozdrawiam.
16.07.2021
16.07.2021
Piotrek
Witam czy jest możliwość zapisania się na postępowanie rekrutacyjne jeśli nie brało się udziału w 1 turze?
Dawid
Czy do rozpoczecia studiow stacjonarnych I stopnia na filologii angielskiej na poziomie C1 potrzebuje mieć już wcześniej zdobyty certyfikat o umiejętnościach na poziomie B2, czy błędnie interpretuje "deklaracje wyboru lektoratu języka obcego na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia i jednolitych magisterskich"?
16.07.2021
16.07.2021
ang
próg 88% na filologię ang I stopnia w zeszłym roku odnosi się do I listy i I tury ?
Mat
Witam. Czy jeśli na kierunku inżynieria bezpieczeństwa jest obecnie 37 kandydatów to czy ten kierunek zostanie utworzony ? Mam kawałek do Krakowa i nie wiem czy jest sens zawozic dokumenty
16.07.2021
16.07.2021
kandydatka
jeśli jest na stronie uczelni napisane Pozycja w rankingu x, to oznacza, że jestem numerem x na liście rezerwowej czy od tego numeru x powinnam jeszcze odjąć liczbę miejsc na kierunek? proszę o odpowiedź i dziękuję
Ola
Ile osób zostało zakwalifikowanych na kierunek prawo?
16.07.2021
16.07.2021
Tomek
Dzień dobry, jaki wyniósł limit kandydatów na studia 1 stopnia kierunek informatyka w pierwszej turze?
Maja
o której mają być wyniki na filologię angielską? jest po 16 i dalej nic nie wiem
16.07.2021
16.07.2021
Kasia
Czy zaczynając filologie hiszpańską należy posiadać jakis konkretny poziom znajomości tego języka czy studia zaczynają się od poziomu A1?
Klaudia
Witam jaki próg w tym roku był na filologię hiszpańska stacjonarna
16.07.2021
16.07.2021
kandydat
Jaki był próg punktowy na pedagogikę specjalną, logopedię w tym roku (2021)
Abc
Ile wynosił próg punktowy na prawo w tym roku w pierwszej turze rekrutacji?
16.07.2021
16.07.2021
Coco
Podobno UP zwiększył liczbę przyjęć na niektórych kierunkach. Czy dotyczy to też filologii angielskiej? Mam 135p - czy to wystarczy?
APG
Mam podany status zakwalifikowany do przyjęcia, w opłatach mam opłatę za legitymację ale nie mam podanych punktów i pozycji w rankingu co to znaczy ?
16.07.2021
16.07.2021
EMI
Narazie wpisałam się do listy rezerwowej czy to to samo co druga tura?
olaxx
Jaki był próg w tamtym roku na administracje stacjonarną?
16.07.2021
16.07.2021
Zuza
O której godzinie dzisiejsze wyniki na f. angielską i kognitywistykę?
Aleksandra UP
odpowiedź dla Kajkaa z dnia 15.07.2021
Niestety nie posiadam takiej wiedzy.
16.07.2021
16.07.2021
Aleksandra UP
odpowiedź dla EMI z dnia 15.07.2021
Nie. Wtedy do drugiej rekrutacji trafiliby też Ci którzy nie chcą.
Aleksandra UP
odpowiedź dla Gabriela z dnia 15.07.2021
Myślę, że to dobry wynik.
16.07.2021
16.07.2021
Aleksandra UP
odpowiedź dla N. z dnia 15.07.2021
Ubiegłoroczny próg wynosił 144.
Aleksandra UP
odpowiedź dla APG z dnia 15.07.2021
Na kierunek w ubiegłym roku było mniej niż 3os./miejsce. Kierunek ten można studiować też w j. angielskim.
16.07.2021
16.07.2021
Aleksandra Walczyk
odpowiedź dla Patrycja_fx z dnia 15.07.2021
Nie znamy jeszcze tegorocznych progów. Nadal trwają wpisy.
Aleksandra UP
odpowiedź dla Lukasz z dnia 15.07.2021
W ubiegłym roku wystarczyło 142. Ciężko jednak przewidzieć jak będzie teraz. Trzymam kciuki.
16.07.2021
15.07.2021
Gabriela
Czy z 74 punktami mam szanse dostać się na turystykę i rekreację na UP? prosze o odpowiedz bo umieram ze stresu
EMI
Jeśli w pierwszej turze się nie dostanę to czy do drugiej trafiam automatycznie?
15.07.2021
15.07.2021
Kajkaa
Ile jest kandydatów w tym roku na Ekonomię Społeczną?
N.
Jakie były ubiegłoroczne progi na Stosunki Międzynarodowe na Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie?
15.07.2021
15.07.2021
APG
czy na bezpieczeństwo międzynarodowe trudno się dostać?
Aleksandra UP
odpowiedź dla L z dnia 14.07.2021
Na studia niestacjonarne zostali przyjęci wszyscy zainteresowani.
15.07.2021
15.07.2021
Aleksandra UP
odpowiedź dla Em z dnia 12.07.2021
W ubiegłorocznej rekrutacji próg wynosił 302,5.
Aleksandra UP
odpowiedź dla Kajka z dnia 14.07.2021
Kierunek należy do grupy kierunków gdzie zainteresowanie wynosi mniej niż 3 osoby na miejsce.
15.07.2021
15.07.2021
Aleksandra UP
odpowiedź dla Dominika z dnia 14.07.2021
Kierunek nie należy do grupy kierunków mocno obleganych.
Aleksandra UP
odpowiedź dla Ola z dnia 14.07.2021
Wszyscy zainteresowani zostali przyjęci.
15.07.2021
15.07.2021
Aleksandra UP
odpowiedź dla M z dnia 13.07.2021
Ubiegłoroczne progi na studia I stopnia: - f. włoska - 198 - f. angielska - 132
Aleksandra UP
odpowiedź dla Menia z dnia 13.07.2021
Ubiegłoroczny próg wynosił 63. Kierunek należy do grupy kierunków cieszących się średnim zainteresowaniem kandydatów.
15.07.2021
15.07.2021
Aleksandra UP
odpowiedź dla Karol z dnia 13.07.2021
199,5.
Aleksandra UP
odpowiedź dla Melisa z dnia 13.07.2021
W 2020 roku próg na studia stacjonarne wynosił 84. Danych z 2019 nie posiadam.
15.07.2021
15.07.2021
Aleksandra UP
odpowiedź dla wiktoria z dnia 14.07.2021
Kierunki należą do grupy kierunków cieszących się średnim zainteresowaniem.
Aleksandra UP
odpowiedź dla Wiolaa z dnia 13.07.2021
Ubiegłoroczny próg na studia stacjonarne wynosił 161.
15.07.2021
15.07.2021
Aleksandra UP
odpowiedź dla Natalia z dnia 14.07.2021
W ubiegłym roku kierunek ten nie cieszyły się wysokim zainteresowaniem kandydatów, przez co próg był niski. Danych dotyczących tego roku jeszcze nie posiadamy.
Aleksandra UP
odpowiedź dla Ania z dnia 14.07.2021
Tegorocznego progu jeszcze nie znamy.
15.07.2021
15.07.2021
Aleksandra UP
odpowiedź dla natalia z dnia 14.07.2021
W ubiegłym roku wszyscy kandydaci zostali przyjęci.
Aleksandra UP
odpowiedź dla Arek z dnia 14.07.2021
Druga tura składania wniosków o akademiki zakończyła się 13 lipca. Na chwilę obecną nie ma informacji o kolejnej. Proszę śledzić stronę: https://stypendia.up.krakow.pl/2021/06/01/akademiki-na-rok-2021-2022/
15.07.2021
15.07.2021
Aleksandra UP
odpowiedź dla Xyz z dnia 14.07.2021
Wysokość progów zawsze jest zależna od wyników egzaminu maturalnego. Nie możemy przewidzieć czy próg w tym roku będzie obniżony.
Lukasz
187,5 punktów, mam szansę dostać się na administracje 1 stopnia dziennie?
15.07.2021
15.07.2021
Patrycja_fx
Witam, jaki jest tegoroczny próg na stacjonarne stosunki międzynarodowe?
Emi
Witam. Jeśli w pierwszej turze nie dostanę się czy do grubiej przechodzę automatycznie.
15.07.2021
14.07.2021
Dominika
dzień dobry, czy w tym roku bioinformatyka cieszy się dużym zainteresowaniem? :)
Ola
Ile w 2020 r wynosił próg na turystyke i rekreacje stacjornarnie?
14.07.2021
14.07.2021
L
Witam, ile wynosił w zeszłym roku próg na kierunek stosunki międzynarodowe w trybie niestacjonarnym? Jest to kierunek oblegany, czy dość łatwo się dostać?
Kajka
Ile kandydatów rok temu przypadało na jedno miejsce na ekonomię społeczną?
14.07.2021
14.07.2021
Xyz
Czy próg na prawo stacjonarne w tym roku będzie niższy ?
Arek
Czy w sierpniu będzie jeszcze jakaś rekrutacja na akademiki dla nowych studentów?
14.07.2021
14.07.2021
Kasia
Cześć, ile osób rekrutowało na pedagogike wczesnoszkolną i przedszkolną ?
natalia
Jaki był próg na turystyke i rekreacje?
14.07.2021
14.07.2021
Ania
Witam, chciałabym zapytać jaki był próg na pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną 2021?
Natalia
Jaki jest próg na gospodarkę przestrzenną stacjonarnie 1st i czy jest duże zainteresowanie tym kierunkiem?
14.07.2021
14.07.2021
wiktoria
dzień dobry, czy w tym roku jest duże zainteresowanie socjologią lub zarządzaniem informacją i publikowaniem cyfrowe?
Wiolaa
Jaki był próg na ekonomię społeczną?
13.07.2021
13.07.2021
Melisa
Ile wynosił próg na socjologię w 2019 i 2020 roku? Pozdrawiam
Karol
Ile wynosił próg w zeszłym roku na profil kulturoznawstwo i wiedza o mediach 1st stacjonarnie?
13.07.2021
13.07.2021
Madzia
Dzień dobry, jaki jest próg punktowy na filologię angielską 2. stopnia? Jakie jest prawdopodobieństwo 2. tury na filologię angielską 1. stopnia ;)?
Menia
Czy zarządzanie informacjami i publikowane cyfrowe jest bardzo obleganym kierunkiem?jaki był zeszłoroczny próg punktowy?
13.07.2021
13.07.2021
Krystian
Witam, Jaki był w zeszłym roku próg punktowy na turystykę i rekreację, ale w trybie stacjonarnym?
M
Jaki próg punktowy był w zeszłym roku w 2 turze na filologie włoska oraz filologie ang 1st stacjonarnie??
13.07.2021
13.07.2021
M
Czy w przypadku zapisu na 2 turę na dany profil trzeba dokonać wpłaty rekrutacyjnej jeszcze raz?
AAA
Witam. Jaki był zeszłoroczny próg na chemię stacjonarną?
13.07.2021
13.07.2021
Aleksandra UP
odpowiedź dla AnkaS z dnia 12.07.2021
Na część kierunków najpewniej będzie prowadzona druga rekrutacja.
Aleksandra UP
odpowiedź dla Tomek z dnia 12.07.2021
Wysokość progu zależy od wyników kandydatów, którzy w danym roku biorę udział w rekrutacji. Trudno przewidzieć czy zwiększona ilość miejsc obniży próg.
13.07.2021
12.07.2021
Iu
Czy można wiedzieć, jakie progi były w ubiegłych latach na psychologię?
Zuza
Czy jest duże zainteresowanie na logopedię? Co w przypadku nie dostania się na studia, a po odwołaniu do matur zwiększenie wyniku do takiego, który zapewniłby miejsce?
12.07.2021
12.07.2021
AnkaS
Czy będzie jeszcze możliwość rejestracji na studia w tym roku w przypadku niezakwalifikowania się na żaden kierunek w tym terminie?
Tomek
Witam, czy jest możliwość, ze przez zwiekszona ilość miejsc na filologie ang próg będzie niższy niż w poprzednich latach?
12.07.2021
12.07.2021
Em
Witam. A jaki próg jeśli chodzi o psychologię.
zuzkaaa
Dzien dobry, czy wiadomo o ktorej beda dostepne wyniki rekrutacji?
12.07.2021
12.07.2021
Aleksandra UP
odpowiedź dla Ania z dnia 03.07.2021
Na studia pierwszego stopnia 142.
Aleksandra UP
odpowiedź dla Wiktoroia z dnia 06.07.2021
Podaję ostateczne progi na studia I stopnia, stacjonarne: - filologia ang. : 132 - logopedia: 102 - pedagogika specjalna: 67 - pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna: 159,5
12.07.2021
12.07.2021
Aleksandra UP
odpowiedź dla mesia z dnia 07.07.2021
Ubiegłoroczny próg wynosił 144. Kierunek ten od lat cieszy się popularnością wśród kandydatów. Nie tak wysoką jak np. psychologia czy filologia hiszpańska, ale jednak wysoką :)
Aleksandra UP
odpowiedź dla Niko z dnia 05.07.2021
Ubiegłoroczny próg był niski, dostali się niemal wszyscy zainteresowani.
12.07.2021
12.07.2021
Aleksandra UP
odpowiedź dla Karola z dnia 07.07.2021
W warunkach rekrutacji nie ma mowy o punktacji opini logopedycznej. Jest tylko mowa o zaświadczeniu, posiadanie którego jest konieczne. Wklejam link do warunków: Wynik z egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony - część pisemna); wynik z poziomu rozszerzonego będzie przeliczany wg zasady 1%=1,5 pkt Zaświadczenie od logopedy potwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu logopedy. Podczas badania logopedycznego powinny zostać sprawdzone: - poprawność artykulacyjna, -sprawność narządów artykulacyjnych, - warunki głosowe, - mimika. (Skan zaświadczenia kandydat zobowiązany jest zamieścić w systemie rekrutacyjnym na etapie rejestracji. Niezamieszczenie skanu zaświadczenia dyskwalifikuje kandydata z postępowania rekrutacyjnego)
Aleksandra UP
odpowiedź dla Julianna z dnia 07.07.2021
Na studia stacjonarne: 92
12.07.2021
12.07.2021
Aleksandra UP
odpowiedź dla Julia z dnia 07.07.2021
Na studia dzienne: 105
Aleksandra UP
odpowiedź dla Mikołaj z dnia 06.07.2021
Ubiegłoroczne progi na studia dzienne wynosiły następująco: informatyka 80 architekturą informacji 60
12.07.2021
12.07.2021
Aleksandra UP
odpowiedź dla SW z dnia 06.07.2021
Ubiegłoroczny próg na studia dzienne: etyka - mediacje i negocjacje 84
Aleksandra UP
odpowiedź dla Ela z dnia 11.07.2021
Jeszcze nie znany. 16 lipca są wyniki przyjęć, 19-21 lipca wpisy dla przyjętych. Dopiero po tym terminie znany będzie próg z pierwszej rekrutacji.
12.07.2021
11.07.2021
Ela
Dzień dobry, jaki w tym roku jest próg punktowy na filologie ang 1 st?
Aleksandra UP
odpowiedź dla biologia z dnia 09.07.2021
Tak.
11.07.2021
11.07.2021
Aleksandra UP
odpowiedź dla filo z dnia 09.07.2021
Trudno odpowiedzieć na to pytanie. O tym jaka jest wysokość progu decydują wyniki kandydatów. Próg to ilość punktów osoby ostatniej z listy (tej, która miała najmniej punktów). Nie możemy tego przewidzieć.
Aleksandra UP
odpowiedź dla Zuziak z dnia 09.07.2021
W 2020 r. próg wynosił 161, w 2019 r. nie wiem. Mowa oczywiście o studiach stacjonarnych I stopnia.
11.07.2021
11.07.2021
Aleksandra UP
odpowiedź dla Many z dnia 09.07.2021
W ubiegłym roku próg był bardzo niski,30.
Aleksandra UP
odpowiedź dla T z dnia 09.07.2021
Na f. włoską 60, zaś na f. angielską 250. Mowa oczywiście o stopniu, studiach stacjonarnych. Pozostałe limity: https://www.up.krakow.pl/kandydat/studia-i-stopnia/limity-przyjec-na-pierwszy-rok-studiow
11.07.2021
11.07.2021
Aleksandra UP
odpowiedź dla M z dnia 09.07.2021
Na studia stacjonarne próg wynosił 198.
Aleksandra UP
odpowiedź dla Nina z dnia 10.07.2021
W ubiegłym roku próg wynosił 154,5.
11.07.2021
10.07.2021
Nina
Jaki był próg w ubiegłym roku na kierunku prawo stacjonarne?
Alicja
Dzień dobry, chciałam się dowiedzieć jaka jest minimalna liczba chętnych do utworzenia kierunku „bioinformatyka” i czy jest możliwe, że w tym roku się nie otworzy?
10.07.2021
09.07.2021
biologia
czy w tamtym roku zostal otwarty kierunek biologia stacjonarna (I stopnia)?
Zuziak
Jaki był próg w 2019 oraz 2020 na ekonomię społeczna?
09.07.2021
09.07.2021
filo
Dzień dobry, czy zwiększenie limitu miejsc na filologię hiszpańską i angielska oznacza, że progi będą niższe?
Many
Jaki był ubiegłoroczny próg na filozofię?
09.07.2021
09.07.2021
T
Ile osób przypada w tym roku na miejsce na kierunku filologia angielska oraz filologia włoska?
Bry
Jaki był ubiegłoroczny próg na prawo stacjonarne?
09.07.2021
09.07.2021
M
Dzień dobry, chciałabym dowiedzieć się jaki próg punktowy w tamtym roku był na filologie włoską:)
olalal
Gdzie znajdę terminarz rekrutacji 2021?
09.07.2021
09.07.2021
Aleksandra UP
odpowiedź dla Aga z dnia 08.07.2021
Na studia stacjonarne próg wynosił 84.
Aleksandra UP
odpowiedź dla Domi z dnia 08.07.2021
Ubiegłoroczny próg wynosił 35,25.
09.07.2021
09.07.2021
Aleksandra UP
odpowiedź dla xxxxxxxxxxx z dnia 08.07.2021
Ubiegłoroczne progi (na studia stacjonarne) wyglądały następująco: - psychologia - 302,5 - filologia hiszpańska - 234 - filologia angielska - 132
Aleksandra UP
odpowiedź dla B z dnia 08.07.2021
Ubiegłoroczny próg wynosił 159,5.
09.07.2021
08.07.2021
B
Dzień Dobry, czy można prosić o informację jaki był próg na pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną?
xxxxxxxxxxx
jakie są progi punktowe na psychologie oraz filologie hiszpańska i angielska (stacjonarne)
08.07.2021
08.07.2021
Domi
Dzień dobry jaki był próg na turystykę i rekreację w trybie niestacjonarnym?
Aga
Mam pytanie, ile wynosił w ubiegłym roku próg punktowy na kier. Etyka- mediacje i negocjacje 1 st ?
08.07.2021
08.07.2021
Karina
odpowiedź dla Zuza z dnia 06.07.2021
W ubiegłym roku próg punktowy na architekturę informacji wynosił 60
Karina
odpowiedź dla bioinformatyka z dnia 05.07.2021
W ubiegłym roku próg punktowy na bioinformatykę wynosił 34,2
08.07.2021
08.07.2021
Karina
odpowiedź dla Niko z dnia 05.07.2021
Inżynieria bezpieczeństwa jest kierunkiem ścisłym i najczęściej wybieranym przez osoby zainteresowane studiowaniem informatyki, bezpieczeństwa w sieci. Po tym kierunku uzyskujesz tytuł inżyniera. Warto próbować!
Karina
odpowiedź dla Bruno z dnia 07.07.2021
W ubiegłym roku wszyscy zainteresowani zostali przyjęci na kierunek sztuka i media
08.07.2021
08.07.2021
Aleksandra UP
odpowiedź dla Marco z dnia 07.07.2021
Na studia stacjonarne próg wynosił 135.
Aleksandra UP
odpowiedź dla BK z dnia 07.07.2021
Niestety nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie.
08.07.2021
08.07.2021
Aleksandra UP
odpowiedź dla Ala z dnia 06.07.2021
Kierunek ten cieszy się o wiele większym zainteresowaniem w systemie stacjonarnym. Na studia niestacjonarne próg był dość niski wynosił 39, większość kandydatów została przyjęta.
Aleksandra UP
odpowiedź dla Olaa z dnia 06.07.2021
100 % to świetny wynik, gratuluję. Kierunek ten nie należy do mocno obleganych. Próg punktowy w ubiegłym oku na studia niestacjonarne wynosił 38.
08.07.2021
08.07.2021
Aleksandra UP
odpowiedź dla E z dnia 06.07.2021
W ubiegłym roku na studia stacjonarne 63.
Aleksandra UP
odpowiedź dla Z z dnia 06.07.2021
W ubiegłym roku na studia stacjonarne próg wynosił 302,5.
08.07.2021
08.07.2021
Aleksandra UP
odpowiedź dla Zuza z dnia 06.07.2021
W ubiegłym roku na studia stacjonarne próg wynosił 60.
Aleksandra UP
odpowiedź dla bioinformatyka z dnia 05.07.2021
Próg punktowy w ubiegłym roku wynosił 34,2.
08.07.2021
08.07.2021
Aleksandra UP
odpowiedź dla Bruno z dnia 07.07.2021
Jest to kierunek gdzie na jedno miejsce przypada mniej niż 3 osoby.
Bruno
Jaki był limit i ile chętnych osób przypadało, w zeszłym roku, na jedno miejsce na kierunku szuka i media?
07.07.2021
07.07.2021
Karola
Czy do progu punktowego na kierunek logopedia oprócz punktów z wyników matur dolicza się punkty zależnie od opinii logopedycznej? Jeśli tak to ile maksymalnie punktów można dostać za opinię logopedyczną?
mesia
Czy jest duże oblężenie na kierunek stosunki międzynarodowe i jaki jest próg punktowy?
07.07.2021
07.07.2021
Julianna
Dzień dobry Jaki był w ubiegłym roku próg punktowy na filologię germańską?
Julia
Cześć, czy wiecie jaki był próg na kognitywistykę?
07.07.2021
07.07.2021
Marco
Dzień dobry. Bardzo proszę o informacje jaki bul ubiegłoroczny próg na bezpieczeństwo państwa?
BK
Dzień dobry, czy istnieją szanse na poszerzenie kierunku psychologii w najbliższych latach o specjalizacje zwaną psychologia społeczna? Pozdrawiam
07.07.2021
06.07.2021
adi
do kiedy trwa rekrutacja na studia 1 stopnia?
Ala
Dzień dobry, czy ciężko się dostać na niestacjonarne bezpieczeństwo zdrowotne? Jest to kierunek cieszący się zainteresowaniem czy większość chętnych dostało się na te studia ?
06.07.2021
06.07.2021
Mikołaj
Dzień dobry, mam pytanie jak wygląda sytuacja z progami bo z różnych źródeł słyszałem że na informatykę rok temu początkowo było 88 pkt, a tutaj przewija się próg 80 pkt. Taka sama sytuacja z architekturą informacji raz pisze że 79,5 a raz że 60. Czy to kwestia tury rekrutacyjnej?
Olaa
Czy mając 100% z matury podstawowej z matematyki mam szanse dostać się na matematykę I stopnia niestacjonarnie? Jaki w ubiegłym roku był na ten kierunek próg?
06.07.2021
06.07.2021
SW
Dzień dobry, proszę o informacje jaki był próg w ubiegłym roku na bezpieczeństwo miedzynarodowe i mediacje i negocjacje.
Konrad
Dzień dobry, chciałbym się dowiedzieć jaki był ubiegłoroczny próg na romanistykę (stacjonarnie).
06.07.2021
06.07.2021
AW
Dzień dobry, jakie są progi na niestacjonarne prawo ?
Basia
Dzień dobry, czy w przypadku wskazania pełnomocnika do wpisu na studia potrzebne jest potwierdzenie notarialne?
06.07.2021
06.07.2021
Wiktoroia
Witam, jakie były progi punktowe w zeszłym roku we wszystkich rekrutacjach na fiolologie ang, logopedie. pedagogike specjalna pedagogike przedszkolna i wczesnoszkolna?
Wiktoroia
Witam, jakie były progi punktowe w zeszłym roku we wszystkich rekrutacjach na fiolologie ang, logopedie. pedagogike specjalna pedagogike przedszkolna i wczesnoszkolna?
06.07.2021
06.07.2021
E
Dzień dobry, jaki był próg na zarządzanie informacją cyfrową w zeszłym roku. Dziękuję za odpowiedź.
Ania
Dzień dobry Jakie progi punktowe na pedagogike przedszkolna i wczesnoszkolna. Ile trzeba miec minimum punktów żeby sie dostać?
06.07.2021
06.07.2021
Paulina
dzień dobry, chcialam się spytać jaki był próg punktowy na pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną w tamtym roku i jaka była liczba chętnych?
K
bioinformatyka - przyjmowali wszystkich
06.07.2021
06.07.2021
Tomek
Dzień dobry, jakie są opinię na temat studiowania prawa na UP? Czy wiadomo jak jest ze zdawalnością później na aplikacje?
Z
Jaki próg na psychologię?
06.07.2021
06.07.2021
Zuza
Jakie są progi na architekturę informacji?
Gabrysia
Dzień dobry. Jakie były progi punktowe na ekonomię społeczną i administrację?
05.07.2021
05.07.2021
Ania
Jak obliczyć progi punktowe?
bioinformatyka
Dzień dobry, jaki próg punktowy na bioinformatykę?
05.07.2021
05.07.2021
Niko
Łatwo się dostać na inżynierie bezpieczeństwa i jaki próg?
Aleksandra UP
odpowiedź dla Ania z dnia 03.07.2021
Ubiegłoroczny próg wynosił 142.
05.07.2021
05.07.2021
Aleksandra UP
odpowiedź dla MONI z dnia 03.07.2021
Ubiegłoroczny próg na studia stacjonarne wynosił 98.
Aleksandra UP
odpowiedź dla pATI z dnia 03.07.2021
Ubiegłoroczny próg wynosił 44.
05.07.2021
05.07.2021
Aleksandra UP
odpowiedź dla Asia z dnia 04.07.2021
Ubiegłoroczny próg wynosił 93.
Aleksandra UP
odpowiedź dla Wojtek z dnia 04.07.2021
Na studia stacjonarne próg wynosił 37.
05.07.2021
05.07.2021
Aleksandra UP
odpowiedź dla Adam z dnia 05.07.2021
Ubiegłoroczne progi na studia stacjonarne: - psychologia - 302,5 - logopedia - 102 - pedagogika specjalna - 67
Aleksandra UP
odpowiedź dla Sylwia z dnia 30.06.2021
Ubiegłoroczny próg na studia dzienne wynosił 98.
05.07.2021
05.07.2021
Aleksandra UP
odpowiedź dla julka z dnia 05.07.2021
Ubiegłoroczny próg na studia stacjonarne wynosił 144.
Aleksandra UP
odpowiedź dla Tatiana z dnia 30.06.2021
Ubiegłoroczny próg wynosił 80. W ubiegłym roku było 4,46 os./miejsce na studia stacjonarne, na niestacjonarne było się łatwiej dostać.
05.07.2021
05.07.2021
Aleksandra UP
odpowiedź dla Ola z dnia 01.07.2021
Kierunek należy do grupy kierunków na które w ubiegłym roku było mniej niż 3 os. na miejsce.
Aleksandra UP
odpowiedź dla Gabriela z dnia 01.07.2021
Limit miejscy wynosi 40. Link do pozostałych limitów: https://www.up.krakow.pl/kandydat/studia-i-stopnia/limity-przyjec-na-pierwszy-rok-studiow
05.07.2021
05.07.2021
oliv
Jaki próg punktowy na pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną (stacjonarnie)?
Kami
Jakie są progi na filologię angielską?
05.07.2021
05.07.2021
Kacper
Jak wygląda sytuacja z prawem na tej uczelnii. Podzieli się ktoś swoją opinią:)
Kinga
Dzień dobry, jakie były progi na kierunki: praca socjalna ( stacjonarnie), administracja ( stacjonarnie)? Z góry dziękuję za odpowiedź :)
05.07.2021
05.07.2021
Malwina
Ile osób zostało przyjętych w zeszłym roku na pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną niestacjonarną?
Kasiaa
Czy pedagogika specjalna oraz pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna w trybie zaocznym została uruchomiona w zeszłym roku?
05.07.2021
05.07.2021
Wiki
Witam :) Jaki próg punktowy w zeszłym roku był na prawie?
julka
Witam! Jaki próg na stosunki międzynarodowe?
05.07.2021
05.07.2021
Karina
odpowiedź dla Olga z dnia 30.06.2021
Nie ma limitu przyjęć dla cudzoziemców. Wszyscy obcokrajowcy mają tkaei sama prawa udziału w rekrutacji jak Polacy. Proszę dołączyć do systemu świadectwo maturalne polskie
Karina
odpowiedź dla Gabriela z dnia 01.07.2021
Aktualnie nie mamy jeszcze informacji o ilości osób chętnych na kierunek komunikacja wizualna. Takie dane uzyskamy po zakończeniu rekrutacji. w ubiegłym roku wszyscy zainteresowani dostali się na wybrany kierunek
05.07.2021
05.07.2021
Karina
odpowiedź dla Ola z dnia 01.07.2021
nie mamy jeszcze pełnych danych o ilości osób na poszczególne kierunki. Takie informacje uzyskamy dopiero po zakończeniu procesu rekrutacji Zachęcamy, aby składać dokumenty
Karina
odpowiedź dla Tatiana z dnia 30.06.2021
Dzień dobry próg punktowy na administracje (studia niestacjonarne) wynosił 80. Co roku progi kształtują się inaczej, więc prosze nie brać tego progu jako ostatecznego wyznacznika i składać dokumenty
05.07.2021
05.07.2021
Karina
odpowiedź dla Sylwia z dnia 30.06.2021
Próg punktowy na kierunek zarządzanie w służbach społecznych wynosił 64, natomiast na zarządzanie oświatą 98
Adam
Jaki był próg na kierunkach psychologia, logopedia, pedagogika specjalna?
05.07.2021
04.07.2021
Wojtek
Jaki był próg na archiwistykę, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo w zeszłym roku?
Asia
Jaki był próg na kulturoznawstwo niestacjonarnie?
04.07.2021
03.07.2021
pATI
HEJ JAKI PRÓG NA MATEMATYKE?
Dominika
Jaki był próg punktowy na turystykę i rekreację w trybie niestacjonarnym?
03.07.2021
03.07.2021
MONI
witam, jaki był zeszłoroczny próg za kierunek zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi?
Ania
Witam, jaki był próg na administracje stacjonarnie ?
03.07.2021
02.07.2021
Dominika
Witam, jakie były progi w zeszłym roku na prawo? Ile było kandydatów na jedno miejsce?
Michał
Witam, czy na filologię angielską brany jest wynik tylko z języka angielskiego, czy również z polskiego?
01.07.2021
01.07.2021
Gabriela
Ile jest kandydatów na jedno miejsce na kierunku komunikacja wizualna?
Aleksandra UP
odpowiedź dla Sara z dnia 30.06.2021
39 punktów.
01.07.2021
01.07.2021
Aleksandra Walczyk
odpowiedź dla aga z dnia 29.06.2021
Jeśli mowa o studiach stacjonarnych:154,5.
Aleksandra Walczyk
odpowiedź dla Magda z dnia 29.06.2021
Kierunek należy do grupy kierunków w której na jedno miejsce przypada mniej niż 3 os. Ubiegłoroczny próg wynosił: 79,5
01.07.2021
01.07.2021
Aleksandra UP
odpowiedź dla Kate z dnia 28.06.2021
Wyniki egzaminu maturalnego z części pisemnej komisje rekrutacyjne będą przeliczać wg zasady: poziom podstawowy 1% pkt = 1 pkt poziom rozszerzony 1% pkt = 1,5 pkt
Aleksandra UP
odpowiedź dla Adaa z dnia 27.06.2021
Jeśli mowa o studiach stacjonarnych progi wyglądały następująco: filologia włoska - 198 kulturoznawstwo i wiedza o mediach - 199,5
01.07.2021
01.07.2021
Aleksandra UP
odpowiedź dla Gosia z dnia 27.06.2021
Tutaj znajdzie Pani więcej o kierunku:https://ib.up.krakow.pl/psychologia-i-biologia-zwierzat-2/ W tym plany i programy studiów.
Aleksandra UP
odpowiedź dla Ola z dnia 27.06.2021
witam serdecznie, ubiegłoroczny progi wyglądały następująco: pedagogika specjalna - studia stacjonarne: 67, niestacjonarne: zostali przyjęci wszyscy pedagogika - studia stacjonarne: 66, niestacjonarne: 59
01.07.2021
01.07.2021
Ola
Ile osób na jedno miejsce jest w tym roku na kierunek digital design?
Olga
Czy jest limit przyjęć dla cudzoziemców i czy mogę przy rejestracji dołączyć maturę polską i świadectwo ukończenia szkoły średniej na Ukrainie?
30.06.2021
30.06.2021
Tatiana
Dzień dobry, jaki jest próg punktowy na administracje(niestacjonarne)? I czy ciężko się dostać na ten kierunek? Z góry dziękuje za odpowiedz:)
Sylwia
Jaki był próg na zarządzanie w służbach społecznych i zarządzanie oświatą?
30.06.2021
30.06.2021
Sara
Jaki był próg punktowy na bezpieczeństwo zdrowotne w trybie niestacjonarnym?
Aga
wiadomo jaki jest tegoroczny próg na filologie angielską na UP
29.06.2021
29.06.2021
aga
jaki był próg punktowy na Prawo?
Aleksandra UP
odpowiedź dla Ola z dnia 27.06.2021
Progi ubiegłoroczne: pedagogika - stacjonarne: 66, niestacjonarne: 59 pedagogika specjalna - stacjonarne: 67
29.06.2021
29.06.2021
Magda
Jaki był próg punktowy na kierunek bezpieczeństwo zdrowotne i czy jest on mocno oblegany ?
Kate
Jestem w trakcie uzupełniania danych do rekrutacji i mam napisane, że z języka angielskiego mam wybrać korzystniejszy dla siebie wynik. Moje wyniki to 98% poz. podstawowy i 52% poz. rozszerzony. Który jest korzystniejszy, bo nie wiem jakie są przeliczniki?
28.06.2021
28.06.2021
Aleksandra UP
odpowiedź dla Krzysiek z dnia 24.06.2021
W ubiegłym roku próg wynosił 135.
Aleksandra UP
odpowiedź dla Magda z dnia 24.06.2021
Biologia jest wymagana. kryteria: Wyniki egzaminu maturalnego z biologii, języka polskiego z języka obcego nowożytnego oraz jednego z przedmiotów: chemia, fizyka z astronomią, geografia, historia, matematyka, informatyka (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna).
28.06.2021
28.06.2021
Aleksandra UP
odpowiedź dla Julia z dnia 24.06.2021
Ubiegłoroczny próg wynosił 44.
Adaa
Ile osób przypadało na jedno miejsce oraz jaki był próg punktowy w tamtym roku na filologię włoską oraz kulturoznawstwo i wiedza o mediach?
27.06.2021
27.06.2021
Gosia
Czy jest dostępny sylabus dla kierunku psychologia i biologia zwierząt?
Ola
Dzień dobry, ile wynosił próg punktowy na pedagogikę i pedagogikę specjalna stacjonarnie oraz zaocznie?
27.06.2021
24.06.2021
Magda
Czy istnieje szansa ostania się na psychologię i biologie zwierząt bez napisanej matury z biologii?
Julia
Jaki był próg punktowy na matematykę?
24.06.2021
24.06.2021
Aleksandra UP
odpowiedź dla Ania z dnia 23.06.2021
Kierunek ten nie należy do mocno obleganych. W ubiegłym roku na jedno miejsce było poniżej 3 osób.
Aleksandra UP
odpowiedź dla Jadzia z dnia 22.06.2021
Próg na filologię romańską (stacjonarnie) - 97,5
24.06.2021
24.06.2021
Aleksandra UP
odpowiedź dla Sergie z dnia 21.06.2021
Jeśli mowa o studiach stacjonarnych, to w ubiegłym roku progi wyglądały następująco: kognitywistyka - 105 fizyka - 52,67
Krzysiek
Jaki był próg punktowy na bezpieczeństwo państwa w ubiegłbym roku?
24.06.2021
23.06.2021
Micia
Jaki był próg punktowy na biologie?
Ania
Ile osób na jedno miejsce było w tamtym roku na kierunku bioinformatyka?
23.06.2021
22.06.2021
Jadzia
Dzień dobry, jaki był zeszłoroczny próg na filologię romańską?
Sergie
Wie ktoś jakie były progi na filozofię, kognitywistykę? Pozdrawiam pięknie
21.06.2021
21.06.2021
Aleksandra UP
odpowiedź dla Pedagogika z dnia 18.06.2021
Kryteria przyjęć na studia kandydatów z "nową maturą" Wyniki egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna) oraz języka obcego nowożytnego (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna). Specjalność: - nauczycielska Kryteria przyjęć na studia kandydatów ze "starą maturą" Konkurs świadectw: średnia wszystkich ocen z języka polskiego oraz języka obcego nowożytnego zapisanych na świadectwie dojrzałości. Specjalność: - nauczycielska
Aleksandra UP
odpowiedź dla Kamilax3 z dnia 16.06.2021
Ubiegłoroczny próg wynosił 302,5.
21.06.2021
21.06.2021
Aleksandra UP
odpowiedź dla Ola z dnia 17.06.2021
Próg na studia w trybie niestacjonarnym wynosił 87.
Aleksandra UP
odpowiedź dla Ola z dnia 17.06.2021
Ubiegłoroczny próg wynosił 159,5.
21.06.2021
21.06.2021
Aleksandra UP
odpowiedź dla Zzz z dnia 18.06.2021
Ubiegłoroczny próg wynosił 102. wymogi: Wynik z egzaminu dojrzałości z języka polskiego (część pisemna). Zaświadczenie od logopedy potwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu logopedy. Podczas badania logopedycznego powinny zostać sprawdzone: - poprawność artykulacyjna, -sprawność narządów artykulacyjnych, - warunki głosowe, - mimika. (Skan zaświadczenia kandydat zobowiązany jest zamieścić w systemie rekrutacyjnym na etapie rejestracji. Niezamieszczenie skanu zaświadczenia dyskwalifikuje kandydata z postępowania rekrutacyjnego)
Aleksandra UP
odpowiedź dla Natalia z dnia 18.06.2021
Próg punktowy wynosił 39.
21.06.2021
21.06.2021
Aleksandra UP
odpowiedź dla Nat z dnia 19.06.2021
Uczelnia nie publikuje progów. Ale chętnie udzielę odpowiedzi, tylko muszę widzieć o jakich kierunkach mowa?
Nat
Czy można znaleźć gdzieś progi na wszystkie kierunki UP lub progi z tamtego roku?
19.06.2021
18.06.2021
Pedagogika
Czy egzamin wstępny na pedagogikę wczesnoszkolna odbędzie się w tym roku i czy odbywa się przed czy po przedstawieniu listy osób zakwalifikowanych ?
Natalia
Witam, ile wynosił próg punktowy na architekturę informacji niestacjonarne?
18.06.2021
18.06.2021
Aleksandra UP
odpowiedź dla Anna z dnia 14.06.2021
Przyjęcia odbywają się według wyników. Jednak w poprzednim roku wszyscy zainteresowani studiami niestacjonarnymi z filologii germańskiej dostali się na studia.
Zzz
Witam, ile wynosił próg na kierunek Logopedia? I czy wystarczy zdać tylko język polski na maturze?
18.06.2021
17.06.2021
Ola
Dzień dobry. Chciałabym się dowiedzieć, jaki był zeszłoroczny próg na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w trybie stacjonarnym?
Ewelina
Czy w zeszłym roku było dużo osób na kierunek pedagogika specjalna studia niestacjonarna?
17.06.2021
16.06.2021
Kamilax3
Jaki był próg punktowy w tamtym roku na psychologię?
Aleksandra UP
odpowiedź dla Ola z dnia 14.06.2021
Trudno powiedzieć z jakich powodów próg był tak niski. Wpływ na wysokość progu mają wyniki matur osób ubiegających się o przyjęcie. Język o który Pani pyta jak najbardziej może być prowadzony od podstaw.
16.06.2021
16.06.2021
Aleksandra -UP
odpowiedź dla Wiki z dnia 14.06.2021
Wpisu należy dokonać osobiście lub pełnomocnik wskazany przez kandydata, pośrednictwo poczty tylko po uzgodnieniu z komisją rekrutacyjną. wszelkie podpowiedzi znajdują się w linku poniżej 🙂 Najczęściej zadawane pytania - Uniwersytet Pedagogiczny (up.krakow.pl)
Weronika
Dzień Dobry, chciałam zapytać czy ktoś studiował bezpieczeństwo państwa zaocznie? Czy zjazdy są w każdy weekend? i czy dobrze się go studiuje zaocznie?
15.06.2021
14.06.2021
Klau
Czy ciężko się dostać na filologię germańską niestacjonarne? Jak bardzo kierunek jest oblegany? Czy w zeszłym roku był minimalny próg?
Anna
Witam, czy na filologie germańska niestacjonarne osoby przyjmowane są według kolejności zgłoszeń?
14.06.2021
14.06.2021
Wiki
Za pare dni wyjeżdżam zagranicę do pracy, czy jest taka możliwość wysłania dokumentów do wpisu pocztą lub kurierem, jeśli tak to coś trzeba wypełnić, jakieś oświadczenie?
Ola
Z czego wynika tak niski próg na filologię rosyjską? Czy drugi język (oprócz angielskiego) będzie od postaw czy od poziomu b1 (interesuje mnie niemiecki).
14.06.2021
12.06.2021
Ola
Czy na filologii angielskiej brany jest tylko wynik z matury rozszerzonej czy zarówno z podstawy jak i rozszerzenia z j.angielskiego?
Aleksandra UP
odpowiedź dla Angela z dnia 09.06.2021
Minimalne progi w ubiegłym roku wynosiły: - filologia włoska 198 - filologia hiszpańska 234 Trudno przewidzieć jakie progi będą w tym roku i ile osób dostanie się z listy rezerwowej.
11.06.2021
10.06.2021
Aleksandra UP
odpowiedź dla Ara z dnia 07.06.2021
Tak. Jeśli mowa o studiach stacjonarnych I stopnia, to limit ubiegłoroczny wynosił 160, zaś w tym roku 250
Aleksandra UP
odpowiedź dla Soler z dnia 04.06.2021
Ubiegłoroczny próg punktowy wynosił 234. Średnio na jedno miejsce przypadało 10,23.
10.06.2021
10.06.2021
Aleksandra UP
odpowiedź dla Wika z dnia 04.06.2021
Ubiegłoroczny próg wynosił 44. Punktów się nie dodaję, pod uwagę brany jest korzystniejszym wynik.
Adam
Dzień dobry, jaki próg na informatykę?
10.06.2021
09.06.2021
Angela
Czy wynik 160pkt wystarczy aby dostać się na filologie włoska bądź hiszpańską z listy rezerwowej? Jaki był minimalny próg punktowy z zeszłego roku (z listy rezerwowej) aby dostać się na te kierunki?
Aleksandra UP
odpowiedź dla Włoska z dnia 25.05.2021
Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna) oraz z języka obcego (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego lub włoskiego) (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna). Specjalności: – język włoski stosowany (nienauczycielska)
07.06.2021
07.06.2021
Aleksandra UP
odpowiedź dla Filolog z dnia 25.05.2021
Progi ubiegłoroczne: filologia germańska - 92, filologia włoska -198. Zasady przeliczenia jak najbardziej prawidłowe.
Aleksandra UP
odpowiedź dla Laura z dnia 02.06.2021
Czekamy na wytyczne. Prosimy o cierpliwość.
07.06.2021
07.06.2021
Aleksandra UP
odpowiedź dla rejestracja z dnia 01.06.2021
Można zrobić to po wynikach matur.
Aleksandra UP
odpowiedź dla Eliza z dnia 03.06.2021
Progi były następujące: Polityka społeczna - 50, Praca socjalna - 32.
07.06.2021
07.06.2021
Aleksandra UP
odpowiedź dla Patryk z dnia 03.06.2021
Ubiegłoroczny próg wynosił 52,67.
Aleksandra UP
odpowiedź dla Próg z dnia 24.05.2021
tak.
07.06.2021
07.06.2021
Aleksandra UP
odpowiedź dla Ola z dnia 26.05.2021
Ubiegłoroczny próg wynosił 41,75.
Aleksandra UP
odpowiedź dla Natalia z dnia 31.05.2021
Kierunki te nie były tak mocno oblegane jak np. psychologia, ale cieszyły się zainteresowaniem.
07.06.2021
07.06.2021
Ara
Czy w tym roku został zwiększony limit miejsc na filologię angielską?
Kasia
Jaki był próg punktowy w tamtym roku na pedagogike?
05.06.2021
04.06.2021
Soler
Dzień dobry, jaki był próg punktowy i ilość chętnych na filologię hiszpańską?
Wika
Jaki był próg punktowy w tamtym roku na UP KRAKÓW matematyka ? Jak ktoś pisał na poziomie pods. I rozsz. To czy te punkty się zsjmuja?
04.06.2021
03.06.2021
Patryk
Dzień dobry, jaki był próg na fizykę w ubiegłym roku?
Eliza
Witam, ilu było w ubiegłym roku chętnych na jedno miesjce na kierunku polityka społeczne oraz praca socjalna? I do kiedy należy dokonać opłaty rekrutacyjnej?
03.06.2021
02.06.2021
Laura
Jakie przedmioty będą wymagane podczas rekrutacji na psychologię zwierząt?
rejestracja
Dzień dobry, czy rejestrując się na uczelnię 1 czerwca trzeba już uzupełniać dane osobowe i wybierać kierunek studiów ( krok 1 i 2) czy to się robi dopiero gdy będą wyniki matur?
01.06.2021
31.05.2021
Natalia
Witam ,czy w poprzednim roku dużo było chętnych na zarządzanie w służbach społecznych i ekonomię społeczną ?
nn
Hej, czy jest ktoś, kto studiuję germanistykę zaocznie na up? potrzebuję opinii na temat. Czy jest ciężko? od jakiego poziomu zaczyna się na pierwszym roku?
28.05.2021
26.05.2021
Wiktoria
Jaki był próg na administracje i logopedię? Stacjonarnie
Ola
Dzień dobry, Jaki był zeszłoroczny próg na geografię I stopnia?
26.05.2021
25.05.2021
Filolog
Szanowna Pani Aleksandro. Uprzejmie proszę o ujawnienie progów z filologii germańskiej oraz włoskiej w zeszłorocznym naborze na studia stacjonarne 1 stopnia. Proszę również o potwierdzenie czy punkty są przeliczane wg. następującego współczynnika - poz. podstawowy x1, poz. rozszerzony x1.5. Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam.
Włoska
A jakie przedmioty są brane pod uwagę przy rekrutacji na filologię włoską?
25.05.2021
25.05.2021
biologia
Jaki byl ubiegloroczny prog na biologie stacjonarna?
Próg
Mam pytanie czy próg punktowy to są punkty ostatniej osoby, która dostała się na dany kierunek?
24.05.2021
24.05.2021
Aleksandra UP
odpowiedź dla Włoska z dnia 22.05.2021
Zasady przeliczania wyników egzaminu maturalnego „nowa matura” Wyniki egzaminu maturalnego z części pisemnej komisje rekrutacyjne będą przeliczać wg zasady: poziom podstawowy 1% pkt = 1 pkt poziom rozszerzony 1% pkt = 1,5 pkt Gdy kandydat zdawał maturę na obu poziomach, komisja w rankingu uwzględni wynik korzystniejszy dla kandydata.
Aleksandra UP
odpowiedź dla Pedagogika z dnia 23.05.2021
Ubiegłoroczny próg wynosił 159,5. W ubiegłym roku na jedno miejsce było ponad 3 osoby.
24.05.2021
24.05.2021
Aleksandra UP
odpowiedź dla Ola z dnia 23.05.2021
Niestety nie znam odpowiedzi na to pytanie. Sugeruję zadać je na FB na grupie Rekrutacja lub Studencka. Wypowiedzą się studenci.
Aleksandra UP
odpowiedź dla Martyna z dnia 21.05.2021
Informacja ze strony odnośnie przeliczania progów: Zasady przeliczania wyników egzaminu maturalnego „nowa matura” Wyniki egzaminu maturalnego z części pisemnej komisje rekrutacyjne będą przeliczać wg zasady: poziom podstawowy 1% pkt = 1 pkt poziom rozszerzony 1% pkt = 1,5 pkt Gdy kandydat zdawał maturę na obu poziomach, komisja w rankingu uwzględni wynik korzystniejszy dla kandydata. więcej: https://www.up.krakow.pl/kandydat/studia-i-stopnia/zasady-przeliczania-wynikow-egzaminu-maturalnego
24.05.2021
23.05.2021
Ola
Czy na matematyce są przedmioty fizycznopodobne?
Pedagogika
Jaki jest próg na pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną niestacjonarne ? I czy ciężko się dostać ?
23.05.2021
22.05.2021
Włoska
Jaki jest przelicznik punktów dla filologii włoskiej?
Martyna
Nie znam przelicznika na filologie rosyjską, ponieważ na stronie uniwersytetu nie jest to napisane, dlatego zapytałam wprost czy z 98% ang podst i 50% ang roz dostałabym się na tę filologię przy progu 36?
21.05.2021
21.05.2021
Aleksandra UP
odpowiedź dla Katarzyna K. z dnia 19.05.2021
Próg wynosił 37. Większość chętnych została przyjęta.
Aleksandra - UP
odpowiedź dla Andzia z dnia 19.05.2021
Próg wynosił 87.
21.05.2021
21.05.2021
Aleksandra UP
odpowiedź dla Asia z dnia 20.05.2021
Ubiegłoroczny próg wynosił 105
Asia
Dzień dobry, jaki próg był w zeszłym roku na kognitywistykę?
20.05.2021
20.05.2021
Karina
odpowiedź dla Katarzyna K. z dnia 19.05.2021
Dzień dobry, w ubiegłym roku próg punktowy na kierunek archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo wynosił 37
Karina
odpowiedź dla Andzia z dnia 19.05.2021
Dzień dobry, w ubiegłym roku próg punktowy na kierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, na studia niestacjonarne, wynosił 87
20.05.2021
20.05.2021
Karina
odpowiedź dla Martyna z dnia 19.05.2021
Dzień dobry, wszystkie progi punktowe jaki pojawiają się na poszczególnych kierunkach, zależą głownie od zainteresowania danymi studiami przed kandydatów. W ubiegłym roku próg punktowy na filologię rosyjską wynosił 36. Zawsze warto próbować
Karina
odpowiedź dla Natalia z dnia 19.05.2021
Dzień dobry, w ubiegłym roku na kierunku zarządzanie w służbach społecznych, próg punktowy wynosił 64
20.05.2021
20.05.2021
Aleksandra - Uniwersytet Pedagogiczny
odpowiedź dla Daniel z dnia 17.05.2021
Wszystko zależy od ogólnego poziomu całego roku. Na tej podstawie przebiega podział na grupy.
Aleksandra - Uniwersytet Pedagogiczny
odpowiedź dla Julia z dnia 19.05.2021
Próg wynosił 132.
20.05.2021
20.05.2021
Aleksandra - Uniwersytet Pedagogiczny
odpowiedź dla Nina z dnia 19.05.2021
W ubiegłym roku próg punktowy wynosił 154,5.
Natalia
Dzień dobry, jaki był próg w poprzednim roku na zarządzaniu w służbach społecznych ?
19.05.2021
19.05.2021
Karina
odpowiedź dla Daniel z dnia 17.05.2021
Dzień dobry, uprzejmie informuję, że przewidywane jest utworzenie grupy dla osób kontynuujących naukę języka francuskiego. Utworzenie w/w grupy zależy od liczby kandydatów deklarujących znajomość języka. Natomiast poziom od jakiego grupa zacznie naukę, ustalany jest na podstawie testu poziomującego przeprowadzanego po przyjęciu na studia.
Martyna
Czy mając 98% z ang podst i 50% z ang roz przy zeszłorocznym progu dostałabym się na filologię rosyjską?
19.05.2021
19.05.2021
Andzia
Dzień dobry, jaki jest próg punktowy na pedagogikę wczesnoszkolną. Studia niestacjonarne.
Karina
odpowiedź dla Nina z dnia 19.05.2021
W ubiegłym roku próg punktowy na prawo wynosił 154,5 pkt. Jest to kierunek jednolity magisterski
19.05.2021
19.05.2021
Karina
odpowiedź dla Julia z dnia 19.05.2021
Dzień dobry, w ubiegłym roku próg punktowy na filologię angielska wynosił 132
Katarzyna K.
Dzień dobry, jaki był próg punktowy i ilość chętnych na archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo?
19.05.2021
19.05.2021
Julia
Dzień dobry, Jaki był próg punktowy na kierunek filologia angielska w ubiegłym roku?
Nina
jaki był próg na prawo?
19.05.2021
18.05.2021
Aleksandra - Uniwersytet Pedagogiczny
odpowiedź dla Kari z dnia 14.05.2021
kryteria: język hiszpański lub inny język obcy nowożytny: angielski, niemiecki, francuski, włoski lub rosyjski oraz język polski (P lub R) - oznacza to, że pod uwagę brany jest wynik z j. polskiego i jednego z wymienionych j. obcych. Oczywiście oba wyniki mogą być rozszerzone.
Aleksandra - Uniwersytet Pedagogiczny
odpowiedź dla Arkadiusz z dnia 14.05.2021
W ubiegłym roku progi przedstawiały się następująco: - zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe: 63 - stosunki międzynarodowe: 144 - ekonomia społeczna: 161
18.05.2021
18.05.2021
Aleksandra - Uniwersytet Pedagogiczny
odpowiedź dla Karina z dnia 15.05.2021
Myślę, że tak. Ale nie studiowałam tego kierunku. Sugeruję napisać na Facebooku UP, może tam odezwie się ktoś ze studentów.
Aleksandra - Uniwersytet Pedagogiczny
odpowiedź dla Agnieszka z dnia 15.05.2021
W ubiegłym roku sytuacja wyglądała następująco: Administracja - liczba kandydatów: 442, średnio na jedno miejsce: 4,46
18.05.2021
18.05.2021
Aleksandra - Uniwersytet Pedagogiczny
odpowiedź dla Kajetan z dnia 16.05.2021
W ubiegłym roku próg wynosił 40.
Aleksandra - Uniwersytet Pedagogiczny
odpowiedź dla Arek z dnia 14.05.2021
Nie posiadam takiej liczby. Niemniej jednak kierunek ten nie należy do zbyt obleganych.
18.05.2021
18.05.2021
Aleksandra - Uniwersytet Pedagogiczny
odpowiedź dla Piotrek z dnia 14.05.2021
Witam. Jeśli brane są pod uwagę dwa, trzy przedmioty to wyniki się dodaje. Może być też opcja: matematyka lub fizyka, czyli wybiera się lepszy wynik. Ubiegłoroczne progi: administracja 142 stosunki międzynarodowe 144
Daniel
Dzień dobry, czy na filologii romańskiej jest przewidziana grupa dla osób kontynuujących naukę i czy wiadomo od jakiego poziomu ona się zaczyna?
17.05.2021
16.05.2021
Kajetan
Witam jaki próg punktowy był na stacjonarnej historii w ubiegłych latach?
German
Czy na filologii germańskiej uczy się też dodatkowo angielskiego ?
16.05.2021
15.05.2021
Agnieszka
Witam mam pytanie o limity osób przyjętych na kierunek administracja stacjonarne, jaki był w ubiegłym roku i czy względem lat poprzednich zwiększył się czy cały czas jest taki sam?
Karina
Czy będąc bardzo dobrym z matematyki podstawowej, ale nie mając w szkole rozszerzenia, jest szansa że poradzę sobie na matematyce? Był ktoś w takiej sytuacji lub zna kogoś takiego?
15.05.2021
14.05.2021
Arkadiusz
Jaki był próg punktowy na zarządznie informacją i publikowanie cyfrowe, jaki na stosunki międzynarodowe, jaki na ekonomię społeczną?
Kari
Czy na filologii hiszpańskiej przy rekrutacji liczy się obowiązkowo język polski + język obcy? Czy jest możliwość dostania się na ten kierunek na podstawie wyników z matury rozszerzonej z dwóch języków obcych?
14.05.2021
14.05.2021
Kari
Jaki był próg procentowy na filologię hiszpańską w ubiegłym roku?
Piotrek
Hej, mam pytanie odnośnie progów punktoych jakie miały w ubiegłych latach takie kierunki jak stosunki międzynarodowe oraz administracja. Oraz jeżeli na dany kierunek sa punktopwane dwa różne przedmioty maturane to po porstu pnkty jakie wyjdą z jednego przedmiotu i drugiego dodaje się do sibie, dobrze rozumiem?
14.05.2021
14.05.2021
Arek
Ilu było chętnych na stacjonarne studia historii I stopnia w roku 2020?
Aleksandra - Uniwersytet Pedagogiczny
odpowiedź dla Alicja z dnia 11.05.2021
W ubiegłym roku próg punktowy był bardzo niski, wynosił 34,2. wymogi: Średnia wyników egzaminu maturalnego ze wszystkich zdawanych przedmiotów (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna); kandydatom zdającym maturę z informatyki, biologii, fizyki lub matematyki na poziomie rozszerzonym wynik zostanie przemnożony przez współczynnik 2, a zdającym maturę z innych przedmiotów na poziomie rozszerzonym - przez współczynnik 1,5.
13.05.2021
13.05.2021
Aleksandra - Uniwersytet Pedagogiczny
odpowiedź dla Andrzej z dnia 11.05.2021
W ubiegłym roku próg punktowy wynosił 44.
Ola
Jakie przedmioty potrzebne są na filologie angielska ? Czy w tamtym roku tak samo przeliczano punkty?
13.05.2021
12.05.2021
Kognitywistyka
Jakie były progi z ostatnich 2 lat na kognitywistykę?
Alicja
Próg punktowy na bioinformatyke? I jakie przedmioty sa brane pod uwagę
11.05.2021
11.05.2021
Katarzyna
Czy wie ktoś jaki był próg w ubiegłym roku na logopedię?
Andrzej
Ile wynosił próg na matematykę w roku 2020/2021?
11.05.2021
11.05.2021
Aleksandra - Uniwersytet Pedagogiczny
odpowiedź dla Kasia z dnia 08.05.2021
Ubiegłoroczny próg wynosił 198. w rekrutacji pod uwagę brane są: język polski oraz język obcy: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski lub włoski (P lub R) Wyniki egzaminu maturalnego z części pisemnej komisje rekrutacyjne będą przeliczać wg zasady: poziom podstawowy 1% pkt = 1 pkt poziom rozszerzony 1% pkt = 1,5 pkt
Aleksandra - Uniwersytet Pedagogiczny
odpowiedź dla Studia z dnia 09.05.2021
Matematyka to studia licencjackie, zaś informatyka inżynierskie.
11.05.2021
11.05.2021
Aleksandra - Uniwersytet Pedagogiczny
odpowiedź dla Studia z dnia 09.05.2021
Matematyka to studia licencjackie, zaś informatyka inżynierskie.
Aleksandra - Uniwersytet Pedagogiczny
odpowiedź dla Patrycja z dnia 07.05.2021
Niestety progu nie można przewidzieć. Jego wysokość zależy od wyników matur, ilości kandydatów itp. Ubiegłoroczny wynosił 302,5.
11.05.2021
11.05.2021
Aleksandra - Uniwersytet Pedagogiczny
odpowiedź dla Ada z dnia 07.05.2021
Ubiegłoroczny próg wynosił 199,5.
Aleksandra - Uniwersytet Pedagogiczny
odpowiedź dla LaLa z dnia 09.05.2021
Ubiegłoroczny próg wynosił 63. Poniżej trzech na jedno miejsce.
11.05.2021
11.05.2021
Aleksandra - Uniwersytet Pedagogiczny
odpowiedź dla Lena z dnia 09.05.2021
Jest to kierunek cieszący się dużym zainteresowaniem, choć nie, aż tak wielkim jak pedagogika oraz pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna.
Aleksandra - Uniwersytet Pedagogiczny
odpowiedź dla Martynaax_xx z dnia 09.05.2021
W ubiegłym roku próg punktowy wynosił 84.
11.05.2021
11.05.2021
Aleksandra - Uniwersytet Pedagogiczny
odpowiedź dla Asia z dnia 07.05.2021
Ubiegłoroczny próg wynosił 87.
Aleksandra - Uniwersytet Pedagogiczny
odpowiedź dla Julia z dnia 07.05.2021
Ubiegłoroczny próg wynosił 132.
11.05.2021
10.05.2021
Weronika
Witam, jaki próg na pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną na jednolite studia magisterkie stacjonarne?
Martynaax_xx
Czy jest duże zainteresowanie socjologią? I jakie są progi punktowe ?
09.05.2021
09.05.2021
Studia
Matematyka i informatyka - czy to są studia licencjackie czy inżynierskie?
Lena
Czy jest duże zainteresowanie kierunkiem pedagogika spejalna?
09.05.2021
09.05.2021
LaLa
Ile wynosił próg na zarzadzanie informacją i publikowanie cyfrowe? Czy na ten kierunek było dużo kandydatów?
Kasia
Poniżej w komentarzach znalazłam dwie różne informacje o zeszłorocznych progach na filologię włoską - 80 i 198, który jest poprawny? I jakie przedmioty i przeliczniki są brane pod uwagę na tym kierunku?
08.05.2021
07.05.2021
Patrycja
Jaki przewidziany jest próg dla psychologii?
Ada
Jaki był próg w tamtym roku na kulturoznawstwo i wiedza o mediach?
07.05.2021
07.05.2021
Asia
Dzień dobry, jaki był próg w zeszłym roku na pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną studia niestacjonarne, jednolite magisterskie ☺️
Julia
Filologia angielska, progi?
07.05.2021
07.05.2021
Aleksandra - Uniwersytet Pedagogiczny
odpowiedź dla Tomasz z dnia 06.05.2021
W ubiegłym roku największym zainteresowaniem cieszyły się: - Filologia angielska 984 chętnych, 5,23 os./miejsce - Filologia hiszpańska 522 chętnych, 10,23 os./miejsce Z kolei jeśli chodzi o progi punktowe, to wyglądało to następująco: filologia angielska 132 filologia germańska 92 filologia hiszpańska 234 filologia polska 95 filologia romańska 97,5 filologia rosyjska 36 filologia włoska 198
Aleksandra - Uniwersytet Pedagogiczny
odpowiedź dla Tomasz z dnia 06.05.2021
Najpewniej będzie Pan rekrutowany na takich samych warunkach jak tegoroczni maturzyści, ale dla pewności proszę o kontakt z: rekrutacja@up.krakow.pl
07.05.2021
07.05.2021
Aleksandra - Uniwersytet Pedagogiczny
odpowiedź dla Tomasz z dnia 06.05.2021
Najpewniej będzie Pan rekrutowany na takich samych warunkach jak tegoroczni maturzyści, ale dla pewności proszę o kontakt z: rekrutacja@up.krakow.pl
Aleksandra - Uniwersytet Pedagogiczny
odpowiedź dla ada z dnia 06.05.2021
Kierunek znajduje się w grupie kierunków średnio obleganych. Nie ma tylu chętnych ile np. psychologia czy logopedia, ale każdego roku spora grupa kandydatów interesuje się tym kierunkiem.
07.05.2021
07.05.2021
Aleksandra - Uniwersytet Pedagogiczny
odpowiedź dla Ola z dnia 07.05.2021
Ubiegłoroczny próg punktowy wynosił 34,2. Kierunek cieszy się dobrą opinią, jednak nie należy do mocno obleganych.
Aleksandra - Uniwersytet Pedagogiczny
odpowiedź dla xyz z dnia 07.05.2021
Tak, ale mowa o studiach niestacjonarnych, na studia stacjonarne próg wynosił 67.
07.05.2021
07.05.2021
xyz
Co to znaczy że wszyscy zostali przyjęci? na pedagogikę specjalną? Wszyscy którzy kandydowali w pierwszej turze?
Ola
Jaki był próg punktowy na bioinformatyke w tamtym roku? Czy jest dużo chętnych na ten kierunek?
07.05.2021
06.05.2021
ada
Czy jest duże zainteresowanie kierunkiem Kulturoznawstwo i wiedza o mediach?
Ola
Witam, czy na pedagogikę specjalną niestacjonarną jest zazwyczaj dużo osób? Ile jest osób na jedno miejsce?
06.05.2021
06.05.2021
Tomasz
Jestem na drugim roku licencjatu filologii germańskiej na UP . Czy jeśli chciałbym zacząć drugi kierunek (filologia romańska) to czy oceny z filologii germańskiej liczą się w rekrutacji czy tylko matura?
Tomasz
Na którą z filologii jest się dostać najłatwiej?
06.05.2021
06.05.2021
Aleksandra - Uniwersytet Pedagogiczny
odpowiedź dla Gotek z dnia 04.05.2021
Pod uwagę brane są: jeden z przedmiotów: język polski, historia, matematyka, język obcy nowożytny (P lub R) Wynik z filozofii nie jest brany pod uwagę.
Aleksandra - Uniwersytet Pedagogiczny
odpowiedź dla Pedagogika z dnia 04.05.2021
Nie znam progu ,ale wszyscy zostali przyjęci.
06.05.2021
06.05.2021
Aleksandra - Uniwersytet Pedagogiczny
odpowiedź dla Marta z dnia 02.05.2021
Ze względu na fakt, iż jest to kierunek niszowy, nie cieszy się on tak dużym zainteresowaniem jak np. psychologia czy różnego rodzaju filologie. Wymagane jest świadectwo maturalne, rozmowa kwalifikacyjna; egzamin praktyczny: zestaw zadań rysunkowych i pisemnych. O szczegóły teczki bardzo proszę zapytać rekrutacji, abym nie wprowadziła Pani w błąd. rekrutacja@up.krakow.pl
Aleksandra - Uniwersytet Pedagogiczny
odpowiedź dla Malwina z dnia 30.04.2021
Mówiąc o "nowej maturze" wygląda to następująco: Wyniki egzaminu maturalnego z części pisemnej komisje rekrutacyjne będą przeliczać wg zasady: poziom podstawowy 1% pkt = 1 pkt poziom rozszerzony 1% pkt = 1,5 pkt czyli np. filologia rosyjska język rosyjski lub inny język obcy nowożytny (P lub R) - 70 % z matury podstawowej x 1 = 70 , 45 % z matury rozszerzonej x 1.5 = 67.5 czyli pod uwagę brany jest wynik z matury podstawowej
06.05.2021
06.05.2021
Aleksandra - Uniwersytet Pedagogiczny
odpowiedź dla Kaja z dnia 01.05.2021
Tak, ale niezbędne jest wtedy upoważnienie. O szczegóły może Pani dopytać tutaj: rekrutacja@up.krakow.pl
Aleksandra - Uniwersytet Pedagogiczny
odpowiedź dla Julka z dnia 01.05.2021
W ubiegłym roku próg punktowy wynosił 302,5.
06.05.2021
06.05.2021
Aleksandra - Uniwersytet Pedagogiczny
odpowiedź dla Michał z dnia 30.04.2021
Nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Progi punktowe zależą od wyników matur, zainteresowania danym kierunkiem. A tego dziś nie wiemy.
Aleksandra - Uniwersytet Pedagogiczny
odpowiedź dla Magda z dnia 30.04.2021
Ubiegłoroczny próg na f. włoską wynosił 80, co np. przy progu na f. hiszpańska 234 było niewiele.. Ale nie jesteśmy w stanie wyrokować, przewidzieć. To wszystko w dużej mierze zależy od średniej wyników matur, zainteresowania kierunkiem.
06.05.2021
06.05.2021
Aleksandra - Uniwersytet Pedagogiczny
odpowiedź dla Marek z dnia 30.04.2021
Dobrze rozumie Pan zasady przeliczania. System przeliczy Panu lepszy wynik. Próg wynosił 44.
Aleksandra - Uniwersytet Pedagogiczny
odpowiedź dla Lili z dnia 29.04.2021
Nie znam progu, jednak wszyscy zostali przyjęci.
06.05.2021
06.05.2021
Aleksandra - Uniwersytet Pedagogiczny
odpowiedź dla wiktoria z dnia 29.04.2021
Kierunek ten cieszył się zainteresowaniem, jednak nie tak dużym jak np. filologia angielska czy psychologia, czy bezpieczeństwo narodowe gdzie był po kilka osób na miejsce.
Nika
Mam pytanie, gdzie znajdę informacje dotyczące kosztów studiów niestacjonarnych?
06.05.2021
06.05.2021
Biologia
Jaki był próg na biologię niestacjonarną w zeszłym roku ?
Maro
Hej, czy istnieje jakaś strona z progami punktowymi z poprzednich lat? Jeśli tak to bardzo proszę o podesłanie ;)
05.05.2021
05.05.2021
Etyka
Dzień dobry, jaki był próg na kognitywistykę i etykę: mediacje negocjacje? Czy ciężko się dostać na te kierunki?
Psychologia
Dzień dobry, jaki był próg na psychologię niestacjonarną w zeszłym roku?
05.05.2021
04.05.2021
Pedagogika
Dzień dobry, ile wynosił próg punktowy na pedagogikę specjalną niestacjonarną w pierwszej turze?
Gotek
Dzień dobry. Jaki był zeszłoroczny próg na filozofię? Czy matura na poziomie rozszerzonym z filozofii jest brana pod uwagę?
04.05.2021
02.05.2021
Marta
Dzień dobry, dużo jest chętnych na kierunek digital design, jakie są szanse dostania się? można prosić o jakieś wskazówki dotyczące teczki?
Kaja
Chciałam się dowiedzieć, czy gdybym nie mogła samodzielnie dokonać wpisu na studia, to czy mógłby to zrobić za mnie ktoś z rodziny?
01.05.2021
01.05.2021
Julka
Dzień dobry, jaki był próg punktowy na psychologię?
Marek
Jaki był w zeszłym roku próg punktowy na matematykę? I czy dobrze rozumiem sposób przeliczania punktów na ten kierunek, że biorę wyższy wynik spośród matematyki podstawowej lub rozszerzonej?
30.04.2021
30.04.2021
Malwina
Dziękuję za odpowiedź. W takim razie proszę mi powiedzieć jak przeliczyć te punkty dla filologii włoskiej oraz rosyjskiej? Niestety na stronie uniwersytetu nie jest to opisane dla wymienionych przeze mnie kierunków.
Magda
Hej, chciałabym się dowiedzieć czy moje wyniki z matur, tj. 83% z j. polskiego na poz. podstawowym oraz 50% z j. angielskiego na poz. rozszerzonym wystarczą, aby marzyć o filologii włoskiej?
30.04.2021
30.04.2021
Michał
Witam, czy 50% z matematyki rozszerzonej wystarczy, aby dostać się na informatykę?
Lili
Jaki był próg na biologię niestacjonarną w zeszłym roku ?
29.04.2021
29.04.2021
wiktoria
dzień dobry, czy rok temu było dużo chętnych na zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi?
Aleksandra - Uniwersytet Pedagogiczny
odpowiedź dla Lili z dnia 27.04.2021
Na studia niestacjonarne w ubiegłych latach przyjęta została większość kandydatów. Opis rekrutacji: Średnia wyników egzaminu maturalnego ze wszystkich zdawanych przedmiotów (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna); kandydatom zdającym maturę z biologii na poziomie rozszerzonym wynik egzaminu zostanie przemnożony przez współczynnik 2, a zdającym maturę z innych przedmiotów na poziomie rozszerzonym przez współczynnik 1,5. Specjalności: - biologia (nauczycielska) - biologia z modułem chemia (nauczycielska)
29.04.2021
29.04.2021
Aleksandra - Uniwersytet Pedagogiczny
odpowiedź dla Julka z dnia 28.04.2021
Ubiegłoroczny próg wynosił 34,2. Średnia wyników egzaminu maturalnego ze wszystkich zdawanych przedmiotów (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna); kandydatom zdającym maturę z informatyki, biologii, fizyki lub matematyki na poziomie rozszerzonym wynik zostanie przemnożony przez współczynnik 2, a zdającym maturę z innych przedmiotów na poziomie rozszerzonym - przez współczynnik 1,5.
Aleksandra - Uniwersytet Pedagogiczny
odpowiedź dla zarzadzanie z dnia 27.04.2021
Ubiegłoroczny próg wynosił 98.
29.04.2021
29.04.2021
Aleksandra - Uniwersytet Pedagogiczny
odpowiedź dla kasia z dnia 27.04.2021
W ubiegłym roku próg punktowy na studia stacjonarne wynosił 67. Na studnia niestacjonarne zostali przyjęci prawie wszyscy kandydaci.
Aleksandra - Uniwersytet Pedagogiczny
odpowiedź dla Aniek z dnia 26.04.2021
Filologia polska nie należała do osób mocno obleganych. Znaczna większość kandydatów została przyjęta.
29.04.2021
29.04.2021
Aleksandra - Uniwersytet Pedagogiczny
odpowiedź dla Julia z dnia 26.04.2021
W ubiegłym roku próg wynosił 302,5.
Julka
Dzień dobry, chciałabym dowiedzieć się jaki był ubiegłoroczny próg punktowy na bioinformatykę, oraz czy do obliczenia punktów biorę pod uwagę wyniki zarówno na poziomie rozszerzonym jak i podstawowym, czy tylko te na rozszerzonym? Jak to obliczyć? Z góry dziękuję!
28.04.2021
27.04.2021
Lili
Jak wyglada rekrutacja na biologię niestacjonarną ? Ciężko się dostać ? Jakie były progi w zeszłym roku ?
zarzadzanie
witam, chciałabym się dowiedzieć jaki był próg punktowy w zeszłym roku na zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi na studia stacjonarne, z góry dziękuję za odpowiedź.
27.04.2021
27.04.2021
kasia
Dzień dobry, jaki był próg punktowy w zeszłym roku na pedagogikę specjalną, studia stacjonarne, oraz niestacjonarne?
Aniek
Ile było chętnych na jedno miejsce na filologii polskiej w zeszłym roku? Czy wszyscy zostali przyjęci? Pozdrawiam
26.04.2021
26.04.2021
Julia
Dzień dobry, jaki był próg punktowy na psychologię?
Aleksandra - Uniwersytet Pedagogiczny
odpowiedź dla Karol z dnia 23.04.2021
Nie można dziś odpowiedzieć na to pytanie, wszystko zależy od wyniku matur osób ubiegających się o przyjęcie na ten kierunek. W poprzednim roku próg wynosił 92.
26.04.2021
26.04.2021
Aleksandra - Uniwersytet Pedagogiczny
odpowiedź dla Paweł z dnia 25.04.2021
Wyniki z matury mnożymy w następujący sposób: poziom podstawowy 1% pkt = 1 pkt poziom rozszerzony 1% pkt = 1,5 pkt pod uwagę brane są wyniki z matematyki lub informatyki (P lub R). Czyli w Pana przypadku wynik z matury rozszerzonej mnożymy x 1,5. Ubiegłoroczny próg wynosił 80. Tegoroczny będzie zależał w dużej mierze od wyników matur, dlatego nie możemy określić do dziś.
Aleksandra - Uniwersytet Pedagogiczny
odpowiedź dla Malwina z dnia 25.04.2021
Nie można tego ocenić, bowiem progi każdego roku są inne. To wszystko zależy w dużej mierze od wyników matur, a tych nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Na podstawie ostatniego roku mogę Pani jedynie powiedzieć, że filologia włoska była kierunkiem bardzo obleganych (próg 198), zaś na filologię rosyjską było o wiele mniej osób.
26.04.2021
26.04.2021
Aleksandra - Uniwersytet Pedagogiczny
odpowiedź dla Prezzi95 z dnia 25.04.2021
Wymogi są następujące: Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna) lub historii (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna). Wynik z matury z geografii nie będzie brany pod uwagę.
Aleksandra - Uniwersytet Pedagogiczny
odpowiedź dla Karol z dnia 23.04.2021
Nie jesteśmy w stanie przewidzieć progu na tej rok. To wszystko zależy w dużej mierze od wyników matur, a te poznamy w czerwcu. Ubiegłoroczny próg wynosił 92.
26.04.2021
26.04.2021
Aleksandra - Uniwersytet Pedagogiczny
odpowiedź dla andzia z dnia 24.04.2021
Kierunek ten należy do kierunków mocno obleganych. Ubiegłoroczny próg wynosił 159,5, zaś o przyjęcie na jedno miejsce starało się 3,22 os. Nie potrafimy przewidzieć progu, jaki będzie potrzebny w trakcie tej rekrutacji, to w dużej mierze zależy od wyników matur.
Prezzi95
Witam, jaki jest wymóg procentowy z matury z języka polskiego na kierunek historii w trybie niestacjonarnym? I czy wystarczy z dodatkowych przedmiotów geografia rozszerzona?
25.04.2021
25.04.2021
Kinga
Hej ,jak oceniacie studiowanie pedagogiki specjalnej na tej uczelni?
Malwina
Moje wyniki z matury to 83% polski podstawa oraz 60% angielski rozszerzenie - czy mam szansę się dostać na filologię włoską lub rosyjską?
25.04.2021
25.04.2021
Paweł
Piszę w tym roku rozszerzenie z matematyki i interesuje mnie kierunek informatyka, ile procent muszę uzyskać, aby być pewnym, że się dostanę? Jak to przeliczyć?
andzia
Dzień dobry, czy na pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną, studia stacjonarne, jednolite magisterskie, były bardzo oblegane? Czy dużo osób/ procent osób zostało odrzuconych? Czy są przewidywania jakies, o ile może wzrosnąć punkt w tym roku?
24.04.2021
23.04.2021
Karol
Czy mając 90% z języka niemieckiego na poziomie podstawowym mam jakieś szanse na dostanie się na filologię germańska?
Aleksandra - Uniwersytet Pedagogiczny
odpowiedź dla Michał z dnia 22.04.2021
Ubiegłoroczny próg wynosił 135.
23.04.2021
23.04.2021
Aleksandra - Uniwersytet Pedagogiczny
odpowiedź dla Iza z dnia 22.04.2021
Oczywiście.
Aleksandra - Uniwersytet Pedagogiczny
odpowiedź dla magda z dnia 21.04.2021
Wszyscy zostali przyjęci.
23.04.2021
22.04.2021
Michał
Witam, jaki był zeszłoroczny próg punktowy na kierunek Bezpieczeństwo państwa.
Aleksandra - Uniwersytet Pedagogiczny
odpowiedź dla Glsia z dnia 20.04.2021
Ubiegłoroczny próg punktowy wynosił 97,5.
22.04.2021
22.04.2021
Iza
Czy jest opcja studiowania języka niemieckiego od podstaw?
magda
Dzień dobry :) Czy ktoś z Państwa orientuje się może jakie były ubiegłoroczne progi na pedagogikę specjalną w trybie niestacjonarnym-studia jednolite magisterskie? Z góry dziękuje za odpowiedź :)
21.04.2021
20.04.2021
Glsia
Witam, chciałabym się dowiedzieć jak wyglądały progi na filologię romańską I stopnia w tamtym roku. Z góry dziękuję za odpowiedź.
Aleksandra - Uniwersytet Pedagogiczny
odpowiedź dla niestudentka z dnia 18.04.2021
witam, pod uwagę brane są wyniki z języka polskiego (P lub R).Dodatkowo przed pandemią prowadzony był sprawdzian predyspozycji do wykonywania zawodu logopedy – rozmowa. W tym roku tej rozmowy najpewniej nie będzie ze względów bezpieczeństwa, zastąpi ją zaświadczenie od logopedy. Ubiegłoroczny próg punktowy wynosił 102.
20.04.2021
20.04.2021
Aleksandra - Uniwersytet Pedagogiczny
odpowiedź dla Mari z dnia 16.04.2021
Filologia polska nie należy do kierunków tak mocno obleganych jak np. filologia hiszpańska czy angielska. Na podstawie minionych lat wynik, który Pani podaje wydaje się być dobry. Nie można jednak stanowczo stwierdzić, że będzie wystarczający, bowiem progi każdego roku są inne i zawsze wynikają głównie z poziomu matur.
niestudentka
Cześć, wyniki egzaminów z których przedmiotów są brane pod uwagę przy logopedii? I jak wyglądał próg