Analityka bezpieczeństwa

Studia na kierunku Analityka Bezpieczeństwa łączą wiedzę z zakresu: cyberbepieczeństwa, technologii informacyjnych w procesie analizy danych, bezpieczeństwa energetycznego, stosunków międzynarodowych, współczesnych systemów politycznych, nauk prawnych, ekonomicznych oraz zarządzania w sytuacjach kryzysowych.

Studia trwają 7 semestrów (3,5 roku), a absolwenci tego kierunku otrzymują tytuł inżyniera.

Analityk bezpieczeństwa powinien być osobą otwartą, kreatywną, posiadającą bardzo rozwinięte kompetencje interpersonalne. Analityk często musi sam odbywać spotkania czy prowadzić wywiady z osobami posiadającymi pożądane informacje. Kluczowe w pozyskaniu takich informacji, może być sposób przeprowadzenia spotkania i umiejętność zbudowania odpowiednich relacji z rozmówcą. W pracy należy uwzględnić wiele czynników, takich jak dezinformacja, działania propagandowe czy walka informacyjna.

Analityk musi dysponować ogromną wiedzą z wielu obszarów. Trudno sobie wyobrazić dzisiaj analityka zajmującego się tzw. Państwem Islamskim (ISIS), który nie orientuje się dobrze m.in. w takich tematach jak: geneza wojny w Afganistanie, Iraku, Al Kaida czy Islam.

Analityk bezpieczeństw musi charakteryzować się dużą odpornością psychiczną. Specjaliści pracujący w strukturach bezpieczeństwa państwa, bardzo często będą pracować w warunkach zagrażających ich życiu, np. w strefie działań wojennych. W warunkach wojennych od jakości danego produktu analitycznego, bardzo często zależy ludzkie życie czy powodzenie całej misji.

Studia na kierunku Analityka bezpieczeństwa zasadniczo przygotują do pracy analityków z zakresu bezpieczeństwa, jednak wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie studiów będą użyteczne także w biznesie.

Absolwent kierunku będzie w stanie szybko i bezpiecznie zebrać informacje, dokonać ich krytycznej analizy oraz przygotować analizę. Duży nacisk będzie kładziony na umiejętności interpersonalne, kreatywne myślenie czy umiejętność publicznego prezentowania swoich poglądów czy wyników badań, zarówno w języku polskim jak i angielskim.

Gdzie i jaka praca po Analityce bezpieczeństwa?

Absolwenci kierunku znajdą zatrudnienie na stanowiskach analityków oraz ekspertów w: służbach mundurowych (wojsko, policja) oraz służbach specjalnych, takich jak: Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Służba Wywiadu Wojskowego, Agencja Wywiadu, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego czy Centralne Biuro Antykorupcyjne. Najlepsi absolwenci będą mogli ubiegać się o dobrze płatne stanowiska w takich organizacjach jak NATO, Unia Europejska czy ONZ, gdzie pensję osiągają poziomu 30.000 - 50.000 PLN miesięcznie.

Ze względu na posiadaną wiedzę i umiejętności praktyczne absolwenci kierunku Analityka bezpieczeństwa z łatwością otrzymają możliwości rozwoju zawodowego na dobrze płatnych stanowiskach w sektorze prywatnych. Dotyczy to szczególnie firm działających w sektorze bezpieczeństwa czy środowisku międzynarodowym.

Jakie uczelnie oferują kierunek Analityka bezpieczeństwa
W których miastach można studiować Analityka bezpieczeństwa

Gniezno

Gniezno
Uczelnie: 3
Kierunki: 16
Komentarze (0)
No comments found