Astronomia

Astronomia zajmuje się badaniem ciał niebieskich, analizuje ich rozkład i ruchy w przestrzeni kosmicznej, pochodzenie, budowę, ewolucję. Idealny kandydat na studia odznacza się ciekawością świata, umiejętnością logicznego myślenia, zdolnościami matematycznymi i fizycznymi, pasją w dziedzinie astronomii, rzetelnością.

Na studiach wykładane są takie przedmioty, jak: astronomia ogólna, astronomia sferyczna, mechanika nieba, astrofizyka, astronomia Układu Słonecznego, astronomia współczesna, systemy nawigacji satelitarnej, geodezja satelitarna.

Specjalności oferowane na kierunku studiów:

  • astronomia z informatyką
  • astronomia i zastosowania sztucznych satelitów
  • astrofizyka komputerowa

Absolwenci astronomii mogą realizować karierę naukową lub pracować na etacie nauczyciela fizyki, matematyki, informatyki. Zatrudnienie znajdą także w dziennikarza działu naukowo-edukacyjnego w prasie, rozgłośniach czy telewizji. Mogą prowadzić własną działalność gospodarczą zajmującą się branżą komputerową.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Komentarze (0)

No comments found