Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami

Studia na kierunku Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami pozwolą na zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy i praktycznych doświadczeń na temat: uruchomienia i prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej, zarządzania innowacjami, doradztwa w rozwoju biznesu oraz realizowania polityki przedsiębiorczości i programów unijnych przy wykorzystywaniu w tych obszarach różnorodnych instrumentów, metod, technik i narzędzi.

Kierunek łączy wiedzę z zakresu psychologii, socjologii, antropologii, ekonomii, filozofii, statystyki i innych obszarów. W ramach studiów Student zapozna się z różnorodnymi aspektami przedsiębiorczości, zarządzania rozwojem firmy i innowacjami. Studia dostarczą wiedzę oraz podstawowe umiejętności praktyczne z zakresu zasad tworzenia i rozwoju działalności gospodarczej i innowacji potrzebnych do funkcjonowania współczesnych firm na konkurencyjnym rynku.

Celem studiów na kierunku Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami jest kształcenie osób zdolnych do uruchomienia i prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej oraz wysokiej klasy specjalistów w zakresie: przedsiębiorczości i innowacji, doradztwa w rozwoju firmy oraz realizowania polityki przedsiębiorczości i programów unijnych.

Kierunek Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami adresowany jest do osób zainteresowanych uzyskaniem solidnego i praktycznego przygotowania zawodowego otwierającego przed nimi szerokie perspektywy zatrudnienia w charakterze:

  • menedżera,
  • specjalisty/konsultanta w firmach, w instytucjach transferu technologii, parkach technologicznych, pozostałych instytucjach otoczenia biznesu, inkubatorach przedsiębiorczości, organizacjach transferu technologii, funduszach pożyczkowych i poręczeniowych, przedsiębiorstwach społecznych, itp.
  • specjalisty/konsultanta w instytucjach współkształtujących politykę promowania przedsiębiorczości i innowacji (krajowych i unijnych)
  • bycia samodzielnym przedsiębiorcą.

Absolwenci kierunku Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami będą przygotowani do uruchomienia i prowadzenia własnej firmy. Ponadto będą mogli pracować na stanowiskach: specjalista ds. konsultingu, menedżer innowacji, specjalista ds. pozyskiwania funduszy, animator ds. przedsiębiorczości, animator gospodarczy ds. rozwoju technologicznego i animator gospodarczy ds. rozwoju regionalnego.

Jakie uczelnie oferują kierunek Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami
Total 2 items.
W których miastach można studiować Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami

Łódź

Łódź
Uczelnie: 26
Kierunki: 320
Komentarze (0)
No comments found