Systemy informacyjne w bezpieczeństwie

Studia na kierunku systemy informacyjne w bezpieczeństwie mają na celu wyposażyć studentów wiedzę z zakresu zagadnień społecznych i prawnych tworzącą podbudowę dla zrozumienia istoty bezpieczeństwa wewnętrznego oraz umiejętności wykorzystania nowoczesnych technologii w informacyjnych systemach bezpieczeństwa.

Podczas studiów przekazywana jest wiedza związana z bezpieczeństwem w skali globalnej, państwowej, regionalnej i lokalnej. Absolwent powinien znać zasady funkcjonowania instytucji państwa, zakres zadań administracji publicznej oraz problematykę zarządzania w sytuacjach kryzysowych. Winien rozumieć działanie współczesnych systemów komputerowych i posiadać ogólną wiedzę z zakresu technologii informacyjnych, systemów operacyjnych, sieci komputerowych, baz danych, systemów informacji geoprzestrzennej, inżynierii oprogramowania oraz bezpieczeństwa teleinformatycznego. Powinien również posiadać ogólną wiedzę z zakresu sztucznej inteligencji, grafiki komputerowej i komunikacji człowiek-komputer.

Po ukończeniu studiów na kierunku systemy informacyjne w bezpieczeństwie absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu bezpieczeństwa i technologii informacyjnych.

Będąc specjalistą z zakresu systemów informacyjnych w bezpieczeństwie można podjąć pracę w administracji publicznej z ukierunkowaniem na jednostki organizacyjne służb państwowych odpowiedzialne za bezpieczeństwo wewnętrzne państwa na stanowiskach obsługi systemów i sieci teleinformatycznych.

Jakie uczelnie oferują kierunek Systemy informacyjne w bezpieczeństwie
W których miastach można studiować Systemy informacyjne w bezpieczeństwie

Gdynia

Gdynia
Uczelnie: 6
Kierunki: 44
Komentarze (0)
No comments found