Sztuki wizualne

Studia na kierunku Sztuki wizualne stanowią połączenie ogólnohumanistycznej wiedzy o współczesnej kulturze z praktyką własnej twórczości plastycznej (malarstwo, grafika warsztatowa, rysunek, projektowanie graficzne, fotografia, rzeźba).

Student zdobywa podczas studiów wiedzę oraz umiejętności wykwalifikowanego plastyka - twórcy oraz uczestnika i animatora kultury współczesnej, potrafi realizować i upowszechniać różnorodne postaci przekazów wizualnych i medialnych dla celów artystycznych, edukacyjnych i użytkowych, prowadzi zajęcia warsztatowe w zakresie sztuk plastycznych.

Absolwent kierunku Sztuki wizualne posiada poznawcze oraz praktyczne umiejętności funkcjonowania na rynku sztuki. Jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej w: ośrodkach i instytucjach kultury, sztuki i edukacji pozaszkolnej (muzeach, galeriach, domach kultury, ogniskach plastycznych itp.) oraz w ośrodkach promocyjnych i reklamowych. Absolwent studiów pierwszego stopnia jest przygotowany do kontynuacji nauki na dwuletnich studiach drugiego stopnia.

Specjalności oferowane na kierunku:

  • Moduł kształcenia w zakresie alternatywnych form edukacji
  • Moduł kształcenia w zakresie mediów cyfrowych i projektowania graficznego
  • Moduł w zakresie fotografii
Jakie uczelnie oferują kierunek Sztuki wizualne
Total 2 items.

Uniwersytet Zielonogórski

65-417 Zielona Góra, ul. Licealna 9
+48 (68) 328 32 70,
W których miastach można studiować Sztuki wizualne

Rzeszów

Rzeszów
Uczelnie: 5
Kierunki: 107

Zielona Góra

Zielona Góra
Uczelnie: 3
Kierunki: 68
Komentarze (0)
No comments found