Towaroznawstwo spożywcze

Studia inżynierskie I stopnia na kierunku Towaroznawstwo spożywcze ma na celu wykształcenie wysokiej klasy specjalistów ds. oceny jakości i higieny żywności.

Studenci poznają zagadnienia związane z jakością i bezpieczeństwem towarowym, rynek i marketing produktów żywnościowych oraz aparaturę i inżynierię procesów produkcyjnych.

W trakcie studiów zapoznają się z metodami stosowanymi w ocenie produktów spożywczych.

Studia na kierunku Towaroznawstwo spożywcze umożliwia uzyskanie certyfikatów: Audytora wewnętrznego do przeprowadzenia oceny jakości i higieny surowca zgodnie z międzynarodowymi standardami, Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności i Rzeczoznawcy do pobierania próbek, ustalania klas jakości świeżych i przetworzonych produktów rolno-spożywczych oraz kontroli jakości procesów technologicznych.

Specjalności oferowane na kierunku Towaroznawstwo spożywcze;

  • JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO W ŁAŃCUCHU ŻYWNOŚCIOWYM
  • PRODUKCJA I PRZETWÓRSTWO SPOŻYWCZE

Dla kogo studia na kierunku Towaroznawstwo spożywcze

To propozycja dla osób, które swoją przyszłość zawodową widzą w branży związanej z jakością i bezpieczeństwem żywności oraz produkcją i przetwórstwem spożywczym.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunek Towaroznawstwo spożywcze

W procesie rekrutacji przyjęto przyjęto ranking sumy punktów uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO), matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), biologii (B), chemii (Ch), fizyki lub fizyki i astronomii (F), geografii (G) obliczonej według następującego wzoru:

∑ = [JP(pp albo 2pr) + JO(pp albo 2pr) + M(pp)] + [M(2pr) lub 2B(pp albo 2pr) lub 1,5Ch(pp albo 2pr) lub F(pp albo 2pr) lub G(pp albo 2pr)]

Perspektywy pracy po kierunku Towaroznawstwo spożywcze

Po ukończeniu studiów absolwenci mogą pracować w:

  • przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych, handlowych,
  • laboratoriach analitycznych związanych z zarządzaniem oraz kontrolą jakości wyrobów,
  • na stanowiskach specjalistów, kierowników, technologów produkcji,
  • w jednostkach akredytujących i certyfikujących towary,
  • w administracji rządowej, samorządowej, strukturach UE
  • w organach nadzoru.
Kierunki pokrewne do kierunku Towaroznawstwo spożywcze
Jakie uczelnie oferują kierunek Towaroznawstwo spożywcze
W których miastach można studiować Towaroznawstwo spożywcze

Bydgoszcz

Bydgoszcz
Uczelnie: 10
Kierunki: 160
Komentarze (0)
No comments found