Zarządzanie bezpieczeństwem państwa

Zarządzanie Bezpieczeństwem Państwa to kierunek, którego absolwenci uzyskają wiedzę i umiejętności w obszarze zarządzania zjawiskami i procesami społecznymi, mającymi wpływ na bezpieczne funkcjonowanie współczesnych państw i narodów. Program studiów opiera się na nowoczesnym i dynamicznym rozumieniu bezpieczeństwa państwa, generującym wiele różnorodnych wyzwań politycznych, gospodarczych i społecznych.

Celem kształcenia na kierunku Zarządzanie Bezpieczeństwem Państwa jest zaznajomienie studentów z całym spektrum nowych wymiarów i płaszczyzn bezpieczeństwa oraz ich przygotowanie do identyfikacji praktycznych zagrożeń bezpieczeństwa współczesnego państwa. Zdobyciu tej umiejętności służyć będzie wiedza o występujących obecnie zagrożeniach w postaci wewnątrzkrajowych i międzynarodowych konfliktów interesów i wartości.
Drugim celem kształcenia jest zaznajomienie studentów z mechanizmami monitorowania zagrożeń. Trzecim celem jest zdobycie umiejętności przygotowywania strategii przeciwdziałania zagrożeniom i ich skutkom. Ukończenie studiów daje możliwość pracy w instytucjach realizujących zadania związane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem publicznym i narodowym: administracji publicznej, służbach mundurowych, organizacjach pozarządowych i podmiotach prywatnych.
Absolwent kierunku Zarządzanie Bezpieczeństwem Państwa uzyska umiejętności i kompetencje ułatwiające mu myślenie i planowanie strategiczne, efektywną komunikację interpersonalną i grupową, pracę w zespole, sprawne podejmowanie decyzji.
Jakie uczelnie oferują kierunek Zarządzanie bezpieczeństwem państwa
Total 2 items.
W których miastach można studiować Zarządzanie bezpieczeństwem państwa

Bydgoszcz

Bydgoszcz
Uczelnie: 10
Kierunki: 161

Wrocław

Wrocław
Uczelnie: 27
Kierunki: 291
Komentarze (1)
  • arak

    doświadczenie na tym kierunku posiada wyzsza szskoła bezpieczenstwa, właśnie dlatego, nie wydziwiałem i zapisałem się na zarządzanie w wyższej szkole bezpieczeństwa
    9/23/18