Zarządzanie publiczne

Studia na kierunku Zarządzanie publiczne służą wykształceniu specjalistów dla potrzeb organizacji sektora publicznego, społecznego i non-profit oraz dostarczeniu wiedzy w dziedzinie funkcjonowania organizacji szeroko rozumianego sektora publicznego.

Kształcenie w ramach kierunku Zarządzanie publiczne oferuje studentowi możliwość rozwijania aktywnych postaw zarówno w sferze pracy indywidualnej, jak i zespołowej, wspiera kreatywność oraz rozwija zdolność do konstruktywnego prezentowania własnych poglądów i opinii. Profil studiów został ukierunkowany na wykształcenie u przyszłych absolwentów szerokiego wachlarza umiejętności zawodowych, nabywanych także w ramach praktyk zawodowych, wzmacniających ich pozycję na rynku pracy.

Absolwenci kierunku Zarządzanie publiczne będą przygotowani do pełnienia funkcji administracyjnych w administracji publicznej: rządowej i samorządowej oraz w jej jednostkach organizacyjnych, jak również będą posiadali wiedzę i umiejętności niezbędne dla kadr organizacji sektora publicznego i non-profit. Uzyskana w trakcie studiów wiedza może być również przydatna w pełnieniu mandatów politycznych w administracji publicznej.

Absolwenci Zarządzania publicznego będą przygotowani do pracy na stanowiskach: przedstawiciel władzy samorządowej, zawodowy działacz organizacji pozarządowej, wyższy urzędnik samorządowy, specjalista administracji publicznej, specjalista do spraw administracji i rozwoju, asystent dyrektora, asystent parlamentarny, asystent zarządu, sekretarz konsularny, pracownicy administracyjni i sekretarze biura zarządu, kierownik biura, specjalista administracji publicznej, polityk.

Jakie uczelnie oferują kierunek Zarządzanie publiczne
Total 4 items.

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

31-007 Kraków, ul. Gołębia 24
+48 (12) 663 14 01, 663 14 08,
W których miastach można studiować Zarządzanie publiczne

Kraków

Kraków
Uczelnie: 29
Kierunki: 514

Łódź

Łódź
Uczelnie: 26
Kierunki: 326

Opole

Opole
Uczelnie: 6
Kierunki: 96
Komentarze (0)
No comments found