Bezpieczeństwo i systemy ochrony

Studia na kierunku Bezpieczeństwo i Systemy Ochrony mają przekazać studentom wiedzę z obszaru nauk społecznych oraz nauk technicznych, dających podbudowę dla rozumienia istoty bezpieczeństwa i systemów ochrony.

Absolwent będzie gotowy do realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego, w tym w zakresie zarządzania bezpieczeństwem, zarządzania w sytuacjach kryzysowych, administracji porządku publicznego oraz ochrony infrastruktury technicznej.

W programie zajęć dla studentów przewidziano bloki tematyczne z zakresu ochrony, bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego.

  • zarządzanie i logistyka sytuacji kryzysowych,
  • orientacja w terenie, wyszkolenie strzeleckie oraz obrona cywilna,
  • bezpieczeństwo imprez masowych,
  • organizowanie i realizowanie ochrony osób,
  • organizowanie i realizowanie ochrony wartości pieniężnych,
  • organizacja ratownictwa w wypadkach i katastrofach,
  • ochrona przeciwpożarowa,
  • bezpieczeństwo w transporcie drogowym i kolejowym.
Na kierunku Bezpieczeństwo i Systemy Ochrony realizowane są specjalności:
  • Służby i formacje bezpieczeństwa i ochrony
  • Zarządzanie kryzysowe i infrastruktura krytyczna.
Specjalność Służby i formacje bezpieczeństwa i ochrony służy pogłębieniu wiedzy, kształtowaniu umiejętności i postaw dotyczących takich zagadnień, jak: czynności operacyjno-rozpoznawcze, kompetencje i organizacja Policji, Siły Zbrojne i Strategia Obronności RP, służby ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, stosowanie środków przymusu bezpośredniego i broni palnej, technika przeciwpożarowa i zadania Straży Pożarnej, techniczna ochrona osób i mienia.

Specjalność ta przygotowuje absolwentów do pracy w różnorodnych służbach, inspekcjach i strażach, na stanowiskach wymagających gruntownej wiedzy z zakresu ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz sposobu funkcjonowania systemu obronnego państwa, w tym – roli i zadań Sił Zbrojnych RP, Policji, Straży Pożarnej oraz innych formacji umundurowanych.

Specjalność Zarządzanie kryzysowe i infrastruktura krytyczna służy pogłębieniu wiedzy, kształtowaniu umiejętności i postaw dotyczących takich zagadnień jak: zarządzanie i infrastruktura publiczna, zarządzanie kryzysowe i logistyczne w ochronie infrastruktury krytycznej, analiza i ocena ryzyka w ochronie infrastruktury krytycznej, organizacyjno-prawne aspekty ochrony infrastruktury krytycznej, systemy ochrony infrastruktury krytycznej, zasady i metody ochrony infrastruktury krytycznej, systemy monitorowania infrastruktury krytycznej.
Specjalność ta przygotowuje absolwentów do wykonywania zadań w zakresie zarządzania kryzysowego oraz ochrony infrastruktury krytycznej. Jej celem jest przede wszystkim kształcenie kadr na potrzeby jednostek administracji publicznej realizujących zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, ochrony ludności oraz bezpieczeństwa infrastruktury technicznej.

Program kształcenia dla kierunku Bezpieczeństwo i Systemy Ochrony jest tworzony przy współpracy Policji, Straży Pożarnej, Sił Zbrojnych RP, wydziałów zarządzania kryzysowego oraz agencji ochrony osób i mienia.
Kierunki pokrewne do kierunku Bezpieczeństwo i systemy ochrony
Jakie uczelnie oferują kierunek Bezpieczeństwo i systemy ochrony
W których miastach można studiować Bezpieczeństwo i systemy ochrony

Konin

Konin
Uczelnie: 3
Kierunki: 30
Komentarze (0)
No comments found