Geografia i gospodarka przestrzenna

Studia na kierunku Geografia i gospodarka przestrzenna zapoznają cię z zagadnieniami planistyki i gospodarki przestrzennej oraz relacjami pomiędzy różnymi sferami współczesnej gospodarki.

Jako student zdobędziesz oraz poszerzysz wiedzę z zakresu geografii, geodezji, zagospodarowania przestrzennego, procesów ekonomicznych, dowiesz się, w jaki sposób posługiwać się pojęciami socjologicznymi i antropologicznymi w obszarze studiów.

Zyskasz kompetencje z zakresu: matematyki i statystyki, stosowania narzędzi statystycznych do celów badawczych, interpretowania danych i wyników testów statystycznych, rozumienia podstawowych procesów ekonomicznych, rozumienia relacji przestrzennych między poszczególnymi sferami gospodarki, posługiwania się podstawowymi pojęciami socjologicznymi i antropologicznymi.

Gdzie i jaka praca po kierunku Geografia i gospodarka przestrzenna?

Po ukończeniu studiów możecie podjąć pracę w:
  • jednostkach administracji samorządowej i rządowej
  • agencjach rozwoju
  • firmach konsultingowych i doradczych
  • specjalista do spraw przygotowania i opracowania i dokumentów planistycznych
  • na stanowisku geodety
Jakie uczelnie oferują kierunek Geografia i gospodarka przestrzenna
Total 1 item.

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

31-007 Kraków, ul. Gołębia 24
+48 (12) 663 14 01, 663 14 08,
W których miastach można studiować Geografia i gospodarka przestrzenna

Kraków

Kraków
Uczelnie: 29
Kierunki: 512
Komentarze (0)
No comments found