Zarządzanie w Toruniu

Studia I stopnia z zarządzania trwają 3 lata i kończą się uzyskaniem dyplomu licencjata. Kształcenie można kontynuować na magisterskich studiach II stopnia na kierunku zarządzanie lub w dziedzinach pokrewnych.


Jaki powinien być kandydat na studia?


Przyszły menedżer powinien przede wszystkim być wizjonerem, charyzmatycznym przywódcą, który swoim entuzjazmem „zarazi” zespół chęcią działania. Musi być osobą kreatywną, otwartą na nowości, na zmiany. W codziennej pracy niezastąpione będą tzw. miękkie kompetencje, jak umiejętność komunikowania, delegowania zadań, motywowania, inspirowania pracowników.

Sprawne zarządzanie to ciągłe podejmowanie decyzji. To z kolei wymaga umiejętności analitycznych, aby w oparciu o posiadane informacje wybrać optymalne rozwiązanie.Wybrane przedmioty w programie nauczania na kierunku zarządzanie: podstawy zarządzania, prawo, statystyka, rachunkowość, badania marketingowe, finanse przedsiębiorstw, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie projektami, zarządzanie jakością, informatyka w zarządzaniu, biznes plan, inwestycje i inwestowanie, logistyka, wizerunek menedżera, prognozowanie gospodarcze, symulacje i gry kierownicze oraz przedmioty specjalnościowe.


Co po studiach z zarządzania?


Absolwenci zarządzania posiadają szeroką wiedzę z zakresu biznesu, funkcjonowania przedsiębiorstwa. W zależności od ukończonej specjalności są ekspertami rynku inwestycji, nieruchomości, są zatrudniani w agencjach konsultingowych, instytucjach, fundacjach, stowarzyszeniach. Zostają kierownikami zespołów czy działów w przedsiębiorstwach czy międzynarodowych korporacjach. Z powodzeniem prowadzą też własne firmy o wybranym profilu.


Gdzie studiować zarządzanie w Toruniu?


Dwie toruńskie uczelnie oferują studia na kierunku zarządzanie. Są to:

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, specjalności:

 • International business (w języku angielskim)
 • social media w biznesie
 • zarządzanie bhp
 • zarządzanie jakością
 • zarządzanie projektami
 • logistyka w biznesie
 • marketing, sprzedaż i PR
 • prawo i zarządzanie w praktyce
 • zarządzanie firmą
 • zarządzanie zasobami ludzkimi.

Studia stacjonarne i niestacjonarne kosztują 3550 zł – 4150 zł za rok, zależnie od specjalności, specjalność Internationalbusiness kosztuje 7500 zł.

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, moduły specjalnościowe:

 • informatyczny
 • inwestycyjno-nieruchomościowy
 • marketingowy
 • personalny – menedżer HR
 • organizacyjny – menedżer biznesu
 • menedżer biznesu – program polsko-hiszpański.

Rekrutacja na studia odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na maturze z języka obcego oraz jednego przedmiotu do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia, wos.

Rok studiów niestacjonarnych kosztuje 4300 zł