Chemistry

Chemistry to kierunek realizowany w języku angielskim.

Studia mają charakter interdyscyplinarny i międzynarodowy.

Studenci rekrutowani są z różnych krajów świata. Kadra to naukowcy z wiodących ośrodków w Hiszpanii, Japonii, Włoch, Wielkiej Brytanii.

Dla studentów zagranicznych przewidziany jest intensywny kurs języka polskiego oraz wsparcie finansowe dla części z nich. Studenci z Polski odbywają kurs język angielskiego.

Po pierwszym roku organizowana jest szkoła letnia w trakcie której przeprowadzone będą warsztaty i wykłady z wybranych zagadnień chemicznych.

Studia realizowane są na poziomie drugiego stopnia w trybie stacjonarnym odpłatnym.


Dla kogo studia na kierunku Chemistry

Studia dedykowane są posiadaczom dyplomów studiów pierwszego stopnia ukończonych na tym samym lub pokrewnym kierunku.

Ważnym kryterium przy wyborze studiów jest znajomość języka angielskiego - w tym języku realizowane są zajęcia.

Kierunek ten to propozycja dla osób przede wszystkim zaintersowanych pogłębianiem wiedzy chemicznej, o predyspozycjach do pracy laboratoryjnej - cierpliwych, dokładnych.

Program kształcenia studentów na kierunku Chemistry

Wybrane przedmioty w programie studiów:

 • Preparation and application of colloids,
 • Microcapsulation,
 • X-ray structure analysis,
 • Pharmaceutical analysis,
 • Anti-doping aspect in Chemistry,
 • Chemical technology,
 • Organic chemistry,
 • Materials characterization techniques,
 • Analytical chemistry,
 • Inorganic chemistry.
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunek Chemistry

Od wszystkich kandydatów wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym (B2).

Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu dyplomów tego samego lub pokrewnego kierunku studiów.

Perspektywy pracy po kierunku Chemistry

Potencjalne miejsca pracy absolwentów:

 • laboratoria chemiczne,
 • instytuty badawcze,
 • placówki rozwojowo-badawcze,
 • zakłady przemysłu chemicznego,
 • szkoły podstawowe i średnie.
Kierunki pokrewne do kierunku Chemistry
Jakie uczelnie oferują kierunek Chemistry
Total 1 item.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

61-712 Poznań, ul. Wieniawskiego 1
+48 (61) 829 40 00,
W których miastach można studiować Chemistry

Poznań

Poznań
Uczelnie: 25
Kierunki: 341
Komentarze (0)
No comments found