Jazz i muzyka estradowa

Muzyka jazzowa i estradowa pozwala zdobyć umiejętność gry na instrumencie wybranym przez studenta oraz na kształcenie śpiewu jazzowego.

Student uczy się współpracy w dużym zespole instrumentalnym i chóralnym oraz prowadzenia i realizowania prób takich zespołów, a także przygotowywania koncertów. Kierunek szlifuje umiejętność czytania z nut, rozróżniania i zapisywania struktur dźwiękowych i rytmicznych.

Program nauczania składa się również z historii jazzu i innych gatunków muzycznych oraz biogramów twórczości kompozytorów muzyki jazzowej. Studenci opanowują posługiwanie się technikami wokalnymi oraz prawidłową artykulację w mowie, recytacji i śpiewie. Zajmują się też interpretacją tekstów literackich.

Specjalności oferowane na muzyce jazzowej i estradowej:

 • instrumentalistyka jazzowa
 • kompozycja i aranżacja
 • instrumentalistyka wokalna
 • instrumentalistyka instrumentalna
 • wokalistyka jazzowa
 • realizacja nagłośnienia
 • gra na instrumencie

Absolwent kierunku muzyka jazzowa i estradowa jest przygotowany do prowadzenia samodzielnej pracy artystycznej jako solista, członek zespołów instrumentalnych i instrumentalno-wokalnych oraz jako kompozytor i aranżer muzyki jazzowej i rozrywkowej. Jest przygotowany do prowadzenia działalności upowszechniającej muzykę jazzową i rozrywkową w instytucjach kultury.

Potrafi profesjonalnie przygotować i wykonać obsługę akustyczną imprez, koncertów i festiwali. Może prowadzić warsztaty muzyczne, współrealizować projekty artystyczne, multimedialne oraz pracować w szkolnictwie ogólnym i muzycznym (po odbyciu studiów uzupełniających).

Jakie uczelnie oferują kierunek Jazz i muzyka estradowa
Total 8 items.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

20-031 Lublin, pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
+48 (81) 537 51 22,
W których miastach można studiować Jazz i muzyka estradowa

Bydgoszcz

Bydgoszcz
Uczelnie: 10
Kierunki: 161

Gdańsk

Gdańsk
Uczelnie: 17
Kierunki: 219

Katowice

Katowice
Uczelnie: 17
Kierunki: 162

Lublin

Lublin
Uczelnie: 10
Kierunki: 263

Nysa

Nysa
Uczelnie: 1
Kierunki: 12

Rzeszów

Rzeszów
Uczelnie: 6
Kierunki: 108

Wrocław

Wrocław
Uczelnie: 27
Kierunki: 291

Zielona Góra

Zielona Góra
Uczelnie: 3
Kierunki: 70
Komentarze (1)
 • figa

  kto studiuje jazz i może napisać, jak w realu wyglądają studia na tym kierunku?
  1/8/17