Jazz i muzyka estradowa

Muzyka jazzowa i estradowa pozwala zdobyć umiejętność gry na instrumencie wybranym przez studenta oraz na kształcenie śpiewu jazzowego.

Student uczy się współpracy w dużym zespole instrumentalnym i chóralnym oraz prowadzenia i realizowania prób takich zespołów, a także przygotowywania koncertów. Kierunek szlifuje umiejętność czytania z nut, rozróżniania i zapisywania struktur dźwiękowych i rytmicznych.

Program nauczania składa się również z historii jazzu i innych gatunków muzycznych oraz biogramów twórczości kompozytorów muzyki jazzowej. Studenci opanowują posługiwanie się technikami wokalnymi oraz prawidłową artykulację w mowie, recytacji i śpiewie. Zajmują się też interpretacją tekstów literackich.

Specjalności oferowane na muzyce jazzowej i estradowej:

  • instrumentalistyka jazzowa
  • kompozycja i aranżacja
  • instrumentalistyka wokalna
  • instrumentalistyka instrumentalna
  • wokalistyka jazzowa
  • realizacja nagłośnienia
  • gra na instrumencie

Absolwent kierunku muzyka jazzowa i estradowa jest przygotowany do prowadzenia samodzielnej pracy artystycznej jako solista, członek zespołów instrumentalnych i instrumentalno-wokalnych oraz jako kompozytor i aranżer muzyki jazzowej i rozrywkowej. Jest przygotowany do prowadzenia działalności upowszechniającej muzykę jazzową i rozrywkową w instytucjach kultury.

Potrafi profesjonalnie przygotować i wykonać obsługę akustyczną imprez, koncertów i festiwali. Może prowadzić warsztaty muzyczne, współrealizować projekty artystyczne, multimedialne oraz pracować w szkolnictwie ogólnym i muzycznym (po odbyciu studiów uzupełniających).

Jakie uczelnie oferują kierunek Jazz i muzyka estradowa

Total 8 items.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

20-031 Lublin, pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
+48 (81) 537 51 22,

Uniwersytet Zielonogórski

65-417 Zielona Góra, ul. Licealna 9
+48 (68) 328 32 70,

W których miastach można studiować Jazz i muzyka estradowa

Bydgoszcz

Uczelnie: 10
Kierunki: 160

Gdańsk

Uczelnie: 16
Kierunki: 211

Katowice

Uczelnie: 17
Kierunki: 166

Lublin

Uczelnie: 10
Kierunki: 253

Rzeszów

Uczelnie: 5
Kierunki: 107

Wrocław

Uczelnie: 27
Kierunki: 274

Zielona Góra

Uczelnie: 3
Kierunki: 68

Komentarze (1)

  • kto studiuje jazz i może napisać, jak w realu wyglądają studia na tym kierunku?
    1/8/17