Jazz i muzyka estradowa

Muzyka jazzowa i estradowa pozwala zdobyć umiejętność gry na instrumencie wybranym przez studenta oraz na kształcenie śpiewu jazzowego.

Student uczy się współpracy w dużym zespole instrumentalnym i chóralnym oraz prowadzenia i realizowania prób takich zespołów, a także przygotowywania koncertów. Kierunek szlifuje umiejętność czytania z nut, rozróżniania i zapisywania struktur dźwiękowych i rytmicznych.

Program nauczania składa się również z historii jazzu i innych gatunków muzycznych oraz biogramów twórczości kompozytorów muzyki jazzowej. Studenci opanowują posługiwanie się technikami wokalnymi oraz prawidłową artykulację w mowie, recytacji i śpiewie. Zajmują się też interpretacją tekstów literackich.

Specjalności oferowane na muzyce jazzowej i estradowej:

 • instrumentalistyka jazzowa
 • kompozycja i aranżacja
 • instrumentalistyka wokalna
 • instrumentalistyka instrumentalna
 • wokalistyka jazzowa
 • realizacja nagłośnienia
 • gra na instrumencie

Absolwent kierunku muzyka jazzowa i estradowa jest przygotowany do prowadzenia samodzielnej pracy artystycznej jako solista, członek zespołów instrumentalnych i instrumentalno-wokalnych oraz jako kompozytor i aranżer muzyki jazzowej i rozrywkowej. Jest przygotowany do prowadzenia działalności upowszechniającej muzykę jazzową i rozrywkową w instytucjach kultury.

Potrafi profesjonalnie przygotować i wykonać obsługę akustyczną imprez, koncertów i festiwali. Może prowadzić warsztaty muzyczne, współrealizować projekty artystyczne, multimedialne oraz pracować w szkolnictwie ogólnym i muzycznym (po odbyciu studiów uzupełniających).

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Razem 8 rekordów.
35-959 Rzeszów , ul. Rejtana 16c
+48 (17) 872 10 00,
50-043 Wrocław , pl. Jana Pawła II 2
+48 (71) 355 55 43,

Komentarze (1)

 • figa

  kto studiuje jazz i może napisać, jak w realu wyglądają studia na tym kierunku?
  08.01.2017