Obronność państwa

Studia na kierunku obronność państwa obejmują wiedzę z obszaru nauk społecznych, w zakresie nauk o zarządzaniu, o obronności, o bezpieczeństwie i nauk pokrewnych.

Na zajęciach podejmowana jest problematyka obronności i bezpieczeństwa państwa, w tym szczególnie zarządzania obronnością, realizowania zadań obronnych na różnych poziomach systemu obronnego państwa, utrzymania i wzmacniania zdolności obronnych państwa, kreowania polityki obronnej, współdziałania w dziedzinie obronności w wymiarze narodowym, sojuszniczym i Unii Europejskiej.

Studia realizowane są na poziomie drugiego stopnia.

Dla kogo studia na kierunku Obronność państwa

Kandydaci na studia na kierunku obronność państwa powinni być absolwentami studiów I stopnia.

Oczekuje się od nich zainteresowania problematyką obronności, umiejętności analizy, oceny i interpretacji zagrożeń.

Powinni cechować się zaradnością, kreatywnością, odpornością na stres.

Program kształcenia studentów na kierunku Obronność państwa

Przykładowe przedmioty w programie studiów:

 • zarządzanie strategiczne
 • współpraca cywilno-wojskowa
 • strategia obronności wybranych państw
 • strzelectwo
 • budowa broni i amunicji
 • zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
 • informatyka w obronności
 • język wojskowy
 • obrona narodowa
 • przygotowanie obronne społeczeństwa
 • operacje pokojowe
 • działalność sztabów
 • przywództwo w organizacji zhierarchizowanej.
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunek Obronność państwa

Na studiach II stopnia wymagany jest dyplom ukończenia studiów I stopnia.

Perspektywy pracy po kierunku Obronność państwa

Absolwenci mogą pracować na stanowiskach specjalistów, analityków czy kierowników w:

 • jednostkach administracji
 • podmiotach gospodarczych
 • ośrodkach zarządzania kryzysowego
 • siłach zbrojnych
 • instytucjach naukowych
 • przedsiębiorstwach przemysłu obronnego
 • organizacjach i instytucjach proobronnych.
Opinie o kierunku Obronność państwa

Kierunek obronność państwa jest odpowiedzią na wyzwania współczesnego świata.

Obecnie potrzebni są specjaliści, którzy potrafią zarządzać w sytuacjach kryzysowych i zadbać o bezpieczeństwo państwa oraz porządku publicznego.

Kierunki pokrewne do kierunku Obronność państwa
Jakie uczelnie oferują kierunek Obronność państwa
W których miastach można studiować Obronność państwa

Kalisz

Kalisz
Uczelnie: 1
Kierunki: 22
Komentarze (0)
No comments found