Prawo kanoniczne

Kierunek Prawo kanoniczne jest przeznaczony dla osób, które chcą poznać prawo Kościoła katolickiego, a także studiować przedmioty z zakresu teologii, filozofii oraz historii. Studia adresowane są do osób, które w przyszłości chciałyby zajmować się m.in. sprawami majątkowymi Kościoła, a także sprawami o nieważność małżeństwa.

Przedmioty nauczania realizowane na prawie kanonicznym:

  • logika prawnicza i metodologia dla prawników, filozofia prawa, teoria prawa kanonicznego, historia powszechnego prawa kanonicznego, prawo o Ludzie Bożym, prawo o sakramentach, kanoniczne prawo małżeńskie, kanoniczne prawo procesowe, kanoniczne prawo karne, kościelne prawo publiczne, podstawy eklezjologii i sakramentologii, normy ogólne prawa kanonicznego, prawo cywilne, postępowanie cywilne, prawo rodzinne i opiekuńcze, kościelne prawo majątkowe, prawo zakonne, prawo Kościołów Wschodnich, prawo kanonizacyjne, prawo wyznaniowe.

Specjalności oferowane na kierunku studiów:

  • kanoniczna
  • kanoniczno-cywilna

Absolwent kierunku Prawo kanoniczne posiada wiedzę i umiejętności w zakresie metodologicznym, etycznym, teoretycznym i aplikacyjnym prawa kanonicznego oraz ogólną wiedzę z zakresu dyscyplin prawa. Dodatkowo ma umiejętność posługiwania się regułami logicznego rozumowania oraz rozumienia i interpretowania przepisów prawa kanonicznego.

Osoba, która ukończy kierunek będzie mogła znaleźć zatrudnienie w instytucjach świeckich, np. w charakterze prawnika w kancelariach lub pracownika instytucji finansowo-bankowych. Absolwenci mogą pracować w instytucjach świeckich w charakterze adwokata kościelnego, sędziego i notariusza trybunałów kościelnych lub też jako obrońcy węzła małżeńskiego w kościelnych procesach małżeńskich.

Jakie uczelnie oferują kierunek Prawo kanoniczne
Total 4 items.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 2
+48 (89) 524 51 51, 523 38 35,
W których miastach można studiować Prawo kanoniczne

Kraków

Kraków
Uczelnie: 29
Kierunki: 512

Lublin

Lublin
Uczelnie: 10
Kierunki: 263

Olsztyn

Olsztyn
Uczelnie: 5
Kierunki: 85

Warszawa

Warszawa
Uczelnie: 73
Kierunki: 606
Komentarze (0)
No comments found