Transport i logistyka

Studia na kierunku Transport i Logistyka są odpowiedzią na dynamiczny rozwój sektora usług z zakresu Spedycja-Logistyka-Magazynowanie itd. Studia te mają wykształcić wykwalifikowaną kadrę specjalistów w zakresie transportu i logistyki, potrafiącą łączyć nowoczesną wiedzę i umiejętności inżynierskie z wiedzą i umiejętnościami menedżerskimi.

Absolwent kierunku Transport i Logistyka będzie potrafił zarządzać jakością w logistyce oraz wykorzystywać mechanizmy sterowania magazynem. Będzie stosował nowoczesne metody, techniki i narzędzia informatyczne, wspierające procesy logistyczne w obszarach zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji produktów, w szczególności dotyczące produktów wytwarzanych w procesach wielkoseryjnych.

W pracy zawodowej będzie potrafił analizować przyczyny oraz przebieg zjawisk i procesów logistycznych w łańcuchach dostaw w obszarach prognozowania i modelowania popytu oraz wielkości zamówień a także poziomu obsługi logistycznej klienta.

Będzie posiadać kompetencje umożliwiające podjęcie pracy w sektorze transportu, spedycji i logistyki, przy planowaniu i kierowaniu transportem oraz gospodarką magazynową.

Po ukończeniu studiów I stopnia na kierunku Transport i Logistyka absolwent ma możliwość ich kontynuacji na studiach drugiego stopnia, studiach podyplomowych, kursach doszkalających z obszaru nauk technicznych.

Jakie uczelnie oferują kierunek Transport i logistyka
Total 6 items.
W których miastach można studiować Transport i logistyka

Gdańsk

Gdańsk
Uczelnie: 17
Kierunki: 219

Kraków

Kraków
Uczelnie: 29
Kierunki: 512

Legnica

Legnica
Uczelnie: 3
Kierunki: 30

Lublin

Lublin
Uczelnie: 10
Kierunki: 263

Nowy Sącz

Nowy Sącz
Uczelnie: 4
Kierunki: 30

Radom

Radom
Uczelnie: 7
Kierunki: 56
Komentarze (0)
No comments found