English Linguistics: Theories, Interfaces, Technologies

English Linguistics: Theories, Interfaces, Technologies to kierunek realizowany w języku angielskim.

Studenci rozwijają umiejętności krytycznego i twórczego myślenia. Uzyskują wysokie kompetencje językowe oraz wypracowują kreatywność, komunikatywność, elastyczność. Zyskują wysoką świadomość językową dotyczącą zmian językowych, wielokulturowości i wielojęzyczności.

Dla kogo studia na kierunku English Linguistics: Theories, Interfaces, Technologies

Jeśli pasjonują Cię języki obce i nowe technologię, a znajomość języka angielskiego pozwala na podjęcie studiów w tym języku, to ten kierunek z pewnością będzie dobrym wyborem.

English Linguistics: Theories, Interfaces, Technologies to propozycja dla osób zainteresowanych teorią i strukturą języka oraz zaawansowanymi technologiami językowymi. Kandydaci powinni swobodnie posługiwać się komputerem, posiadać zmysł analityczny, chętnie rozwijać umiejętności eksperymentalne.

Program kształcenia studentów na kierunku English Linguistics: Theories, Interfaces, Technologies

Program studiów obejmuje cztery moduły:

 • językoznawstwo teoretyczne (np. fonologia, składnia, psycholingwistyka, socjolingwistyka, akwizycja języka, językoznawstwo kognitywne)
 • językoznawstwo interdyscyplinarne (np. metody badawcze, językoznawstwo eksperymentalne, badania terenowe)
 • zastosowania technologii informatycznych do analizy językoznawczej (np. eksploracja tekstu, przetwarzanie tekstu, budowa językowych baz danych, analiza mowy)
 • język angielski na poziomie akademickim (np. wymowa, dyskurs, gramatyka, występowanie publiczne).

Wybrane przedmioty realizowane w trakcie studiów:

 • Academically – oriented English practice: spoken English
 • Academically – oriented English practice: written English
 • Academically – oriented English practice: pronunciation English
 • Linguistic theory: Phonetics and Phonology
 • Linguistic theory: Psycholinguistics
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunek English Linguistics: Theories, Interfaces, Technologies

Rekrutacja odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na maturze z:

 • części ustnej i pisemnej języka angielskiego
 • jednego przedmiotu wybranego spośród: biologia, fizyka, informatyka, język polski, matematyka.
Perspektywy pracy po kierunku English Linguistics: Theories, Interfaces, Technologies

Absolwenci kierunku mogą być zatrudniani:

 • w firmach zajmujących się obróbką i analizą danych językowych w postaci elektronicznej oraz technologiami językowymi
 • w pracy redakcyjnej, w mediach elektronicznych, w public relations, reklamie oraz w tłumaczeniu
 • w sektorze edukacyjnym (praca naukowo-badawcza i dydaktyczna)
 • w obszarach związanych z badaniami rynku i opinii społecznej oraz dziennikarstwie.
Kierunki pokrewne do kierunku English Linguistics: Theories, Interfaces, Technologies
Jakie uczelnie oferują kierunek English Linguistics: Theories, Interfaces, Technologies
Total 1 item.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

61-712 Poznań, ul. Wieniawskiego 1
+48 (61) 829 40 00,
W których miastach można studiować English Linguistics: Theories, Interfaces, Technologies

Poznań

Poznań
Uczelnie: 25
Kierunki: 341
Komentarze (0)
No comments found