Filologia duńska

Filologia duńska to studia o języku, literaturze, kulturze, historii i dziejach Duńczyków i Danii.

Specjalność realizowana jest na kierunku Skandynawistyka.

Program zajęć w trakcie studiów obejmuje m.in. teorię języka, naukę gramatyki, translatoryki, lingwistyki. Dodatkowo studenci na tym kierunku poznają dzieła naukowe wybitnych Duńczyków i zapoznają się z pracami naukowców duńskich.

Na niektórych uniwersytetach (np. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu czy Uniwersytet Gdański) filologia duńska nauczana jest w ramach skandynawistyki.

Czego uczą na filologii duńskiej?

Studenci opisywanego kierunku zdobywają w trakcie studiów wiedzę i umiejętności w zakresie praktycznej znajomości języka duńskiego, pozwalającej na swobodną komunikację w mowie i piśmie. Poznają gramatykę opisową języka duńskiego (morfologia, fonetyka, składnia). Analizują, interpretują i tłumaczą teksty w języku duńskim, zapoznają się z kulturą, historią i literaturą duńską.

Wymagania rekrutacyjne na filologię duńską

Kandydat planujący studia na kierunku filologia duńska powinien na maturze zdawać rozszerzone kierunki humanistyczne z naciskiem na: język polski, język angielski lub niemiecki, historia.

Gdzie i jaka praca po filologii duńskiej?

Absolwenci znajdą zatrudnienie:

  • w firmach zajmujących się tłumaczeniami
  • w branży turystycznej, jako korespondenci zagraniczni, pracownicy placówek dyplomatycznych
  • jako specjaliści w zakresie kultury skandynawskiej, pracownicy redakcji czasopism zagranicznych
  • jak pracownicy przedsiębiorstw nastawionych na współpracę międzynarodową, w tym Danię i kraje skandynawskie
  • pracownicy agencji reklamowych
Jakie uczelnie oferują kierunek Filologia duńska
Total 2 items.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

61-712 Poznań, ul. Wieniawskiego 1
+48 (61) 829 40 00,
W których miastach można studiować Filologia duńska

Poznań

Poznań
Uczelnie: 25
Kierunki: 341
Komentarze (0)
No comments found