Filologia polska jako obca

Filologia polska jako obca to studia dla obcokrajowców.

Celem kształcenia jest uzyskanie przez absolwentów kompetencji językowych na poziomie zaawansowanym. W pierwszym roku student ćwiczy umiejętności językowe, a w kolejnych rozwija kwalifikacje językowe, poznaje kulturę, literaturę, historię Polski. Realizowany jest doktorat z drugiego języka obcego: angielskiego lub niemieckiego.

Wiele zajęć fakultatywnych dostosowanych jest do indywidualnych zainteresowań i potrzeb studentów.


Dla kogo studia na kierunku Filologia polska jako obca

Kierunek przewidziany jest dla obcokrajowców, kandydatów niebędących obywatelami polskimi lub posiadających obywatelstwo polskie, lecz zamieszkujących stale poza Polską

Wymagana jest znajomość języka polskiego na poziomie A2.

Studia dedykowane są osobom o predyspozycjach językowych, komunikatywnych, pragnących swobodnie komunikować się w języku polskim, chcących poznać język i kulturę Polski.


Program kształcenia studentów na kierunku Filologia polska jako obca

W trakcie studiów do zaliczenia będą m.in. takie przedmioty:

 • Praktyczna nauka języka polskiego,
 • Wprowadzenie do literatury polskiej,
 • Wstęp do językoznawstwa,
 • Socjolingwistyka,
 • Pisanie po polsku,
 • Filozofia,
 • Podstawy translatoryki,
 • Technologie informacyjne.
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunek Filologia polska jako obca

Rekrutacja odbywa się na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

Perspektywy pracy po kierunku Filologia polska jako obca

Studia pozwalają na podjęcie pracy w:

 • ośrodkach kultury
 • przedsiębiorstwach międzynarodowych
 • instytucjach międzynarodowych
 • turystyce.
Kierunki pokrewne do kierunku Filologia polska jako obca
Jakie uczelnie oferują kierunek Filologia polska jako obca
Total 1 item.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

61-712 Poznań, ul. Wieniawskiego 1
+48 (61) 829 40 00,
W których miastach można studiować Filologia polska jako obca

Poznań

Poznań
Uczelnie: 25
Kierunki: 341
Komentarze (0)
No comments found