Studia slawistyczne

Studia slawistyczne obejmują kształcenie w zakresie:

 • studiów bohemistycznych
 • studiów bułgarystycznych
 • studiów kroatystycznych
 • studiów serbistycznych.

Nauka koncentruje się na doskonaleniu języka wiodącego danej specjalności: czeskiego, bułgarskiego, chorwackiego lub serbskiego.

Studenci poznają różnicę między językiem specjalnościowym a innymi językami słowiańskimi na poziomie strukturalnym i semantycznym.

Moduł literacki przewidziany programem studiów gwarantuje zdobycie wiedzy nie tylko z zakresu literatury języka kraju specjalnościowego, ale także innych literatur południowosłowiańskich.


Dla kogo studia na kierunku Studia slawistyczne

Studia przewidziane są dla miłośników wybranego kraju słowiańskiego, którzy oprócz doskonalenia języka pragną poszerzyć wiedzę o literaturze, kulturze, historii określonego kraju.

Studia filologiczne wymagają predyspozycji językowych. Istotna jest dobra pamięć, komunikatywność, łatwość przyswajania słownictwa i struktur językowych.

Program kształcenia studentów na kierunku Studia slawistyczne

Wybrane przedmioty w programie studiów:

 • Wiedza o kraju i kulturze ,
 • Wstęp do filologii słowiańskiej,
 • Literatura danego kraju w kontekście środkowoeuropejskim,
 • Praktyczna nauka języka.
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunek Studia slawistyczne

O przyjęciu na studia decydują wyniki maturalne z:

 • języka polskiego
 • języka obcego.
Perspektywy pracy po kierunku Studia slawistyczne

Kluczowe obszary i branże, gdzie absolwenci mogą zdobyć zatrudnienie po studiach to przykładowo:

 • wydawnictwa,
 • redakcje czasopism,
 • media,
 • turystyka,
 • dyplomacja,
 • biznes,
 • biura tłumaczeń,
 • administracja.
Kierunki pokrewne do kierunku Studia slawistyczne
Jakie uczelnie oferują kierunek Studia slawistyczne
Total 1 item.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

61-712 Poznań, ul. Wieniawskiego 1
+48 (61) 829 40 00,
W których miastach można studiować Studia slawistyczne

Poznań

Poznań
Uczelnie: 25
Kierunki: 341
Komentarze (0)
No comments found