Studia śródziemnomorskie

Studia śródziemnomorskie to studia dotyczące literatury, historii i kultury basenu Morza Śródziemnego.

Program nauczania zapewnia pogłębienie wiedzy z zakresu znajomości europejskich procesów cywilizacyjnych i kulturowych oraz doskonalenie języków obcych: hiszpańskiego, nowogreckiego, włoskiego. Wybór języka odbywa się na podstawie wyboru jednej ze ścieżek: hiszpańskiej, nowogreckiej bądź włoskiej.

Studenci zdobywają wiedzę pozwalającą na rozumienie i interpretację poszczególnych zjawisk kultury. Uczą się dostrzegać i opisywać związki istniejące między różnymi obszarami kultury. Bardzo często uczelnie organizują staże we Włoszech i Grecji, które są doskonałą szansą na poznanie świata śródziemnomorskiego od strony praktycznej.

Absolwenci studiów śródziemnomorskich mogą zdobyć zatrudnienie w bibliotekach, archiwach, turystyce, instytucjach kultury, instytucjach artystycznych, polityce, edukacji, biurach tłumaczeniowych.

Jakie uczelnie oferują kierunek Studia śródziemnomorskie

Total 1 item.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

61-712 Poznań, ul. Wieniawskiego 1
+48 (61) 829 40 00,

W których miastach można studiować Studia śródziemnomorskie

Poznań

Uczelnie: 25
Kierunki: 326

Komentarze (0)

No comments found