Europeistyka

Kierunek europeistyka kształci specjalistów zajmujących się relacjami wynikającymi z przynależności naszego kraju do Unii Europejskiej, pracujących na rzecz wspólnoty krajów członkowskich. To studia idealne dla tych, którzy marzą o karierze unijnego urzędnika.

Przedmioty nauczania realizowane na europeistyce:

 • prawo europejskie, międzynarodowe stosunki gospodarcze, historia, geografia, gospodarka krajów Unii Europejskiej, społeczne i kulturalne aspekty integracji europejskiej, psychologia, socjologia, cywilizacja europejska, tożsamości kulturowe w Europie, demokracja w Europie, polityka zagraniczna i bezpieczeństwo Unii Europejskiej, administracja, sprawy wewnętrzne i wymiar sprawiedliwości Unii Europejskiej, finanse publiczne w Unii Europejskiej, polityka zagraniczna Polski.

Specjalności oferowane na europeistyce:

 • administracja europejska
 • zarządzanie firmą europejską
 • europejska integracja gospodarcza
 • komunikacja społeczna i technologie informacyjne
 • polityka i instytucje UE
 • społeczeństwo i kultura UE
 • integracja transgraniczna
 • projekty i fundusze europejskie
 • przedsiębiorczość europejska
 • dyplomacja i Negocjacje Międzynarodowe
 • marketing Polityczny
 • bezpieczeństwo Europejskie
 • przedsiębiorstwo na Jednolitym Rynku Europejskim
 • zarządzanie projektami i funduszami Unii Europejskiej
 • instytucje i prawo UE
 • marketing kultury europejskiej
 • media europejskie
 • turystyka międzynarodowa
 • europeistyka kulturowa
 • praktyka samorządowa
 • relacje międzykulturowe
 • europeistyka z filologią włoską
 • niemcoznawstwo
 • dyplomacja i negocjacje międzynarodowe
 • handel i usługi na rynku Unii Europejskiej
 • menedżer projektów europejskich
 • europejskie media i komunikowanie
 • gospodarka i polityki wspólnotowe Unii Europejskiej
 • instytucje i prawo Unii Europejskiej
 • społeczeństwo i polityka współczesnej Europy
 • stosunki zewnętrzne Unii Europejskiej
 • handel międzynarodowy
 • zarządzanie projektem unijnym
 • samorządność europejska i organizacje pozarządowe
 • kultura europejska
 • międzynarodowe stosunki polityczne i gospodarcze
 • projekty i fundusze unijne
 • administracja publiczna i samorządowa
 • europejska polityka społeczna
 • zarządzanie projektami europejskimi
 • historia i kultura Europy
 • administracja i samorząd terytorialny w Europie
 • europejska komunikacja społeczna
 • fundusze i projekty europejskie
 • handel zagraniczny i współpraca transgraniczna
 • kultura i turystyka regionów
 • media i komunikowanie społeczne w UE
 • polityka zagraniczna UE
 • sektor publiczny w Europie
 • zarządzanie kulturą
 • międzynarodowa integracja gospodarcza i polityczna
 • systemy bezpieczeństwa wewnętrznego
 • fundusze i projekty Unii Europejskiej
 • systemy informacji przestrzennej
 • fundusze europejskie
 • marketing terytorialny
 • przedsiębiorstwo europejskie
 • zarządzanie projektami kultury
 • wspólny Rynek Europejski
 • eurobiznes
 • euromarketing
 • administracja sądowo - prawna
 • dyplomacja europejska
 • ekologia i ochrona środowiska w Europie
 • kultura i cywilizacja europejska
 • menedżer projektów europejskich

Absolwenci europeistyki są wysoko cenieni na krajowym oraz europejskim rynku pracy. Ukończenie europeistyki daje wiele możliwość zatrudnienia w charakterze: przedstawiciela administracji państwowej, specjalisty w polskich oraz europejskich instytucjach i organizacjach publicznych, w roli eksperta na stanowiskach związanych z szeroko rozumianą współpracą europejską, w krajowych i międzynarodowych instytucjach, fundacjach, stowarzyszeniach.

Jakie uczelnie oferują kierunek Europeistyka

Total 20 items.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

61-712 Poznań, ul. Wieniawskiego 1
+48 (61) 829 40 00,

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

20-031 Lublin, pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
+48 (81) 537 51 22,

Uniwersytet Wrocławski

50-137 Wrocław, pl. Uniwersytecki 1
+48 (71) 375 22 37,

W których miastach można studiować Europeistyka

Białystok

Białystok
Uczelnie: 10
Kierunki: 99

Gdańsk

Gdańsk
Uczelnie: 16
Kierunki: 211

Koszalin

Koszalin
Uczelnie: 4
Kierunki: 37

Kraków

Kraków
Uczelnie: 28
Kierunki: 494

Łódź

Łódź
Uczelnie: 24
Kierunki: 275

Lublin

Lublin
Uczelnie: 10
Kierunki: 253

Opole

Opole
Uczelnie: 6
Kierunki: 96

Poznań

Poznań
Uczelnie: 24
Kierunki: 326

Rzeszów

Rzeszów
Uczelnie: 5
Kierunki: 107

Szczecin

Szczecin
Uczelnie: 15
Kierunki: 200

Toruń

Toruń
Uczelnie: 4
Kierunki: 103

Warszawa

Warszawa
Uczelnie: 72
Kierunki: 591

Wrocław

Wrocław
Uczelnie: 27
Kierunki: 274

Komentarze (0)

No comments found