Europeistyka

Kierunek europeistyka kształci specjalistów zajmujących się relacjami wynikającymi z przynależności naszego kraju do Unii Europejskiej, pracujących na rzecz wspólnoty krajów członkowskich. To studia idealne dla tych, którzy marzą o karierze unijnego urzędnika.

Przedmioty nauczania realizowane na europeistyce:

 • prawo europejskie, międzynarodowe stosunki gospodarcze, historia, geografia, gospodarka krajów Unii Europejskiej, społeczne i kulturalne aspekty integracji europejskiej, psychologia, socjologia, cywilizacja europejska, tożsamości kulturowe w Europie, demokracja w Europie, polityka zagraniczna i bezpieczeństwo Unii Europejskiej, administracja, sprawy wewnętrzne i wymiar sprawiedliwości Unii Europejskiej, finanse publiczne w Unii Europejskiej, polityka zagraniczna Polski.

Specjalności oferowane na europeistyce:

 • administracja europejska
 • zarządzanie firmą europejską
 • europejska integracja gospodarcza
 • komunikacja społeczna i technologie informacyjne
 • polityka i instytucje UE
 • społeczeństwo i kultura UE
 • integracja transgraniczna
 • projekty i fundusze europejskie
 • przedsiębiorczość europejska
 • dyplomacja i Negocjacje Międzynarodowe
 • marketing Polityczny
 • bezpieczeństwo Europejskie
 • przedsiębiorstwo na Jednolitym Rynku Europejskim
 • zarządzanie projektami i funduszami Unii Europejskiej
 • instytucje i prawo UE
 • marketing kultury europejskiej
 • media europejskie
 • turystyka międzynarodowa
 • europeistyka kulturowa
 • praktyka samorządowa
 • relacje międzykulturowe
 • europeistyka z filologią włoską
 • niemcoznawstwo
 • dyplomacja i negocjacje międzynarodowe
 • handel i usługi na rynku Unii Europejskiej
 • menedżer projektów europejskich
 • europejskie media i komunikowanie
 • gospodarka i polityki wspólnotowe Unii Europejskiej
 • instytucje i prawo Unii Europejskiej
 • społeczeństwo i polityka współczesnej Europy
 • stosunki zewnętrzne Unii Europejskiej
 • handel międzynarodowy
 • zarządzanie projektem unijnym
 • samorządność europejska i organizacje pozarządowe
 • kultura europejska
 • międzynarodowe stosunki polityczne i gospodarcze
 • projekty i fundusze unijne
 • administracja publiczna i samorządowa
 • europejska polityka społeczna
 • zarządzanie projektami europejskimi
 • historia i kultura Europy
 • administracja i samorząd terytorialny w Europie
 • europejska komunikacja społeczna
 • fundusze i projekty europejskie
 • handel zagraniczny i współpraca transgraniczna
 • kultura i turystyka regionów
 • media i komunikowanie społeczne w UE
 • polityka zagraniczna UE
 • sektor publiczny w Europie
 • zarządzanie kulturą
 • międzynarodowa integracja gospodarcza i polityczna
 • systemy bezpieczeństwa wewnętrznego
 • fundusze i projekty Unii Europejskiej
 • systemy informacji przestrzennej
 • fundusze europejskie
 • marketing terytorialny
 • przedsiębiorstwo europejskie
 • zarządzanie projektami kultury
 • wspólny Rynek Europejski
 • eurobiznes
 • euromarketing
 • administracja sądowo - prawna
 • dyplomacja europejska
 • ekologia i ochrona środowiska w Europie
 • kultura i cywilizacja europejska
 • menedżer projektów europejskich

Absolwenci europeistyki są wysoko cenieni na krajowym oraz europejskim rynku pracy. Ukończenie europeistyki daje wiele możliwość zatrudnienia w charakterze: przedstawiciela administracji państwowej, specjalisty w polskich oraz europejskich instytucjach i organizacjach publicznych, w roli eksperta na stanowiskach związanych z szeroko rozumianą współpracą europejską, w krajowych i międzynarodowych instytucjach, fundacjach, stowarzyszeniach.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Razem 28 rekordów.
35-959 Rzeszów , ul. Rejtana 16c
+48 (17) 872 10 00,
00-927 Warszawa , ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
+48 (22) 552 40 41,
80-233 Gdańsk , ul. Gabriela Narutowicza 11/12
+48 (58) 348 67 00,
15-097 Białystok , ul. M. Curie-Skłodowskiej 14
+48 (85) 745 70 00,
90-131 Łódź , ul. Narutowicza 65
+48 (42) 635 40 00,
02-554 Warszawa , al. Niepodległości 162
+48 (22) 564 98 58,
90-139 Łódź , ul. Narutowicza 86
+48 (42) 642 30 50, kom 791 42 42 42,
20-950 Lublin , Aleje Racławickie 14
+48 (81) 445 41 37,
45-040 Opole , pl. Kopernika 11
+48 (77) 541 59 88,
70-453 Szczecin , al. Papieża Jana Pawła II 22a
+48 (91) 444 11 60, 91 444 11 64,

Komentarze (0)

Brak komentarzy