Prawno-administracyjny kierunek

Studia na kierunku Prawno-administracyjnym pozwalają studentom uzyskać szeroki zakres wiedzy w zakresie funkcjonowania administracji publicznej i zarządzania państwem.

W trakcie studiów słuchacze nabędą umiejętności w zakresie procesu stosowania i interpretowania prawa.

Moduł przedmiotów podstawowych obejmie zagadnienia dotyczące kształtowania się ustroju i podstaw prawnych administracji, ustroju państwa, organów ochrony prawnej, a także prawa: cywilnego, karnego i prawa wykroczeń, administracyjnego, handlowego, rolnego, gospodarczego, pracy, procedury administracyjnej i egzekucyjnego oraz legislacji administracyjnej.

Profil kształcenia w module podstawowym obejmie także zagadnienia dotyczące funkcjonowania nowoczesnych systemów informatycznych w administracji.

Gdzie praca po kierunku Prawno-administracyjnym?

Absolwenci studiów prawno-administracyjnych będą mogli znaleźć zatrudnienie w organach administracji publicznej różnych szczebli i rodzajów, a także będą przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Jakie uczelnie oferują kierunek Prawno-administracyjny kierunek
Total 1 item.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

20-031 Lublin, pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
+48 (81) 537 51 22,
W których miastach można studiować Prawno-administracyjny kierunek

Lublin

Lublin
Uczelnie: 10
Kierunki: 263
Komentarze (0)
No comments found